Reklama

XXXIV sesja Rady Gminy Rokitno (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 30 czerwca 2022
, godz. 14:00
W dniu 30 czerwca o godz. 14:00 w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Rokitno. W porządku obrad m.in. uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021, zmian w budżecie na rok 2022, odwołania i powołania skarbnika Gminy Rokitno.
sesja gminy rokitno

Proponowany porządek obrad :

1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
b. przyjęcie porządku obrad,
c. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Wnioski i interpelacje Radnych.
3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
4. Raport o stanie Gminy Rokitno za 2021 rok- debata.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rokitno wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok
a. wystąpienie Wójta Gminy,
b. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,
c. przedstawienie opinii komisji rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
d. dyskusja nad sprawozdaniami,
e. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rokitno z wykonania budżetu za 2021 r.
7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:
a. złożenie przez komisję rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
b. przedstawienie opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej,
c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. uchwalenia regulaminu korzystania z fontanny zlokalizowanej w miejscowości Rokitno w Gminie Rokitno,
b. zmiany uchwały w sprawie uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2022 roku,
c. zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
d. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rokitno.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rokitno.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Rokitno za 2021 rok.
12. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie Rokitno za rok 2021.
13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
14. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
15. Zakończenie.

Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: https://rokitno.pl/

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama