Reklama

XXI sesja Rady Gminy Drelów (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 30 czerwca 2022
, godz. 10:00
30 czerwca o godz. 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy Drelów odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Drelów, podczas której radni podejmą uchwały m.in. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drelów wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne:
a. stwierdzenie kworum,
b. przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy za 2021 rok
a. Debata: Wystąpienie Wójta Gminy, Głosy radnych, Głosy Mieszkańców.
b. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drelów wotum zaufania.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski,
b. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Drelów,
c. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024,
d. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drelowie,
e. zmiany uchwały nr XX/185/2022 Rady Gminy Drelów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drelów w roku 2022,
f. przyjęcia projektu “w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody”,
g. wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drelów oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
h. określenia średniej ceny paliwa w Gminie Drelów, w roku szkolnym 2022/2023,
i. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Drelów,
j. zmian w budżecie Gminy na 2022 rok,
k. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu,
a. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,
b. przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Drelów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
c. przedstawienie uchwały komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy za 2021 rok i wystąpienia z wnioskiem w sprawie absolutorium,
d. przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Drelów w sprawie absolutorium,
e. dyskusja,
f. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Drelów z wykonania budżetu za 2021 rok,
g. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójta Gminy Drelów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
7. Ogłoszenia, wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

 

materiał: UG Drelów
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama