Reklama

Piszczac: XXXIII Sesja Rady Gminy Piszczac (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 29 czerwca 2022
, godz. 14:00
29 czerwca o godz. 14:00 w sali kolumnowej Urzędu Gminy Piszczac rozpoczną się obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Piszczac. W porządku obrad m.in. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz udzielenia votum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Proponowany porządek:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał.
6. Sprawozdanie z działalności od ostatniej sesji:
– Przewodniczącego Rady Gminy,
– Wójta Gminy,
– Przewodniczących Komisji Stałych.
7. Raport o stanie gminy za 2021 rok:
a) rozpatrzenie raportu o stanie gminy,
b) debata nad raportem o stanie gminy,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2021 rok.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok:
a) wystąpienie Wójta Gminy,
b) zapoznanie z uchwałą RIO w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Piszczac sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy i objaśnieniami,
c) zapoznanie się Rady z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Piszczac za 2021 r. i z jej wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
d) zapoznanie się Rady z uchwałą RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piszczac o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.,
e) rozpatrzenie sprawozdania – dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Piszczac
z wykonania budżetu za 2021 rok i uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok;
– zmian wieloletniej prognozy finansowej;
– określenia tygodniowego wymiaru godzin pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego;
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piszczac.
10. Zapoznanie z pismami które wpłynęły do Rady Gminy.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

 

materiał: UG Piszczac
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama