Reklama

Podczas XLIV sesji radni zagłosują nad absolutorium dla wójta Adamowicza (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 28 czerwca 2022
, godz. 13:00
28 czerwca o godz. 13:00 w systemie hybrydowym (tradycyjnie + zdalnie) w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wysokie odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski. W porządku obrad m.in. głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla wójta Krzysztofa Adamowicza.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe: otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy tj. z dn. 29 kwietnia 2022 r. i z 16 maja 2022 r. (zgłaszanie ewentualnych uwag).
2. Informacja Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących komisji z bieżącej działalności.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski.
4. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski.
5. Składanie pisemnych zapytań i interpelacji radnych.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2021 rok.
a. przedstawienie raportu
b. debata
c. głosowanie nad uchwałą w sprawie wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok
a. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia jst oraz sprawozdań finansowych
b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
c. przedstawienie wniosku – uchwały Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, oraz opinii pozostałych komisji
d. dyskusja
e. głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2021 rok
f. głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany budżetu gminy na 2022 rok
b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
c. przejęcia od Powiatu Bialskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową nr 1126L Międzyrzec Podlaski – (ul. Berezowska) – Szóstka – Ostrówki – Bezwola – Wohyń
d. ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski
e. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Wojewody Lubelskiego wraz z odpowiedzią na skargę
f. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Żabce.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Międzyrzec Podlaski 2021 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

 

materiał: UG Międzyrzec Podlaski
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama