Reklama

34. sesja Rady Gminy Biała Podlaska. Sesja absolutoryjna (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 14 czerwca 2022
, godz. 10:00
Informujemy, że 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Biała Podlaska przy ul. Prostej 31 odbędzie się XXXIV posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska VIII kadencji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.
6. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2021 r. i przeprowadzenie dyskusji nad nim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2021 rok.
9. Rozpatrzenie dokumentów związanych z postępowaniem absolutoryjnym:
– Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. wraz z opinią RIO,
– Sprawozdania finansowego,
– Informacji o stanie mienia komunalnego,
– Wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Biała Podlaska z tytułu wykonania budżetu za rok 2021,
– Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Biała Podlaska w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Biała Podlaska z wykonania budżetu za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Biała Podlaska”.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym Gminy Biała
Podlaska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad.

materiał: Urząd Gminy Biała Podlaska
tekst: Dariusz Plażuk przewodniczący Rady Gminy Biała Podlaska / Maja Fila Biuro Rady Gminy Biała Podlaska / Leszek Niedaleki
grafika: arch.radiobiper.info
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama