Reklama

Wisznice: Drogi i instalacje fotowaltaiczne ze środków Polskiego Ładu

W ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Wisznice pozyskała dofinansowanie dwóch projektów na łączną kwotę 9.696.808,95 zł.

Pozyskane środki zostaną wykorzystane do realizacji dwóch projektów inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1101L w miejscowości Dubica i Polubicze Wiejskie
dofinansowanie: 7.198.308,95 zł
przewidywana wartość inwestycji: 7.577.167,31 zł
deklarowana kwota udziału własnego: 378.858,36 zł
procentowy udział własny w realizacji inwestycji: 5,00 %
przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2024 r.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi o długości 6.300 m, która oprze się o przygotowanie dokumentacji projektorowej, poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m. Droga zostanie przystosowana do kategorii ruchu KR1. Na całej długości zostanie wykonane poszerzenie z betonu cementowego o szerokości około 0,7 m i grubości 20 cm w celu wykonania schodkowania nawierzchni, wykonane zostanie ok. 150 zjazdów na przyległe działki z kruszywa łamanego. Na całej długości drogi zostanie wykonane oznakowanie poziome osiowe.

2. Energia odnawialna w gminie Wisznice
dofinansowanie 2.498.500,00 zł
przewidywana wartość inwestycji: 2.630.000,00 zł
deklarowana kwota udziału własnego: 131.500,00 zł
procentowy udział własny w realizacji inwestycji: 5% 
przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 września 2023 r.

Projekt ma na celu dalszy rozwój energetyki odnawialnej w gminie Wisznice poprzez zwiększenie zasięgu samobilansującego się obszaru sieci elektroenergetycznej (poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego). Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zwiększenie niezawodności dostaw, zapewnienie niskich cen energii dla JST, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, wzrost świadomości społeczeństwa lokalnego w zakresie wytwarzania i zużywania OZE, rozwój energetyki rozproszonej – budowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną jak też ciepło z OZE na potrzeby lokalne – pompa ciepła. Inwestycja obejmuje montaż czterech instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. do 19 do 49 kW na obiektach użyteczności publicznej:
– obiekt administarcyjno-szatniowy na stadionie sportowym w Wisznicach
– budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach
– budynek Urzędu Gminy w Wisznicach
– budynek zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami hospicyjnym w Curynie.
Dodatkowo na obiekcie zakładu opiekuńczo-leczniczego w Curynie założono instalację gruntowej pompy ciepła o mocy ok 255 kW wraz z wykonaniem odwiertów i montażem pionowych kolektorów do ogrzewania budynku oraz montażem magazynu energii o mocy ok. 100 kWh.

 

materiał/zdjęcie: UG Wisznice
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama