Reklama

Kolejny rok boomu inwestycyjnego w Gminie Międzyrzec Podlaski (film) (galeria)

Rok 2022, wzorem lat ubiegłych, zapowiada się dla Gminy Międzyrzec Podlaski naprawdę pracowicie, zwłaszcza w zakresie zadań inwestycyjnych, na które budżet gminny zakłada środki finansowe w wysokości 30 mln złotych. Jak zauważa wójt Krzysztof Adamowicz, samorząd z niepokojem obserwuje zmieniające się warunki, nie zawsze bezpieczne i przewidywalne dla dynamicznego rozwoju gminy. Część zadań stoi obecnie pod znakiem zapytania, jednak wszelkie działania ukierunkowane są na stabilny i ciągły proces spełniania oczekiwań mieszkańców. A w planach kolejne inwestycje, które pozwolą podwyższać standardy życia społeczności lokalnej.

Budżet roku 2022 dla Gminy Międzyrzec Podlaski jest budżetem rekordowym. Samorząd przeznacza na inwestycje 30 milionów złotych, z czego znacząca część środków pochodzi z funduszy unijnych. – Rok ten jednak jest rokiem nieprzewidywalnym dla nas wszystkich. Z dużym niepokojem patrzymy na to, co się dzieje na rynkach usług i w cenach materiałów – zauważa Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz.

Niepewna sytuacja instalacji solarnych

Część podjętych jeszcze w latach ubiegłych inwestycji dobiega końca. W trakcie rozliczeń znajduje się działanie współfinansowane ze środków europejskich dotyczące wymiany źródeł ciepła w domach mieszkańców. Piece na gaz zostały już założone, w niedługim czasie swój finał znajdzie również wymiana pieców na pellet. – Z niepokojem patrzymy natomiast na projekt związany z budową instalacji solarnych na terenie gminy. Wykonawca jeszcze nie przystąpił do realizacji zadania, sygnalizuje problemy z tym związane. Rozmawiamy na temat dalszej współpracy lub, jeśli będzie taka konieczność, zerwania umowy i ponownego przetargu. Ceny mogą być jednak inne, co może wiązać się z dużym wyzwaniem dla samorządu.

Pomyślne wieści w zakresie infrastruktury społecznej

Znacznie lepiej przedstawia się natomiast sytuacja związana z rewitalizacją, remontami i termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie gminy. W fazie prac wewnątrz przebudowywanego obiektu znajduje się ponad sześciomilionowy projekt rewitalizacyjny w Strzakłach, gdzie budynek dawnej szkoły podstawowej zostanie zaadaptowany na potrzeby Centrum Aktywności i Integracji Społecznej. Trwa również zagospodarowywanie terenu wokół budynku. Jak zapewnia włodarz, w tym przypadku terminy nie są zagrożone.

W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na termomodernizację budynku po byłym gimnazjum, dziś – budynku szkoły podstawowej w Jelnicy. Projekt o wartości blisko 1 mln złotych finansowany jest ze środków unijnych. Zostanie tam m.in. wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Kolejne dwa projekty na kwotę ponad 2,5 mln złotych z użyciem środków unijnych dotyczą przebudowy świetlicy wiejskiej w Maniach oraz budynku po byłej szkole w Berezie na rzecz klubu seniora. 

Rok pod znakiem budowy dróg i mostów

Rok 2022 według zamierzeń samorządu ma być też rokiem budowy dróg i remontów mostów na terenie gminy. Na te przedsięwzięcia przeznacza łącznie 15 mln złotych. – Dziś, tj. 25 kwietnia, otworzyliśmy przetarg na duży zakres inwestycji. Prawdopodobnie unieważnimy go ze względu na zaproponowaną cenę i ogłosimy drugi przetarg. To przetarg związany z budową dróg w Rzeczycy, Misiach, Strzakłach i Tłuśćcu oraz przebudową mostów w Rzeczycy i w Misiach – przybliża szczegóły wójt Adamowicz.

Współpraca z Powiatem Bialskim procentuje

Gmina realizuje również projekty drogowe we współpracy z Powiatem Bialskim. Przez ten rok i w roku następnym przeprowadzą wspólną inwestycję współfinansowaną przez Gminę na drogach powiatowych leżących w jej obrębie. To trzyletni projekt zakładający blisko 9,5 kilometra przebudowanych dróg na odcinkach Kożuszki-Łuby i Kożuszki-Krzewica. Powiat uzyskał także dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na realizację kolejnego, blisko 10-kilometrowego odcinka na terenie gminy, pomiędzy Zasiadkami, Maniami i Zaściankami.

Gmina Międzyrzec Podlaski wspiera w projektowaniu projekt obejmujący dwa blisko 10-kilometrowe odcinki dróg powiatowych: Wysokie-Rudniki-Sitno-Puchacze oraz Tuliłów-Pościsze-Krzymoszyce. – Dobra współpraca ze starostą i radnymi powiatu oraz otwartość radnych gminy pozwala nam w sposób skuteczny myśleć o kolejnych inwestycjach – zauważa włodarz. – Mówimy o ogromnych inwestycjach finansowanych ze środków Gminy, ale przede wszystkim ze środków zewnętrznych. Gdyby nie możliwość aplikowania o te środki i gdyby nie zespół świetnych pracowników i zarządzających projektami, których posiadamy w urzędzie gminy, nie byłoby możliwości szukania źródeł dofinansowania i tak dynamicznego rozwoju Gminy. Mam nadzieję, że ten rozwój widać na tle Powiatu i Województwa Lubelskiego, bo jest przemyślany i ukierunkowany.

Samorządy potrzebują wsparcia wkładów własnych

W planach na najbliższe lata znajduje się rozwój sieci kanalizacyjnej w kolejnych miejscowościach. Samorząd tworzy odpowiednie plany i projekty, by być w stanie gotowości, kiedy zostanie opracowana nowa perspektywa. – Liczymy też na środki z Krajowego Planu Odbudowy, które będziemy mogli włączyć w bieżące inwestycje. Przy budżecie uchwalanym na 2022 mówiłem, że ten rok będzie rokiem nieprzewidywalnym. Mieliśmy wówczas na myśli skutki związane z wprowadzeniem Nowego ładu i obawą, jak one przełożą się na funkcjonowanie samorządów. Dzisiejsza sytuacja zaskoczyła nas wszystkich, bo na pandemię i Nowy Ład nałożyła się sytuacja geopolityczna, czyli wojna na Ukrainie i jej skutki dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, że będziemy ograniczać zaplanowane zadania z racji możliwości finansowych bądź cen – stwierdza wójt Adamowicz.

Jak słusznie zauważa, nadszedł czas, w którym samorządy liczą na wsparcie w zakresie wkładów własnych, ponieważ projektowane kilka lat wstecz inwestycje rozmijają się z sytuacją zastaną obecnie na rynku produktów i usług. Zadania, które jeszcze rok temu pozwalały na optymistyczne spoglądanie w przyszłość i zakładały niczym niezakłócony, prężny rozwój regionu, dziś wymagają od samorządów skrupulatnego patrzenia na każdą złotówkę i bardzo ostrożnej polityki finansowej. 

 

materiał: Radio Biper Gmina Międzyrzec Podlaski
zdjęcia: Mariusz Maksymiuk
film: Mariusz Maksymiuk
tekst i opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama