Reklama

33. sesja Rady Gminy Biała Podlaska (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 28 kwietnia 2022
, godz. 10:00
Informujemy, że 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biała Podlaska odbędzie się XXXIII posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska. Radni wyznaczą obszary zdegradowane które poddane mają zostać rewitalizacji. Szkoła w Dokudowie stara się natomiast o dotację. Gmina Biała Podlaska zamierza również udzielić pomoc finansową Powiatowi Bialskiemu celem remontu drogi na Janówkę i opracowanie projektu budowlanego trasy Sitnik - Pólko - Cełujki. Strażacy oczekują nowego ekwiwalentu za udział w akcjach. Radni zdecydują też o wniesieniu wkładu pieniężnego na nowe udziały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czosnówce.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.
6. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Biała Podlaska.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dokudowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Nasza Szkoła” dotacji w wyższej wysokości i ustalenia okresu udzielenia tej dotacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu (droga Janówka).
10. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu (droga Sitnik – Pólko– Cełujki)
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Biała Podlaska za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, w szkoleniu lub ćwiczeniu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Biała Podlaska – „Zakładu Gospodarki Komunalnej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnówce.
13. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad

 

materiał: Urząd Gminy Biała Podlaska
tekst: Dariusz Plażuk przewodniczący Rady Gminy Biała Podlaska / Maja Fila biuro obsługi Rady Gminy Biała Podlaska / Leszek Niedaleki
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama