Reklama

Reklama

Drelów: XX sesja Rady Gminy (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 29 marca 2022
, godz. 10:00
W dniu 29 marca o godz. 10:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XX sesja Rady Gminy Drelów.

Posłuchaj ważnego spotu:

W porządku obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i działalności od ostatniej sesji.
4. Podsumowanie pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy za 2021 rok oraz plany pracy Komisji Rady Gminy na 2022 rok.
5. Informacja Jednostek organizacyjnych z działalności w 2021 roku i plany pracy na 2022 rok.
6. Informacja o stanie bezrobocia i sposobach zapobiegania bezrobociu na terenie gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
– wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Drelów,
– zmiany uchwały nr VII/69/2019 Rady Gminy Drelów z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Drelów,
– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla Gminy Drelów,
– przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drelów w roku 2022,
– określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Drelów,
– zmian w budżecie Gminy na 2022 rok,
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Ogłoszenia, wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

 

materiał: UG Drelów
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama