Reklama

Kodeń zawiesił środki funduszu sołeckiego na rok 2023, zabezpieczą one wkład własny przy inwestycjach

Podczas XXXI sesji Rady Gminy Kodeń radni podjęli uchwałę, na mocy której zawieszono wyodrębnienie w budżecie gminy środków z przeznaczeniem na fundusz sołecki w roku 2023. Środki te zostaną wykorzystane do zasilenia wkładu własnego Gminy podczas realizacji inwestycji na lata 2022-2023.

W dniu 21 marca 2022 r. Rada Gminy Kodeń spotkała się na XXXI sesji nadzwyczajnej, podczas której pochylono się nad kwestią niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kodeń środków przeznaczonych na fundusz sołecki. Sytuacja ta związana jest z potrzebą zabezpieczenia środków na poczet wkładu własnego przy realizacji szeregu zadań inwestycyjnych w latach 2022-2023. Gmina w tym czasie planuje podjąć się działań na niebagatelną kwotę ponad 30 mln złotych. – Po analizie funduszu sołeckiego i tego, co sobie sołectwa życzą, a co można za te pieniądze zrobić, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu tych środków, co przełoży się na korzyść Gminy – zauważył Wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć.

Gmina prowadzi obecnie inwestycje z dofinansowaniami 95 i 98%. To m.in. promesa o wartości 11,5 mln złotych na dwie potężne inwestycje w latach 2022-2023, która obejmuje: budowę dróg w gminie Kodeń (droga Olszanki-Leniuszki z połączeniem do Olszanek, droga w Elżbiecinie i ul. Spółdzielcza) i dokończenie remontu Placencji, stajni i zagospodarowania terenu (5 mln złotych). – Na to mamy już pozyskane pieniądze, natomiast wisi nad nami jeszcze remont posterunku Policji – ponad 1,2 mln złotych. Złożyliśmy kolejne wnioski o pozyskanie funduszy: dwa wnioski do funduszu popegeerowskiego na budowę infrastruktury sportowej na placu koło szkoły na kwotę ok. 4 mln złotych i na poprawę infrastruktury drogowej i chodników w osadach Kostomłoty i Dobratycze – wymienia włodarz.


Sekretarz Gminy Kodeń Mariusz Zańko

Gmina złożyła kolejne dwa duże wnioski: wspólny do realizacji z Powiatem Bialskim o wartości 5 mln złotych na remont drogi z Okczyna do Kostomłot (realizację może przejąć gmina) i na remont drogi z Kodnia do Zahorowa na kwotę 7 mln złotych. – Tak, wiemy, że to zadanie Powiatu, ale wiemy też, że Powiat na to nie zawnioskował. Podjęliśmy więc decyzję, że skoro są to bardzo istotne drogi, choć nie gminne, na których bardzo zależy mieszkańcom, to podejmiemy ten ciężar inwestycyjny i poprawimy drogi powiatowe leżące na terenie gminy. Mieszkańców nie interesuje, czy to droga wojewódzka, krajowa, powiatowa czy gminna, oni po prostu oczekują poprawy nawierzchni. Złożyliśmy wnioski na drogi Kodeń-Dobromyśl na kwotę 7 mln złotych i drogę łączącą dwa sanktuaria Okczyn-Kostomłoty, czyli kolejne 5 mln złotych. Jest duża szansa, że te dwie duże inwestycje będziemy realizowali. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jedna z dwóch inwestycji z funduszu popegeerowskiego może zostać odrzucona, ale to i tak będą inwestycje sięgające ponad 30 mln złotych. To będzie duże wydarzenie – mówił sekretarz Gminy Kodeń Mariusz Zańko. – Działań inwestycyjnych jest rzeczywiście dużo. Wysiłki wójta, który swoim gospodarczym okiem chce i nadzoruje wszystkie te działania, podejmując decyzje o kierunku rozwoju Gminy Kodeń, jak również zaangażowanie pracowników Gminy, powodują, że musimy się skupić na tym bardzo istotnym czasie historycznych inwestycji, które znacząco wpłyną na poprawę funkcjonowania mieszkańców.


Trwa termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu

Jak poinformował na sesji sekretarz Zańko, lada chwila będzie realizowana inwestycja rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Kodniu i w kierunku Kostomłot. – Do inwestycji o wartości ok. 4,5 mln złotych mamy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ok. 1,7 mln złotych, do tego z funduszu popegeerowskiego ok. 0,5 mln złotych i z budżetu państwa ok. 1,2 mln złotych. To nas ratuje przy obecnym wzroście cen – podkreślił. – Oprócz tego trwa realizacja inwestycji polegającej na termomodernizacji hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych. Trwają również prace związane z promesą na inwestycje, mamy bardzo duży wysiłek w postaci uzgodnień z konserwatorem zabytków w celu przywrócenia odpowiedniego standardu dla centralnej części Kodnia, czyli dziedzictwa po Sapiehach – budynku kolegiaty jezuickiej, gdzie mieściła się siedziba przedszkola. Teraz chcemy to zamienić na bibliotekę publiczną z zagospodarowaniem całego terenu.


Remont budynku po byłym przedszkolu w Kodniu

Więcej o inwestycji:
Kodeń: „Placencja” doczeka się remontu… (film) (galeria) <<==>> LINK
Kodeń: Postępy remontu budynku po byłym przedszkolu (galeria) <<==>> LINK

Biorąc powyższe pod uwagę wójt Jerzy Troć zwrócił się do radnych o nieuwzględnienie w budżecie gminy środków funduszu sołeckiego z przeznaczeniem ich na wkład własny do inwestycji. – Nie wszystko udało się zrealizować z poprzedniego programu. Musimy zatem mieć pieniądze na wkład własny. Środków funduszu sołeckiego jest ponad 200 tys. złotych i tę znaczną kwotę można wykorzystać do dofinansowań 95 i 98%. Stąd moja prośba o zawieszenie tego funduszu na rok 2023.

Uchwałę o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kodeń środków przeznaczonych na fundusz sołecki z dnia 21 marca 2022 r. radni Gminy Kodeń podjęli jednogłośnie.

Fundusz Sołecki 2022 r. zostanie w pełni zrealizowany, kwestia zawieszenia środków dotyczy tylko roku 2023. 

_____________
Podsumowanie inwestycji w Gminie Kodeń

Gmina Kodeń stoi przed wielkimi, historycznymi wyzwaniami inwestycyjnymi. Przed nami historyczne inwestycje, które mogą sięgnąć prawie 30 mln złotych – czytamy w mediach społecznościowych kodeńskiego samorządu. – W ramach dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład planowane są działania opiewające na kwotę prawie 14 milionów złotych obejmujące m. in.: „Budowę i modernizację infrastruktury kulturalnej w gminie Kodeń”, „Budowę i modernizację Infrastruktury drogowej w gminie Kodeń” oraz „Rewitalizację byłego posterunku Policji”. Dodatkowo z dofinansowaniem PROW oraz budżetu państwa realizowana będzie rozbudowa kanalizacji ściekowej i wodociągowej za prawie 4,5 miliona złotych. Informujemy również, iż w nowym programie gmina Kodeń złożyła wnioski, które mają szanse otrzymać wsparcie na kwotę 18 mln złotych dotyczące:
– Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga
Przebudowa drogi nr 1056L na odcinku Kodeń – Dobromyśl – 7 000 000,00 zł
Przebudowa drogi nr 1049L na odcinku Okczyn – Kostomłoty – 5 000 000,00 zł
– Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR
Budowa infrastruktury sportowej wraz z budową źródła ciepła zeroemisyjnego w miejscowości Kodeń – 4 000 000,00 zł,
Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Kostomłoty (Osada) i Dobratycze – 2 000 000,00 zł

 

materiał: Sesja Rady Gminy Kodeń z dnia 21 marca 2022 r. / Gmina Kodeń
tekst i opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama