Reklama

Do Rady Powiatu wpłynął wniosek o utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Bialskiego

Członkowie Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego Kacper Budrewicz i Wiktoria Kamińska, działając w oparciu o nowelizację ustawy o samorządzie powiatowym, w dniu 7 marca złożyli do Rady Powiatu Bialskiego wniosek o utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Bialskiego.

„W XXI w. zaangażowanie w działalność społeczną młodzieży stało się bardzo popularne, potrzebne i skuteczne. W powiecie bialskim jest wiele młodych ludzi, których chęci i ambicje można spożytkować dla dobra całej społeczności regionu, a nawet kraju. Działając w Parlamencie Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego i obserwując aktywności podejmowane przez inne młodzieżowe sejmiki, parlamenty, a także działający już od dawna Sejm Dzieci i Młodzieży zauważyliśmy, jak bardzo pozytywny wpływ ma istnienie takich organów – czytamy w uzasadnieniu wniosku złożonego do Rady Powiatu Bialskiego.

W czerwcu 2021 roku weszła w życie przygotowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta po raz pierwszy wprowadziła prawne podstawy do powoływania młodzieżowych rad na poziomie powiatów a także istotnie uzupełniła i poprawiła dotychczasowe przepisy dotyczące młodzieżowych rad, m.in. wyposażając młodzieżowe rady w konkretne uprawnienia.

Powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu daje gwarancję szeregu nowych możliwości, do których należą inicjowanie procesu uchwałodawczego, prawo kierowania do organu wykonawczego samorządu zapytań lub wniosków, współpraca przy tworzeniu dokumentów strategicznych powoływanych na poziomie samorządowym oraz rządowym, monitoring realizacji dokumentów strategicznych, a co istotne, opiniowanie projektów uchwał dotyczących nas, młodzieży. Członkowie rady nabywają unikalne kompetencje i doświadczenie – przekonują młodzi działacze.

Kluczowym beneficjum jest możliwość tworzenia prawa na szczeblu lokalnym, ponadto młodzieżowi Radni nawiązują relacje z przedstawicielami władz. Radni mają możliwość promocji wybranych lub samodzielnie zorganizowanych przez radę konkursów, wydarzeń oraz podjęcie decyzji o nadaniu patronatu. Ważna jest również możliwość współpracy z samorządowcami, rządem, organizacjami pozarządowymi oraz innymi młodzieżowymi Radami. Skądinąd najważniejszym aspektem utworzenia organu jest reprezentowanie interesów rówieśników. Radni mogą przedstawić pomysły na rozwiązania potrzeb i problemów młodzieży oraz podejmować działania w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej młodych osób.”

Nowo utworzona Młodzieżowa Rada Powiatu Bialskiego miałaby przede wszystkim skutecznie reprezentować interesy rówieśników. – Aktualnie w naszym powiecie nie ma organu, w którym mogłaby aktywnie działać bialska młodzież, organu do którego mogłaby się zwrócić ze swoimi problemami. Niezwykle istotne jest dla nas również kształtowanie wśród młodych ludzi kompetencji i umiejętności do skutecznej pracy w jednostkach samorządowych w przyszłości – podkreśla Kacper Budrewicz. – Rada będzie mogła opiniować projekty uchwał dot. młodzieży, brać udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych dot. młodzieży i monitorować ich realizację, podejmować działania związane z edukacją obywatelską. Jej zadania będą mogły być realizowane poprzez składanie wniosków do Rady Powiatu o inicjatywę uchwałodawczą, współpracę z bialską młodzieżą, organizowanie konkursów, kongresów i innych wydarzeń w celu promocji aktywnych postaw obywatelskich, kierowanie zapytań lub wniosków do jednostek samorządu terytorialnego.

Wniosek Kacpra Budrewicza i Wiktorii Kamieńskiej został poparty przez sześć z siedmiu samorządów uczniowskich bialskich szkół średnich prowadzonych przez Powiat Bialski.

 

materiał/tekst: Kacper Budrewicz
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama