Reklama

Wisznice: XXXI sesja Rady Gminy (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 10 marca 2022
, godz. 14:00
W dniu 10 marca 2022 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach (sala widowiskowa) odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Wisznice. W porządku obrad m.in. uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków oraz rozwiązania współpracy z gminą Znamienka Republiki Białoruś.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania bieżących zadań i uchwał Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
– odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków,
– powołania Przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków,
– przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznice,
– zmieniająca uchwałę XXIX/226/2021 Rady Gminy Wisznice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wisznice na 2022 rok,
– ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
– uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wisznice,
– wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisznice na okres 30 lat,
– rozwiązania współpracy z gminą Znamienka Republiki Białoruś,
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok,
– zmian w budżecie Gminy na rok 2022.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Wisznice.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama