Reklama

Biała Podlaska: Zostań społecznym karmicielem kotów

Miasto Biała Podlaska nie zapomina o swoich futrzanych mieszkańcach. Co roku przekazywana jest m.in. dotacja na prowadzenie schroniska  "Azyl" , a także pomoc w formie rzeczowej, żywnościowej i medycznej. Dodatkowo prowadzone są różne akcje, mające na celu zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt, jak i takie służące poprawie ich warunków życia na terenie miasta. Jednym z takich działań jest m.in. dokarmienie kotów wolno żyjących z pomocą tzw. społecznych karmicieli.

Karmicielem kotów wolno żyjących może zostać osoba fizyczna lub organizacja społeczna zajmująca się ochroną zwierząt, które złożyły wniosek o zarejestrowanie jako karmiciela kotów wolno żyjących zgodnie z formularzem nr F-GK/002_1 (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Biała Podlaska w zakładce „Jak załatwić sprawę – karty informacyjne i formularze – Gospodarka Komunalna” lub stacjonarnie w siedzibie Urzędu).

Zasady:

 1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami przez karmicieli opiera się wyłącznie na pracy społecznej i jest nieodpłatne.
 2.  Koty należy dokarmiać w jednym, stałym miejscu o stałej porze.2
 3. Miejsce, w którym koty są dokarmiane, powinno znajdować się w miejscu (np. piwnicy, szopie, komórce, pomieszczeniu gospodarczym, przy ogrodzeniu, na podwórku itp.), do którego koty mają stały, swobodny dostęp.
 4. W czystości należy utrzymywać miejsce, w którym koty są dokarmiane oraz miseczki z odpowiednią karmą i wodą.
 5. Jeżeli nie ma możliwości zorganizowania pomieszczenia dla kotów w budynku, zalecane jest ustawienie w zacisznym miejscu tzw. „kociego domku” (np. z tektury, drewna itp.) lub wykonanie zadaszenia, gdzie ustawione zostaną miseczki z jedzeniem i piciem.
 6. Karmiciel powinien również brać czynny udziału w ograniczaniu populacji kotów, których jest opiekunem poprzez wykonanie zabiegu sterylizacji wolno żyjących kotek, którego koszty mogą być pokryte ze środków budżetu m. Biała Podlaska w ramach obowiązującego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Biała Podlaska.
 7. Zakupu karmy dokonuje Miasto.
 8. Karma będzie wydawana i wydzielana karmicielowi przez schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Olszowej 4 w Białej Podlaskiej.
 9. Ilość wydawanej karmy będzie uzależniona od możliwości finansowych Miasta oraz ilości kotów znajdujących się pod opieką karmiciela.
 10.  Karmiciel potwierdza odebranie karmy w protokole zdawczo – odbiorczym przygotowanym przez schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Olszowej 4 w Białej Podlaskiej.
 11. Karmiciel może przy wykonywaniu czynności związanych z opieką nad kotami posługiwać się innymi osobami. W tej sytuacji ponosi za nich pełną odpowiedzialność z tytułu skutków ewentualnego niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowiązków.
 12. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska może przeprowadzić kontrolę pracy karmicieli lub zlecić jej wykonanie podmiotowi prowadzącemu Schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Olszowej 4 w Białej Podlaskiej.
 13. Kontroli podlega:
  a) sposób wykorzystania darmowej karmy przekazanej przez Miasto,
  b) warunki, w jakich dokarmiane są koty bezdomne lub koty wolno żyjące.
 14. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nie ma obowiązku powiadamiania karmiciela o zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli.
 15. Kontrolę przeprowadza się w miejscu wskazanym we wniosku o przyznanie karmy.
 16. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący spisuje notatkę służbową.
 17. W przypadku potwierdzonego wykorzystywania darmowej karmy w inny sposób niż dokarmianie kotów, zwłaszcza jej marnotrawienie lub sprzedaż, karmiciel zostanie obciążony kosztami jej zakupu i skreślony z rejestru karmicieli bez możliwości ponownego ubiegania się o status karmicieli.

Osoba, która zostanie zarejestrowanym karmicielem zobowiązuje się:  

 1. przeznaczać przyznaną przez Urząd m. Biała Podlaska karmę, wyłączni edo celów dokarmiania kotów wolno żyjących;
 2.  przechowywać karmę zgodnie z zaleceniami jej producenta;
 3.  wykładać karmę w stałym miejscu wskazanym we wniosku, o stałej porze, proporcjonalnie do okresu dokarmiania;
 4. dbać o porządek w miejscu dokarmiania, usuwania starej karmy i odchodów oraz zapewnienia zwierzęciu dostępu do wody;

Obecnie na terenie naszego miasta mamy zarejestrowanych 25 społecznych karmicieli. – Prawidłowa opieka nad wolno żyjącymi kotami sprawowana jest w taki sposób, aby koty oprócz schronienia i dokarmiania były również sterylizowane (w celu ograniczania liczebności kocich populacji) i leczone. Możemy zatem pomóc takim kotom żyć godnie w miejscu ich bytowania – regularnie dokarmiając, sterylizując czy zapewniając schronienie w specjalnej budce czy uchylając okno do piwnicy – informuje rzecznik magistratu Gabriela Kuc Stefaniuk.

Warto wyjaśnić też, co rozumiemy pod pojęciem zwierząt wolno żyjących, reguluje to bowiem dokładnie ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. W myśl wspomnianej ustawy – zwierzęta wolno żyjące (dzikie) „to zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka”. Koty wolno żyjące, stanowią naturalny element ekosystemu. Co istotne, koty wolno żyjące nie są kotami bezdomnymi, lecz zwierzętami dzikimi i zgodnie z art. 21 u.o.z. stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Oznacza to, że nie mogą być przeganiane, wyłapywane i wywożone ani przesiedlane z miejsca w którym bytuje kocia populacja. Również wyłapywanie kotów wolno żyjących i umieszczanie w schroniskach jest łamaniem prawa i przykładem bezmyślności.

Co ważne, okazjonalne lub stałe dokarmianie takich zwierząt nie zmienia niczego w ich statusie – są to nadal koty wolno żyjące, a fakt korzystania z dokarmiania pomaga im na pewno przetrwać – ale nie powoduje, iż stają się przez to zwierzętami udomowionymi. Nie należy takich kotów oswajać na siłę i zamykać w celu ich udomowienia. Te zwierzęta kochają swobodę – klatka w schronisku jest dla nich męką, a stały kontakt z człowiekiem – powodem do stresów.

Lokalizacja domków dla kotów na terenie miasta:

 • ul. Orzechowa 34 (Klub Kultury EUREKA)
 • ul. Orzechowa 42 (Administracja Osiedla) .
 • ul. Piaskowa 2 (pomiędzy blokami)
 • ul. Narutowicza (parking/ogrodzenie przy ogródkach działkowych, po prawej stronie) 
 • ul. Olszowa 1
 •  Al. 1000- lecia (Ogródki działkowe po lewej stronie). 

 

Źródło: Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej Gabriela Kuc Stefaniuk
Zdjęcia: Radio Biper

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama