Reklama

Łomazy: XXIII sesja Rady Gminy Łomazy (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 16 lutego 2022
, godz. 10:00
16 lutego o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach przy ul. Szkolnej 18A odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Łomazy. W porządku obrad m.in. podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia w drodze umowy Szkoły Podstawowej w Huszczy Społeczno–Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
6. Informacja o kosztach realizacji programu wspierania rodzin wielodzietnych oraz liczbie rodzin korzystających z „Karty Dużej Rodziny” za 2021 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.
8. Raport z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomazy za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/195/21 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomazy na 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łomazy na 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Łomazy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Bialskiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Łomazy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w gminie Łomazy w miejscowości Huszcza.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łomazy.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia w drodze umowy Szkoły Podstawowej w Huszczy Społeczno–Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łomazy.
22. Oświadczenia i wnioski Radnych Gminy Łomazy.
23. Zamknięcie posiedzenia.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama