Reklama

39. sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski

Termin wydarzenia: 28 stycznia 2022
, godz. 13:00
XXXIX Sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski odbędzie się w dniu 28 stycznia 2022 roku o godz. 13.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wysokie ul. Rudnicka 36. Wśród uchwał, radni podejmą decyzje w sprawach: zmiany budżetu gminy na 2022 rok, udzielenia dotacji celowej Międzyrzeckiej Spółdzielni Socjalnej "RAZEM", wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty, wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Balladyny, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na dofinansowanie przewozów na liniach Międzyrzec Podlaski – Zasiadki – Międzyrzec Podlaski oraz Międzyrzec Podlaski – Strzakły i wiele innych ciekawych rzeczy dotyczących mieszkańców podmiędzyrzeckiej gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy (zgłaszanie ewentualnych uwag).
2. Informacja Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących komisji z bieżącej działalności, przedłożenie sprawozdań rady i komisji za 2021 r.
3. Składanie pisemnych zapytań i interpelacji radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na 2022 rok
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
c) udzielenia dotacji celowej Międzyrzeckiej Spółdzielni Socjalnej „RAZEM”
d) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski w 2022 roku
e) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
f) zmiany uchwały Nr XVII/130/2020 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski
g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
h) zmiany uchwały Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i) wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Balladyny
j) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Międzyrzec Podlaski
k) uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Rogoźnica stanowiącej mienie komunalne Gminy Międzyrzec Podlaski
l) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski
m) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na dofinansowanie przewozów na liniach Międzyrzec Podlaski – Zasiadki – Międzyrzec Podlaski oraz Międzyrzec Podlaski – Strzakły
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

 

materiał: Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski
tekst: Maria Szmytko sekretarz Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski / Leszek Niedaleki
grafika: arch.radiobiper.info
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama