Reklama

Radni uchwalili rekordowy inwestycyjnie budżet Powiatu Bialskiego na rok 2022

Podczas XLII Sesji Rady Powiatu Bialskiego uchwałą z dnia 23 grudnia radni uchwalili budżet na 2022, którym będzie dysponował Powiat Bialski realizując plany inwestycyjne mające na celu bieżącą działalność i rozwój regionu.

Opracowanie uchwały i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2041 wymagało ze strony służb finansowych, dyrektorów jednostek organizacyjnych, komisji stałych oraz zarządy wielkiego wysiłku pracy, w szczególnie tak ciężkim okresie pandemicznej rzeczywistości – zauważył Starosta Bialski Mariusz Filipiuk. – Na dzisiejszej sesji podejmujemy uchwały, które będą decydowały o kierunku rozwoju naszego powiatu w następnym roku i latach kolejnych. Aby krótko podsumować pracę nad konstruktorium budżetu informuję, iż przedłożone plany jednostkowe opiewały na kwotę ponad 180 mln złotych. Starosta podkreślił, że ze względu na ograniczone dochody budżetowe i wymogi nałożone ustawą o finansach publicznych konieczne było ograniczenie wydatków do kwoty 172 mln złotych, co miało wpływ na konieczność wybory najważniejszych potrzeb zgłoszonych przez jednostki. Zapewnia jednak, że wielkości zabezpieczone w budżecie dają gwarancję ciągłości funkcjonowania wszystkich jednostek. – Miło mi przekazać, że kolejny raz został przygotowany projekt budżetu inwestycyjnego, rozwojowego. Znalazły się w nim zadania służące mieszkańcom powiatu w wielu dziedzinach. 

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu powiatu zamyka się w kwocie 153.435.996,44 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 122.226.375,52 zł i dochody majątkowe w kwocie 31.209.620,92 zł, w tym:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 8.375.576,00 zł,
2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 34.000,00 zł,
3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.476.235,92 zł,
4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł,
5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 5.000,00 zł,
6) dochody za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 178.654,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu powiatu zamyka się w kwocie 171.986.376,44 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 121.438.964,34 zł i wydatki majątkowe w kwocie 50.547.412,10 zł, w tym:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 8.375.576,00 zł,
2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 34.000,00 zł,
3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.603.603,00 zł,
4) wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50.000,00 zł,
5) wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 5.000,00 zł,
6) wydatki na realizację zadań zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.500.000,00 zł,
7) wydatki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 178.654,00 zł.

Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu określono w kwocie 18.550.380,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytu długoterminowego w wysokości 17.920.380,00 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia w wysokości 630.000,00 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu powiatu zamyka się w kwocie 23.030.000,00 zł. Planowane rozchody budżetu to 4.479.620,00 zł. 

W budżecie powiatu stworzono rezerwy:
1) ogólną w kwocie 500.000,00 zł,
2) celową w kwocie 1.550.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 260.000,00 zł,
b) wypłatę odpraw emerytalnych oraz na inne nieprzewidziane wydatki w jednostkach organizacyjnych powiatu w łącznej kwocie 1.290.000,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne to kwota 47.289.043,10 zł

Wśród zaplanowanych zadań na rzecz mieszkańców powiatu znalazły się m.in.:
– przebudowa drogi powiatowej nr 1098L Komarówka-Brzozowy Kąt – ponad 6,2 mln zł
– Budowa drogi powiatowej nr 1114L Sokule – ponad 6 mln zł
– rozbudowa drogi powiatowej nr 1010L Zasiadki wraz z przebudową drogi w Maniach – ponad 4,2 mln zł
– przebudowa drogi powiatowej nr 1006L Kożuszki-Krzewica – ponad 7,5 mln zł
– przebudowa drogi powiatowej nr 1093L Czeputka-Motwica – ponad 5,1 mln zł
– opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi nr 1143L ul. Łukowska w Międzyrzecu Podlaskim – 140 tys. zł
– opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi nr 1123L – 300 tys. zł
– przebudowa drogi i budowa chodnika na odcinku Nowosiółki-Berezówka – ponad 1 mln zł
– budowa chodników o łącznej kwocie blisko 500 tys. zł w Ortelu Królewskim II, Rogoźnicy, Huszczy, Międzyrzecu Podlaskim i Romaszkach
– opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę dróg w łącznej kwocie 800 tys. zł
– przebudowa mostu w Perkowicach i dwóch przepustów – 6 mln zł
– przebudowa przepustu na drodze nr 1027L w Gnojnie – 800 tys. zł

Łącznie w przyszłym roku Powiat Bialski planuje przebudować i zmodernizować ponad 24 kilometry dróg i wyremontować ponad 12 kilometrów nawierzchni. Inwestycje drogowe stanowią 78% wartości wydatków inwestycyjnych. Łączna kwota to 39.187.341,98 zł.

Zaplanowano modernizację siedziby Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz inwestycje dotyczące szkół, w tym dotycząca budowy hali sportowej w Janowie Podlaskim. Podjęte zostaną inwestycje obejmujące domy pomocy społecznej i placówki wychowawcze. Dotacja celowa zostanie skierowana na doposażenie szpitala, dostosowanie instalacji i pomieszczeń do obowiązujących przepisów:
– dotacja celowa na dostosowanie układu pomiarowego energii elektrycznej do przepisów i wymagań dostawcy energii elektrycznej oraz modernizacja rozdzielni zasilania zakładu w energię elektryczną – 580.000,00 zł,
– dotacja celowa na instalację komory laminarnej – 50.000,00 zł,
– dotacja celowa na dostosowanie systemu centralnej sterylizacji do obowiązujących przepisów – 650.000,00 zł,
– dotacja celowa na utworzenie pomieszczeń zakładu rehabilitacji leczniczej – 600.000,00 zł,
– dotacja celowa na modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowej – 500.000,00 zł.

Podczas XVII Sesji Rady Powiatu Bialskiego w dniu 23 grudnia radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

 

Obrady można obejrzeć na kanale Starostwa Powiatowego:
XLII Sesja Rady Powiatu Bialskiego <<==>> LINK

 

 

materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama