Reklama

Odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Biała Podlaska

29 listopada w Urzędzie Gminy w Białej Podlaskiej odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Biała Podlaska VIII kadencji.

Informacja wójta gminy o działaniach pomiędzy sesjami.

Na wstępie wójt poinformował o zakończeniu prac nad opracowaniem budżetu na rok 2022. Stosowny projekt został złożony w terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zaplanowany budżet to 67 mln 201 tys. zł. Rada Gminy będzie glosować nad projektem uchwały budżetowej na grudniowej sesji. Kolejna informacja dotyczyła spotkania wójta z prezydentem miasta Biała Podlaska. Głównym tematem było omówienie kwestii kursów autobusowych obsłuchiwanych przez MZK Biała Podlaska. – Przekazujemy obecnie dotację na autobusy w kwocie 6,50 zł za każdy kilometr. To generuje duże koszty. Podjęliśmy decyzję o zbadaniu ile rzeczywiście jeździ osób w autobusach – informował wójt. Po badaniu podjęte będą decyzje o ewentualnym ograniczeniu kursów do poszczególnych miejscowości.

Wśród innych wydarzeń w jakich uczestniczył wójt: 21 listopada wójt odbył spotkanie z pracownikami socjalnymi z okazji ich święta. 26 listopada uczestniczył w otwarciu zmodernizowanej drogi powiatowej w Terebeli. 29 listopada wójt odebrał symboliczny czek z kwotą dofinansowania dotacji w ramach programu Polski Ład od ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Uroczystość odbyła się w Międzyrzecu Podlaskim.

Wójt poinformował tradycyjnie radnych o postępach w inwestycjach. Ukończona została termomodernizacja dworku w Wilczynie, a tym samym zakończony został pierwszy etap remontu tego obiektu. Odbiór miał miejsce 30 listopada. Zakończyła się również wymiana i budowa lamp energooszczędnych oświetlających ulice w gminie. Łącznie zainstalowano 504 kompletów z oświetleniem ledowym. Kolejna zakończona inwestycja to budowa drogi w Pojelcach. Wójt zakomunikował także, że wszczęto postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach przy budowie drogi powiatowej wraz z obiektami mostowymi na rzece Zielawa w miejscowości Perkowice. Gmina uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie folii rolniczej oraz innych odpadów z działalności rolniczej. W tej edycji programu, punkty zbiórki odpadów będą wyznaczone w rejonach Swór, Woskrzenic i w Czosnówce.

Podjęte uchwały.

Na XXIX posiedzeniu Rady Gminy Biała Podlaska radni przyjęli szereg uchwał. Omówimy pokrótce najważniejsze. Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Niepublicznej Szkole w Dokudowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Nasza Szkoła” dotacji na rok 2022 przynależnej na każdego ucznia w wysokości 110 % kwoty przewidzianej w części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Na sesji radny Sebastian Gałazka złożył wniosek formalny w sprawie utrzymania dotychczasowego poziomu subwencji w wysokości 114%, argumentując, że w skali roku jest to kwota w wysokości ok. 22 tys. zł i jego zdaniem nie obciąża znacząco budżetu gminy, a będzie dotkliwa dla funkcjonowania placówki. Wniosek skomentował skarbnik gminy Biała Podlaska Krzysztof Radzikowski. – Kwota subwencji również została zwiększona i idzie za dzieckiem i te dochody będą odpowiadały kwocie subwencji. Faktycznie 22 tys. zł może dla niektórych jest to niedużo na jedną placówkę. Natomiast takie oszczędności poczyniliśmy we wszystkich szkołach, pomnożyć to przez 10, to już nie jest 22 tys. zł. a 220 tys. a nawet więcej. My organizując i planując budżet patrzymy na całość a nie jednostkowo – wyjaśniał skarbnik.

Wniosek formalny radnego nie przeszedł w głosowaniu, ośmiu radnych było przeciwnych. Uchwała bez poprawek została przyjęta większością głosów. Ważna uchwała dotyczyła również określenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022. W związku z tym, że gmina w tym roku musiała dołożyć aż 360 tys. zł do realizacji tego zadania, w projekcie uchwały zaproponowano podwyżkę tych opłat. Stawki zaproponowane w uchwale to 24 zł od osoby oraz 96 zł od gospodarstwa. Taką propozycję radni zatwierdzili większością głosów.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama