Reklama

Poradnie ortopedyczna i urologiczna jako elementy planu naprawczego SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

Uchwałą z dnia 30 listopada Rada Powiatu Bialskiego większością głosów zatwierdziła "Program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim" na lata 2021-2023.

W związku z wystąpieniem straty netto w sprawozdaniu finansowym SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim za rok 2020 dyrektor Marek Zawada sporządził „Program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim” na lata 2021-2023. 

SP ZOZ w obecnej strukturze funkcjonuje od 1998 r., w 2020 r. zatrudniał łącznie 249 pracowników etatowych i kontraktowych. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 31.094.949,23 zł, w porównaniu ze stanem na dzień 01.01.2020 r. nastąpił wzrost sumy bilansowej o 25,71%, tj. 0 6.358.804,96 zł. Koszty ogólne w 2020 r. wyniosły 29.424.710,74 zł i wzrosły w stosunku do 2019 r. o 7,01%, natomiast przychody ogółem w kwocie 25.577.606,10 zł, w stosunku do roku 2019 wzrosły o 3,91%. 

Poszczególne oddziały szpitalne wygenerowały w 2020:
– pediatryczny – stratę w wysokości -968.011,67 zł
– chorób wewnętrznych – wynik dodatni 46.302,40 zł
– chirurgii ogólnej i urazowej – wynik ujemny -721.920,32 zł
– ginekologiczno-położniczy – stratę -1.269.129,24 zł
– rehabilitacji dla dorosłych – wynik ujemny -537.360,58 zł
– Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – wynik -835.894,43 zł

Jak zauważono, utrzymujący się ujemny bilans finansowy i postępująca strata SP ZOZ jest typowa dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Polsce, w szczególności w latach 2017-2020/2021, przy czym wynik międzyrzeckiego Zakładu jest stosunkowo korzystny w porównaniu do wielu innych podmiotów. Pogłębiająca się dysproporcja kosztów działalności i przychodów jest zjawiskiem ogólnopolskim. 

W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe 2021-2023 założono poprawę stabilności ekonomiczn0-finansowej poprzez zmniejszenie straty netto. SP ZOZ zamierza kontynuować proces rozwoju wykorzystując zewnętrzne źródła finansowania (Powiat Bialski, jednostki samorządu terytorialnego) jednocześnie ograniczając do niezbędnego minimum własne wydatki inwestycyjne.

Wśród działań zaplanowanych do wdrożenia w latach 2022-2023 znalazły się:
1. Sukcesywne pozyskiwanie pacjentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łózkach
2. Zwiększenie liczby wykorzystanych świadczeń diagnostycznych w zakresie tomografii komputerowej
3. Pozyskanie i objęcie opieką medyczną w Poradni Opieki Zdrowotnej w Kąkolewnicy około 3 tys. mieszkańców
4. Utworzenie Poradni Urologicznej(2023 r.) i Ortopedycznej(2022 r.)
5. Maksymalizacja wykorzystania kontraktu w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 

W trakcie XLI Sesji Rady Powiatu Bialskiego w dniu 30 listopada radni przed oddaniem swojego głosu w celu zatwierdzenia planu naprawczego skierowali pytania do dyrektora Marka Zawady. Przewodniczący rady Mariusz Kiczyński prosił o rozwianie wątpliwości na temat skuteczności drugiego już z kolei programu naprawczego. – Jak silna jest pana wiara w to, że ten program będzie skuteczny i że działania rządu w tym pomogą? Zlikwidowaliśmy już oddział położniczy, co jeszcze będziemy musieli zlikwidować? – pytał radny. Głos zabrał również radny Daniel Dragan, pytając o przyczynę obniżenia przychodów z finansowania NFZ wobec roku 2019. – Głównym problemem jest kwestia właściwego finansowania świadczeń zdrowotnych. Są źle wycenione i trudno osiągnąć przynajmniej zerowy poziom, tak by ta działalność nie była deficytowa – zauważył dyrektor SP ZOZ Marek Zawada. – Co do spadku przychodów mogę tylko podejrzewać, że sytuacja ta wynika z ograniczeń budżetów szpitali i mniejsze finansowanie świadczeń medycznych. Dyrektor podkreślił, że na niekorzyść wpłynął fakt, że szpital funkcjonował w czasie II fali epidemii w bardzo ograniczonym zakresie.

Do funkcjonowania w dobie epidemii Covid-19 nawiązał swoim pytaniem radny Arkadiusz Maksymiuk: – Jaką kwotę refundacji otrzyma szpital, jeśli zgłoszę się z Covid-19, a jaką – jeśli z jakąkolwiek inną chorobą?
Dyrektor Zawada wymienił kwoty: 340 zł i 624 zł za dobę w przypadku leczenia pacjenta z Covid-19 w zależności od stanu zdrowia i saturacji, wyższa stawka przy saturacji poniżej 94%. Natomiast 3,5-4,5 tys. za diagnozę i leczenie schorzeń w przypadku pacjenta ze schorzeniami z wyceny katalogowej. – Lepiej nam funkcjonować jako szpital nie-covidowy, bo są niższe koszty, ale mamy wszystkie łóżka zajęte i ta potrzeba leczenia covidowego jest konieczna – podsumował Zawada.

W trakcie głosowania 22 radnych oddało swoje głosy jako 20 ZA, 1 WSTRZYMANY, 1 BRAK. Uchwałę zatwierdzającą plan naprawczy szpitala podjęto większością głosów.

 

materiał: XLI Sesja Rady Powiatu Bialskiego/Plan naprawczy
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama