Reklama

Biała Podlaska: Rada Miasta uchwaliła nowe stawki za śmieci

Podczas XXX sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się 29 listopada,  radni przyjęli nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłat za pojemniki na śmieci. Projekt uchwały złożony przez prezydenta Michała Litwiniuka przeszedł ostatecznie w głosowaniu, ale z poprawkami zgłoszonymi przez Przewodniczącego Rady Miasta Biała Podlaska Bogusława Boniewicza. Ostatecznie od przyszłego roku za gospodarowanie odpadami mieszkańcy zapłacą 10 proc. więcej

Debatę nad podejmowaną uchwałą poprzedziło wystąpienie prezydenta miasta, który argumentował wysokość stawek w przedłożonym radzie projekcie uchwały. – Skalkulowana dotychczasowa stawka 5,20 zł za metr sześcienny wody zużytej w gospodarstwie domowym na samym początku pozwalała zbilansować koszty zagospodarowania odpadami komunalnymi. W międzyczasie jednak, przez kolejne dwa lata bardzo istotnie wzrosły ceny wszystkich usług, źródeł energii, które rzutują na koszty zbilansowania się przez nasz system odbioru i gospodarowania odpadami – podkreślał prezydent. 

Przypomnijmy, że obecnie obowiązujące stawki wynoszą odpowiednio 5,20 miesięcznie za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości za śmiecie segregowane oraz 15,60 za 1 m3 zużytej wody za śmieci niesegregowane.

Zdaniem prezydenta Biała Podlaska jest wciąż tańszym miastem w tym zakresie niż wiele innych samorządów, także tych sąsiadujących z miastem. – Gdybyście państwo radni swoją decyzją ustalili stawkę na tym poziomie, który wskazaliśmy w projekcie uchwały do rozważenia, jako tą pozwalającą bilansować te koszty na dzień dzisiejszy, to wciąż przy średnim zużyciu dwa i pół metra sześciennego na osobę miesięcznie, pozostalibyśmy bardzo konkurencyjnym, wręcz jednym z najtańszych samorządów, jeżeli chodzi o wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców z tego tytułu – argumentował prezydent. Zaproponowane przez prezydenta w uchwale stawki, to 6,90 zł za śmieci segregowane i 20,70 zł za śmieci zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Prezydent podkreślił, że decyzję o zmianach podejmuje ostatecznie rada miasta, a rolą prezydenta jest tylko zapoznać radnych z dokładnym wyliczeniem tych kosztów jakie są w tym zakresie ponoszone i przedstawieniu prawdopodobnego ich wzrostu. – Państwo o tym ostatecznie zdecydujecie. Jeżeli byłaby to stawka niższa, nie bilansująca ponoszonych przez miasto wydatków, wówczas to z budżetu miasta będziemy ten deficyt musieli pokrywać – podsumował prezydent. 

Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa), tak skomentował przedłożony projekt uchwały. – Dziwię się, że w roku 2020 nie widzieliśmy inflacji, która była. W 2020 roku nie proponowaliśmy zmiany opłaty za zagospodarowanie odpadów i ich podniesienia chociażby o poziom inflacji. Przypominam sobie bardzo długą i ciężką dyskusję w celu przekonania do zmiany systemu poboru opłat. Wtedy padały pytania, m.in. moje, czy spadek zużycia wody jest uwzględniony w cenie 5,20 zł, słyszałem wtedy zapewnienia, że tak. Mam takie przekonanie, że jednak ta zmienna dotycząca zużycia wody w mieście Biała Podlaska nie została uwzględniona.  

Radni Zjednoczonej Prawicy również nie byli przekonani, co do argumentacji zawartych w uchwale. – Zaproponowana kwota, której autorem jest pan prezydent wynosi aż 33 procent więcej. Uważam, że nawet próbując podnieść jakąś kwotę, to powinno to być właśnie o próg inflacji na początek. Prezydent podkreślił, że jest to prawdopodobne, że przy tej stawce i metodzie nam się ten system zbilansuje, ale prawdopodobne, to trochę za mało – mówił radny Dariusz Litwiniuk.  

Przewodniczący Rady Miasta zgłosił dwie poprawki do uchwały. Pierwsza propozycja podnosi stawki za odbiór śmieci o 10 proc. Druga dotyczy podwyższenia stawki opłaty za pojemniki i worki, również o 10 proc. Uchwała wraz z poprawkami została przez radnych przyjęta.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą odpowiednio: 5,72 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości za śmiecie segregowane  i 17,16 zł za 1 m3 zużytej wody za śmieci niesegregowane. Proponowane stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności wynosić będą:

Śmieci segregowane

1) za worek o pojemności 60 l w wysokości 3,25 zł.
2) za pojemnik lub worek o pojemności 110 l w wysokości 5,95 zł
3) za pojemnik lub worek o pojemności 120 l w wysokości 6,50 zł,
4) za pojemnik lub worek o pojemności 240 l w wysokości 13 zł,
5) za pojemnik o pojemności 800 l w wysokości 43, 30 zł,
6) za pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 59,60 zł,
7) za pojemnik o pojemności 7000 l w wysokości 379,20 zł

Śmieci niesegregowane

1) za worek o pojemności 60 l w wysokości 9,75 zł,
2) za pojemnik lub worek o pojemności 110 l w wysokości 17,85zł,
3) za pojemnik lub worek o pojemności 120 l w wysokości 19,50zł,
4) za pojemnik lub worek o pojemności 240 l w wysokości 39 zł,
5) za pojemnik o pojemności 800 l w wysokości 129,90zł,
6) za pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 178,80zł,
7) za pojemnik o pojemności 7000 l w wysokości 1137,60 zł

Nowe stawki będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 roku. Warto dodać, że mieszkańcy o najniższych dochodach  nadal będą mogli skorzystać z 50 proc. miesięcznej ulgi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama