Reklama

29. sesja Rady Gminy Biała Podlaska (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 29 listopada 2021
, godz. 10:00
Uprzejmie zawiadamiam, że 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Biała Podlaska przy ul. Prostej 31 odbędzie się XXIX posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.
6. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat z ta sama stroną, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Gminy Biała Podlaska. (Rakowiska)
9. Podjęcie uchwały w wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat z ta sama stroną, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Gminy Biała Podlaska. (Wilczyn)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Podlaska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów Gminy Biała Podlaska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Niepublicznej Szkole w Dokudowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Nasza Szkoła” dotacji w wyższej wysokości i ustalenia okresu tej dotacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Biała Podlaska.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biała Podlaska.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2021.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zamknięcie obrad.

materiał: Urząd Gminy Biała Podlaska
tekst: Dariusz Plażuk przewodniczący Rady Gminy Biała Podlaska / Maja Fila Biuro Rady Gminy Biała Podlaska / Leszek Niedaleki
grafika: radiobiper.info
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama