Reklama

Zmiany w budżecie głównym tematem XVIII sesji Rady Gminy Biała Podlaska

27 października w Urzędzie Gminy w Białej Podlaskiej odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Biała Podlaska VIII kadencji.

Informacja wójta gminy o działaniach pomiędzy sesjami.

10 września odbyły się wybory sołtysa w miejscowości Husinka. Został nim pan Krzysztof Workowski.

17 września w rocznicę napadu ZSRR na Polskę delegacja władz gminnych uczestniczyła w obchodach Dnia Sybiraka przy Pomniku Pamięci Sybiraków w Białej Podlaskiej.

30 września odbyło się spotkanie wójta gminy z Prezydentem Miasta Biała Podlaska Michałem Litwiniukiem, na którym omawiane były wspólne plany inwestycyjne realizowane do 2027 roku.

9 października w Woskrzenicach odbył się zjazd Oddziału Gminnego OSP, podczas którego wybrano nowe władze zarządu.

14 października odbył się jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Sitniku i 10-lecia nadania imienia szkole połączony z Gminnym Dniem Nauczyciela.

Wójt gminy poinformował również radnych o postępach w inwestycjach. Zakończyła się przebudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Grabanowie. Dokończono budowę chodnika w Wólce Plebańskiej. Kolejną zakończona inwestycja to „spinka” wodociągowa na odcinku Sycyna – Woroniec oraz Swory – Sitnik. Inwestycje pozwolą zmniejszyć pobór wody z miasta, a tym samym zmniejszyć ponoszone koszta w tym zakresie przed gminę. Cały czastrwa przebudowa dworku w Wilczynie. Wymieniono oświetlenie uliczne na żarówki energooszczędne led w kilku miejscowościach, łącznie 504 komplety. Zbudowano również nową linię oświetleniową w Styrzyńcu, Janówce, Michałówce – łącznie 27 słupów z oświetleniem ledowym. Wkrótce rozpocznie się instalacja 272 kolektorów słonecznych, która potrwa do końca listopada. Rozpoczęła się budowa drogi w Pojelcach. Utwardzono plac przed świetlicą w Sworach, oraz położono linię kablową oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Ortelu Książęcym.

Kolejna informacja dotyczyła pozyskania 7,6 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację dwóch projektów strategicznych: Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Biała Podlaska” ( 5 225 000,00 zł ) oraz „Budowa wodociągu do miejscowości Wólka Plebańska” ( 2 375 000,00 zł ). Pozytywnego rozpatrzenia nie otrzymał trzeci złożony projekt na modernizację Klubu Kultury w Wowrońcu na kwotę 700 tys. zł. – Chcę podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu i wsparli naszą gminę w tych projektach – powiedział wójt gminy Wiesław Panasiuk. Gmina uzyskała dodatkowe 35 tys. zł z rządowego programu „Aktywne tablice” na zakup interaktywnych tablic dla gminnych szkół oraz 360 tys. zł z Programu Laboratoria Przyszłości na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w gminnych szkołach.

Trwa nabór wniosków od mieszkańców na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci pracowników PGR. Ruszyło kolejne postępowanie przetargowe celem uruchomienia Klubu Seniora w Wólce Plebańskiej. Gmina przystąpiła do konsultacji społecznych w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy, które potrwają do końca listopada. Nastąpił zwrot podatku akcyzowego z oleju napędowego dla rolników w wysokości 500 tys. zł.

Podjęte uchwały.

Na XXVIII posiedzeniu Rady Gminy Biała Podlaska radni przyjęli szereg uchwał. Głosowano między innymi nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Piszczac w zakresie dowozu dzieci z Gminy Biała Podlaska do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu. Przyjęta uchwała przedłuża porozumienie na kolejne dwa lata. Kolejna przyjęta uchwała dotyczy rocznego programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi. Następna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości w Cicborze Dużym. Nieruchomość stanowi przedłużenie drogi gminnej w miejscowości na Osiedlu „Relax”. Działka została przekazana bezpłatnie. Uchwałą została przyjęta. Dwie kolejne uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowościach Pólko i Roskosz.

Są to kolejno działka na terenie wsi Pólko, na której znajduje się obecnie dzikie wysypisko śmieci oraz odcinek drogi wojewódzkiej nr 811 w miejscowości Roskosz. – Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej na Konstnatynów z drogą na Janów Podlaski znajdowało się na naszych gruntach, chcemy to uregulować. Przekażemy dla województwa tą drogę pod budowę przyszłego ronda, jakie ma w tym miejscu powstać – wyjaśniał na sesji wójt gminy. Obie uchwały zostały przyjęte.

Przedostania przyjęta uchwała dotyczyła zmian w budżecie gminy na rok 2021. Powiedzmy o najważniejszych. Zmiany dotyczą wpisania do planu dochodów i wydatków kwoty 458 tys. zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Doszła również kwota 15,5 tys. zł dotacji na Narodowy Spis Powszechny. W dochodach własnych zwiększono plan dochodów i wydatków ze sprzedaży koncesji na napoje alkoholowe o 29 tys. zł, w związku z większymi wpływami niż były zaplanowane. Dodatkowe ponad 43 tys. zł doszło z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej. Do planu dochodów doszła również kwota 128 tys. zł, stanowiąca zwrot funduszu sołeckiego za rok 2020 i 78 tys. zł w zakresie wydatków majątkowych również zwrotu z funduszu sołeckiego za rok 2020. Kolejna zmiana dotyczy przeniesienia planu dotacji oraz wpłat mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków na rok 2022. Jeżeli chodzi o wydatki, zmiany dotyczą zmniejszenia wpływów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na kolejny rok o wartość 632 tys. zł. O 300 tys. zł zostaje zwiększona kwota na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Oświata zostanie uszczuplona o 36 tys. zł na modernizację ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sworach, inwestycja nie będzie teraz realizowana. Zmiana dotyczy też zwiększenia kwoty na modernizację świetlicy w Wólce Plebańskiej do wysokości blisko260 tys. zł (zwiększenie o 68 tys. zł). Uchwała zaproponowała również zmianę wysokości środków na gospodarowanie odpadami o dodatkową kwotę 350 tys zł. – W dalszym ciągu nie możemy dopasować budżetu śmieciowego. Tak dużo jest tych odpadów a szczególnie tych po segregacji, że do końća tego roku brakuje nam aż tak dużej kwoty – tłumaczył radnym wójt gminy.

Istotne zmiany w budżecie na rok 2021 związane są również z przeniesieniem niektórych inwestycji na rok 2022. Dotyczy to: budowy drogi w Łukowcach, Sławawacinku Starym, Terebeli, Słowacinku Nowym, robót budowlanych w dworku w Wilczynie, rozbudowy wodociągu w Woskrzenicach (Kolonie) oraz budowy odwodnienia drogi w Sławacinku Starym.

Głosowania zamknęło jednogłośnie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

Zdjęcia: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama