Reklama

Gm. Międzyrzec Podlaski: Wójt Adamowicz apeluje o solidarność podatkową

Podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski, która odbyła się 29 października, podjęto uchwały korygujące wysokość podatku od nieruchomości i od środków transportu, podjęto również kroki w kierunku zastosowania ulgi związanej z obniżeniem średniej ceny skupu zboża. Działania te mają pomóc w utrzymaniu dynamiki inwestycyjnej i zabezpieczenia budżetu Gminy na rok 2022, który, jak uzasadnia wójt Krzysztof Adamowicz, niesie ze sobą wiele niepewności i wątpliwości.

W trakcie sesji, przedstawiając w imieniu Rady Gminy propozycję korekty stawek podatków lokalnych, wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz podzielił się z mieszkańcami wątpliwościami dotyczącymi nadchodzącego roku 2022 i uzasadnił potrzebę solidarnej odpowiedzialności za przyszłoroczny budżet Gminy. – Rok ten jest rokiem trudnym dla nas wszystkich, ale przede wszystkim jest trudnym rokiem dla budżetu Gminy i jednostek samorządowych na terenie całego kraju. Z jednej strony ciągle rosnące ceny źródeł energii. Na terenie Gminy Międzyrzec od 1 stycznia 2022 r. zakup energii wzrośnie o 32%. Jest to wzrost bardzo znaczący. W chwili obecnej wszyscy dostawcy pelletu, gazu i oleju opałowego rozwiązali z Gminą umowy i Gmina uruchamia ponowne wyłonienie wykonawców na dostawy tych nośników energii. Od 1 stycznia wzrasta płaca minimalna, która również przełoży się na bieżące wydatki Gminy. Również od 1 stycznia wprowadzony jest nowy ład podatkowy, który przełoży się na dochody jednostek samorządowych płynące z PIT i CIT. W prognozie na 2022 r. we wszystkich subwencjach, dotacjach i zwrotach z podatku otrzymaliśmy o blisko 300 tys. mniej środków niż w roku 2021. Tak naprawdę nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć skutków nowego ładu podatkowego w roku 2022. Na koniec roku będziemy w stanie określić, na jakim poziomie te dochody będą. Z drugiej strony mamy zakontraktowane środki zewnętrzne i środki krajowe na realizację zadań i inwestycji w 2022 r. Już niedługo budżet inwestycyjny będzie większy niż w tym roku. Na wszystkie te działania potrzebne są środki finansowe, tak abyśmy mogli z jednej strony zrealizować wszystkie zaplanowane i wyznaczone przez Radę Gminy zadania, z drugiej strony planować nowe kierunki rozwoju i nowe inwestycje na przyszłą perspektywę środków unijnych i na kolejne rozdania w nowym ładzie. Uznaliśmy wspólnie, że powinniśmy być wszyscy solidarni w tak nieprzewidywalnym czasie, stąd też przedstawiamy korektę podatku w stosunku do obowiązującego w 2021 r. – tłumaczył wójt Krzysztof Adamowicz.

Jak informuje włodarz, stawki podatku od nieruchomości i od środków transportu wzrastają średnio o około 10%.

Uchwałami z dnia 29 października 2021 r.:

1. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 r.
radni obniżyli średnią cenę skupu żyta określoną przez Prezesa GUS w dniu 20 października z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 60 zł/1 dt.

2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
określono roczne stawki w wysokości:
a) od gruntów
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,80 zł / 1 m2 powierzchni
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi – 5 zł / 1 ha
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez org. pożytku publicznego – 0,30 zł / 1 m2
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (…) – 3,40 zł / 1 m2
b) od budynków i ich części
– mieszkalnych – 0,50 zł / 1 m2
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (…) – 17,50 zł / 1 m2
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,50 zł / 1 m2
– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (…) – 5,10 zł / 1 m2
– pozostałych, w tym na prowadzenie działalności pożytku publicznego przez org. pożytku publicznego – 3,70 zł / 1 m2
c) od budowli – 2% ich wartości

3. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportu
określono roczne stawki w wysokości:
a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
– powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 583 zł
– powyżej 5,5 t do do 9 t włącznie – 814 zł
– powyżej 9 t i poniżej 12 t – 1.045 zł 
b) od ciągnika siodłowego lub balastowego z przyczepą lub naczepą od 3,5 t do poniżej 12 t – 1.507 zł
c) od przyczepy/naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 t do 12 t (…) – 869 zł
d) od autobusu, w zależności od liczby miejsce poza miejscem kierowcy:
– mniej niż 22 miejsca – 1.155 zł
– równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1.276 zł

materiał: Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski/Sesja Rady Gminy
opracowanie: Anna Ostapiuk

 

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama