Reklama

Praca: Inspektor ochrony zabytków w Białej Podlaskiej

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydata na stanowisko - Inspektor ochrony zabytków (na zastępstwo) w Delegaturze w Białej Podlaskiej (ul. Janowska 27/29).

Wymiar etatu: l etat

Główne obowiązki:

• przygotowywanie projektów postanowień decyzji dotyczących prac konserwatorskich przy zabytkach, opiniowanie dokumentacji technicznej,

• kontrolowanie stanu zabytków,

• współdziałanie z muzeami i instytucjami ochrony zabytków

Wykształcenie:

Wyższe z tyt. magistra: historia sztuki, konserwatorstwo. zabytkoznawstwo, architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne.

Wymagania konieczne:

• zdolności analityczne

• umiejętność i łatwość precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli w języku polskim w mowie i piśmie /redagowanie tekstów!, Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń z zakresu ochrony zabytków

• Znajomość kodeksu postepowania administracyjnego

• Umiejętność samodzielnej organizacji pracy i komunikatywność,

• umiejętność obsługi komputera,

• dokładność i systematyczność.

Wymagania dodatkowe:

• staż pracy w administracji publicznej

• umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

• List motywacyjny i CV

• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

• Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

kopie innych dokumentów i oświadczeń:

– kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje

Dokumenty należy składać lub przysyłać do dnia 29 października 2021 r. / decyduje data stempla pocztowego/ pod adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
20 -113 Lublin
ul. Archidiakońska 4

dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 81-532-90-35 wew. 126

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

Tekst: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Zdjęcie: pixabay.com

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama