Reklama

Kodeń: Sprzęt komputerowy dla dzieci pracowników PGR. Trwa nabór wniosków (zaproszenie)

Urząd Gminy Kodeń zaprasza do składania wniosków na sprzęt komputerowy dla mieszkających nadal na terenach po PGRowych dzieci (wnuków, prawnuków) byłych pracowników PGR.

Termin naboru: wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Kodeń p. 27 do dnia 29.10. 2021 r.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:
a) dziecko zamieszkuje miejscowość Gminy Kodeń na terenie której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, czyli Dobratycze, Dobromyśl, Elżbiecin, Kąty, Kodeń I, Kodeń II, Kodeń III, Kopytów, Kopytów Kolonia, Kostomłoty, Kostomłoty Osada, Kożanówka, Okczyn, Olszanki, Szostaki, Zagacie.
b) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.
c) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
– komputer stacjonarny lub laptop, koszt maksymalny 3 500zł,
– tablet, koszt maksymalnie 1 500 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.
Zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia na 2 lata. Dokumenty należy składać kompletne, łącznie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:
Załącznik 1 – Oświadczenie o wyborze sprzętu,
Załącznik 2 – Wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej),
Załącznik 3 – Wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie),
Załącznik 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Granty PPGR).

materiał: Urząd Gminy Kodeń
tekst i opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama