Reklama

Biała Podlaska: Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej (film) (galeria)

Posypały się nagrody, posypały się wyróżnienia, podziękowania i posypały się stypendia. Uroczyście obchodzono w tym roku Dzień Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej. Gospodarzem wydarzenia był Zespół Szkół przy ulicy Zygmunta Augusta czyli popularna "dziewiątka". Prezydent Miasta Michał Litwiniuk oraz dyrektor szkoły Bernardeta Mikołajczak wśród oprawy artystycznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. Świętej Królowej Jadwigi tego dnia: wręczyli Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta oraz nagrody dyrektora szkoły. W materiale nazwiska laureatów i nagrodzonych.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. – Kształtowanie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań – zauważyła Bernadeta Mikołajczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej. – Zachęcam was, byście byli tymi, którzy będą wskazywali jasną drogę tym młodym ludziom. Ale zarazem, byście uczyli prawdy – zwrócił się do przedstawicieli oświaty ks. kanonik Andrzej Biernat, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej. – Należy podkreślić, że doniosłe Święto Edukacji Narodowej to święto całej oświaty i zwykliśmy zwracać się do całej społeczności szkolnej z pełnym uznaniem, z uwzględnieniem dyrekcji, pracowników administracji i obsługi – podkreślił prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk. – Chcielibyśmy, by ten dzień był dla państwa dniem wyjątkowym, jak każdy w życiu dyrektora i nauczyciela, kiedy dzieci przychodzą do szkoły uśmiechnięte i zadowolone. Zadają pytania, a my czujemy się spełnieni, kiedy możemy im odpowiedzieć i później tę wiedzę pozyskać – dodał Przemysław Głowacki, wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej.

W 2019 r. z inicjatywy prezydenta Miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka ustanowiono stypendium naukowe przyznawane uczniom bialskich szkół. 

Tegoroczni stypendyści Prezydenta Miasta Biała Podlaska:
Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
(wysokość jednorazowego stypendium 1000 zł) :
1. Mikołaj Zaciura uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego. Mikołaj jest laureatem Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskał średnią ocen 5,75.
2. Dmitriy Yastremski uczeń Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej. Dmitriy jest laureatem Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka rosyjskiego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskał średnią ocen 5,30.
3. Marek Grom absolwent Szkoły Podstawowej w Małaszewiczach, obecnie uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Marek jest laureatem Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka rosyjskiego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskał średnią ocen 5,4.
4. Zofia Sudewicz absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia, obecnie uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Zofia jest laureatem Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,72.
5. Aleksandra Gałabuda absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej, obecnie uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida. Ola jest laureatem Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,36.
6. Bartosz Jarmoszewicz absolwent Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej, obecnie uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Bartek jest laureatem Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskał średnią ocen 5,11.
7. Maciej Dawidiuk absolwent Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, obecnie uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica. Maciej jest laureatem Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskał średnią ocen 5,11.

Finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych dotowanych przez Ministra Edukacji Narodowej
(wysokość jednorazowego stypendium 700 zł):
1. Katarzyna Sawtyruk uczennica Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej. Katarzyna jest finalistką Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,36.
2. Kamila Mańko absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej, obecnie uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Kamila jest finalistką Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,43.
3. Joanna Maruszak absolwentka Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej, obecnie uczennica IV liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica. Joanna jest finalistką Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,50.
4. Maja Bochenek uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida. Maja jest finalistką XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka” Na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,00.

Prezydent Miasta Biała Podlaska na mocy regulaminu przyznawania nagród nauczycielom i pracownikom oświatowym ufundował 36 nagród za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Nauczyciele wyróżnieni Nagrodą Prezydenta Miasta Biała Podlaska z okazji Dnia Edukacji Narodowej:
– Krystyna Reluga – Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Marii Kownackiej
Iwona Onyszczuk – Przedszkole Samorządowe nr 6
Katarzyna Demczuk – Przedszkole Samorządowe nr 10
Iwona Chomiuk – Przedszkole Samorządowe nr 13
Elżbieta Kaliszewska – Przedszkole Samorządowe nr 14
Agnieszka Welik – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
Anna Żarnowska – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
Renata Dawidiuk – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
Agnieszka Dudyk – Zespół Szkół
Elżbieta Bebczuk– Zespół Szkół
Magdalena Wiśniewska – Zespół Szkół
Robert Mieleszczuk– Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
Anna Chudzik – Zespół Szkół Ogólnokształcących
Monika Kulikowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących
Anna Piediuk – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Marta Porządna-Wójcik – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Marcin Szwed – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
Małgorzata Domanowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
Małgorzata Kapela – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
Magdalena Nowosielska – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
Aleksandra Dopierała – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4
Anna Szkodzińska– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
Zenobia Bechta– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
Magdalena Adamska – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
Tomasz Dawidiuk – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
Jolanta Król – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
Marta Stańczuk – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
Agnieszka Biegajło – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury
Edyta Michalczuk – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury
Bożena Mielniczuk – Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury
– Ewa Tatarczak – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Barbara Wieluńska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Małgorzata Pawłowska – Bursa Szkolna
Alicja Deniszczuk – Bursa Szkolna
Renata Kazimierska – Zespół Szkół Specjalnych
– Katarzyna Ojer – Zespół Szkół Specjalnych

Pracownicy Zespołu Szkół wyróżnieni nagrodą Dyrektora szkoły:
Nauczyciele:
1. Katarzyna Batycka
2. Katarzyna Borysiuk 
3. Marzena Chmiel 
4. Drwięga Beata
5. Anna Flis-Szalecka 
6. Anna Głuch 
7. Katarzyna Grzesiuk 
8. Aneta Hetmańczyk 
9. Violetta Kołodziejczuk 
10. Marcin Ławnik 
11. Maria Łukaszuk 
12. Ewelina Malczewska-Chwedoruk 
13. Barbara Maliszkiewicz 
14. Mariola Makaruk 
15. Tomasz Pawlik
16. Edyta Pawlukiewicz 
17. Konrad Rechnio 
18. Joanna Wójcik 
19. Adriana Zadziorska 

Pracownicy administracji i obsługi:
1. Anna Badysiak 
2. Elżbieta Baczkura 
3. Mirosław Jankowski 
4. Iwona Kłoczewska 
5. Barbara Lewandowska 
6. Beata Lipka 
7. Leszek Masalski 
8. Marlena Markowska 
9. Anna Mikołajuk
10. Krzysztof Pietraszuk 
11. Jolanta Sokołowska 
12. Anna Szymańska 
13. Jarosław Weresa 

 

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Leszek Niedaleki/Anna Ostapiuk/Gabriela Kuc Stefaniuk rzecznik Urzędu Miasta Biała Podlaska
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama