Reklama

Terebela: Wygodniej i bezpieczniej. Pierwszy w historii miejscowości chodnik (film) (galeria)

Zrealizowaliśmy film a w nim rozmowa z Krzysztofem Radzikowskim, skarbnikiem Gminy Biała Podlaska oraz sołtys Terebeli, Magdaleną Michaluk. Tematem rozmów jest prowadzona od kilku lat etapami, w tym roku prowadzona na głównym odcinku drogi przez wieś, przebudowa szlaku z Białej Podlaskiej w kierunku na Jagodnicę i dalej na Witulin i Leśną Podlaską oraz na kierunek Zaberbecza. To droga powiatowa o numerze 1020L, tegoroczne prace dotyczą odcinka o długości prawie 1,5 km a roboty drogowe na całości odcinka wykonuje Grupa Horeglad Biała Podlaska.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020L Biała Podlaska (ul. Terebelska) –Terebela – Jagodnica – Witulin w roku 2021 prowadzona jest na odcinku: od km 4+764 do km 6+235 o łącznej długości odcinka 1 kilometr 471 metrów. Wykonawcą prac drogowych jest Grupa Horeglad – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna Biała Podlaska. Całkowita wartość realizowanego zamówienia wynosiła około 1 milion złotych, z czego pół miliona złotych stanowiła dotacja Gminy Biała Podlaska do wykonywanego zadania, drugie pół miliona złotych to już środki finansowe Powiatu Bialskiego – Zarząd Dróg Powiatowych.

Jedną z inwestycji realizowanych przez gminę Biała Podlaska we współpracy z Powiatem Bialskim jest przebudowa drogi powiatowej w Terebeli.  – Budżet na inwestycje w obecnym roku przekracza już 17 mln złotych. Jest to budżet bardzo ambitny i rekordowy. Realizujemy wiele zadań i przedsięwzięć zarówno w zakresie własnym jak i z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Współpracujemy również z Powiatem Bialskim w zakresie finansowania inwestycji drogowych. W ostatnich kilku dniach została podpisana umowa na realizację zadań, w których gmina partycypuje w wysokości 50%. Jednym z tych zadań jest przebudowa drogi w Terebeli – informuje skarbnik gminy Biała Podlaska Krzysztof Radzikowski.

Skarbnik gminy Biała Podlaska Krzysztof Radzikowski

Większość prac jest już zrealizowana, zostały właściwie prace porządkowe, nawiezienie i rozplantowanie humusu oraz zasianie trawą fragmentu chodnika i pobocza w kierunku wyjazdu drogą z Terebeli na Jagodnicę. Zakres robót wykonanych obejmował: roboty rozbiórkowe na zjazdach, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej łącznie ponad 425 metry (strona lewa plus peron przystanku – 54,10 m, strona prawa plus peron przystanku – 371,40 m), dodatkowo oznakowanie poziome i pionowe. 

Gmina w formie pomocy finansowej udziela powiatowi dotacji na przebudowę drogi w Terebeli obejmującej wykonanie nowej nakładki asfaltowej i chodników. Inwestycję wyceniono na kwotę 1 mln złotych, z czego gmina Biała Podlaska dokłada 500 tys. złotych. – Inwestycja będzie służyła przede wszystkim mieszkańcom gminy, ponieważ drogi powiatowe przebiegają przez tereny gminne. Zapewni to większe bezpieczeństwo przejazdu i poprawi komfort życia – podkreśla Radzikowski.

Rok opracowania dokumentacji realizowanego projektu: czerwiec 2016 r.
Termin realizacji zamówienia: do 1 października 2021 r.
Gwarancja: 36 miesięcy.
Przetarg odbył się: 27 sierpnia 2021 r.

Warto w tym miejscu dodać, że Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził już kolejne postępowanie przetargowe na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020L Biała Podlaska (ul. Terebelska) –Terebela – Jagodnica – Witulin od km 6+235 do km 6+700 odc. dł. 0,465 km” Terebela – pierwotnie nosiła nazwę Niewęgłowszczyzna i wchodziła w skład majętności Cicibór. Obecna nazwa Terebela została nadana w XVII wieku. Pochodzi ona od łacińskiego „terra bella” – piękna ziemia. I rzeczywiście wieś pięknieje z roku na rok. W Terebeli mieszka obecnie ok. 368 osób, stan ze stycznia 2021r. Sama miejscowość przejawia duży potencjał rozwojowy. – W ostatnim czasie w Terebeli pojawiło się dużo nowych domów, przeprowadza się tu dużo osób z miasta. To piękna miejscowość, z tradycjami. Ta inwestycja była oczekiwana i zwiększa bezpieczeństwo. Cieszymy się bardzo i widzimy już finisz. W tym momencie układane są chodniki, mamy już krawężniki, dojazdy do posesji i nowe przystanki. Jeszcze nakładka i trawka i będzie pięknie – zauważa sołtys Terebeli Magdalena Michaluk

Sołtys Terebeli Magdalena Michaluk

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Leszek Niedaleki
film: Małgorzata Mieńko
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Galeria:

Autor zdjęć:
Mariusz Maksymiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama