Reklama

Babski Rynek w Białej Podlaskiej na dzień przed metamorfozą

Prace związane z przygotowaniem inwestycji pod realizację rewitalizacji istniejącego targowiska przy ul. Przechodniej w Białej Podlaskiej Gmina Miejska Biała Podlaska rozpoczęła już w 2019 r. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Na czas prac modernizacyjnych targowiska sprzedający zostaną przeniesieni okresowo na plac pomiędzy Żłobkiem Miejskim i parkingiem przy ul. Bieńkowskiego lub w drugiej wersji do budynku usługowo-handlowego przy ul. Wąskiej 4 który zostanie przystosowany do funkcji targowych. W materiale przypomnienie koncepcji architektonicznej z 2006 roku. Obecna propozycja zdecydowanie różni się od tej przedstawionej piętnaście lat temu.

Umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkim wymaganymi prawem zgodami i pozwoleniami w ramach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego targowiska przy ul. Przechodniej poprzez wykonanie zadaszonych miejsc handlowych oraz adaptację budynku handlowego na potrzeby targowiska z infrastrukturą została podpisana z Pracownią Architektoniczną Aleksandra Wasilkowska z siedziba w Warszawie.

Pracownia wykonała projekt koncepcyjny, który został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a następnie projekt wykonawczy, który obecnie został przedłożony z wnioskiem do wydania pozwolenia na budowę. Strony postępowania w wyznaczonym terminie mogły zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, Gmina Miejska Biała Podlaska niezwłocznie ogłosi przetarg nieograniczony na roboty budowlane.

Na terenie wyznaczono ciągi jezdne o szerokości 5,0 m, a pozostałą powierzchnie stanowić będzie plac targowy wraz z dojściami do hali targowej. Na placu przewidziano też zieleńce oraz 4 wiaty targowe w kształcie okręgów. Na targowisku projektuje się 42 stanowiska handlowe w formie stanowisk z blatami i wystawkami kaskadowymi oraz stołów wielofunkcyjnych, które jednocześnie stanowią siedziska kina letniego. W centralnej części zadaszenia projektuje się stół społeczny z funkcją stolika szachowego.

Miejsca postojowe są zlokalizowane od strony północnej oraz nowe od strony ul. Wąskiej, gdzie zaprojektowano 9 dodatkowych miejsc postojowych. Projektuje się przebudowę i nadbudowę budynku usługowo-handlowego celem dostosowania do funkcji targowych z 15 stanowiskami targowymi, miejscem wypoczynku, zapleczem socjalno-sanitarnym i śmietnikiem. Na elewacji północnej budynku przewidziano wejście do toalety dla pracowników i klientów targowiska.

Targowisko zostanie wykonane z kostki brukowej betonowej bezfazowej metodą „od drzwi do drzwi tzn. że na całym terenie powstanie nowa nawierzchnia w jednym poziomie, bez zaniżeń, barier architektonicznych, czy ukosów.”

Na czas prac modernizacyjnych targowiska sprzedający zostaną przeniesieni okresowo na plac pomiędzy Żłobkiem Miejskim i parkingiem przy ul. Bieńkowskiego lub w drugiej wersji do budynku usługowo-handlowego przy ul. Wąskiej 4 który zostanie przystosowany do funkcji targowych.

Celem inwestycji jest podniesienie walorów funkcjonalnych i estetycznych oraz standardów sanitarnych i komunikacyjnych przebudowanego targowiska i budynku usługowo-handlowego, promocja lokalnych produktów poprzez wzrost atrakcyjności lokalnego handlu oraz utworzenie miejsca spotkań sąsiedzkich.

Kosztorysy inwestorskie są obecnie aktualizowane przez Pracownię Architektoniczną A. Wasilkowska i szacunkowe koszty budowy inwestycji będą znane w miesiącu październiku 2021 r.

Termin zakończenia inwestycji planuje się na 2022 r.

W materiale grafiki z koncepcji architektonicznej wykonanej na zlecenie Urzędu Miasta Biała Podlaska z roku 2006, wizualizacja obiektu który planowano wybudować w ramach rewitalizacji Śródmieścia. Koncepcja architektoniczna ’21 różni się zdecydowanie. Najnowszą, zaakceptowaną propozycję architektoniczną przedstawimy w październiku br.
Rynek przy Przechodniej i Wąskiej dziś
Więcej o inwestycjach realizowanych w ramach poprawy usług i dla celów społecznych w materiale:
Miasto otrzymało rekordowe dofinansowanie na rewitalizację obiektów na cele społeczne <<==>> LINK

 

materiał: Urząd Miasta Biała Podlaska
tekst: Gabriela Kuc-Stefaniuk rzecznik prasowy UM Biała Podlaska / Leszek Niedaleki
grafika: arch.radiobiper.info
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama