Reklama

Swory – Cicibór Duży (węzeł Biała Podlaska). Polaqua przedstawiła obecny stan prac przy budowie A2 (film)

Na zaproszenie Wójta Gminy Biała Podlaska, podczas ostatniej sesji Rady Gminy, radnym i sołtysom przedstawiciele Polaqua - firmy realizującej kontrakt na budowę autostrady A2 na odcinku Swory - węzeł Biała Podlaska (Cicibór Duży) przedstawili obecny stan prac i najbliższe etapy dalszej realizacji kontraktu. Do końca roku projekt budowy pojawić ma się w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Prace budowlane rozpocząć mają się w drugim kwartale 2022 rok. Koniec prac to druga połowa 2024 roku. Karol Grochowski i Paweł Rajs – z firmy Polaqua wykonawcy kontraktu uczulają właścicieli nieruchomości do aktualizacji danych kontaktowych i uregulowania stanu prawnego ksiąg wieczystych. Pięć rodzin z terenu Gminy Biała Podlaska, na omawianym odcinku budowy autostrady, wg. obecnego planu budowy, będzie musiało na stałe opuścić swoje miejsce zamieszkania a ich domy i budynki zostaną zrównane z ziemią. Przekazującym nieruchomości przewidziano dodatkowe bonusy i gratyfikacje.

 

Firma Polaqua realizuje kontrakt projektu i budowy autostrady A2 na odcinku Swory – Biała Podlaska. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział Warszawa. Umowa pomiędzy GDDKiA a Polaqua podpisana została w kwietniu br.. W realizacji obecnie jest projekt budowlany omawianego odcinka. Przedstawiciele Polaqua pojawili się na sesji Rady Gminy Biała Podlaska na prośbę wójta Wiesława Panasiuka. Zadaniem było przedstawienie ram czasowych i zakresu planowanej inwestycji.

Zainteresowanie na spotkaniu było duże, ale zacznie się tak naprawdę dopiero, gdy Urząd Wojewódzki w Lublinie rozpocznie etap wywłaszczania gruntów. Obecnie projekt został już wykonany, termin zakończenia budowy tej autostrady to 2024 r. Mam nadzieję, że nasi mieszkańcy już dawno zapoznali się z przebiegiem tej trasy i oswoili się z nim. Nie ma gwałtownych ruchów. Na trasie tej, oprócz przekazania gruntów pod autostradę, bo jest zabezpieczony pewien ich odcinek, niestety do wysiedlenia jest co najmniej pięć gospodarstw. I tu będzie wielki ból. Zgodnie z tym, co wszyscy wiemy, starych drzew się nie przesadza. Ale myślę, że uda nam się przeprowadzić to bez wielkich wstrząsów – wyraził nadzieję wójt gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk. Autostrada będzie przebiegała przez środek gminy Biała Podlaska. – Przebieg tej autostrady leci po nitce wytyczonej już w latach 80-tych, dokładnie tak jak miała być na olimpiadę w Moskwie. Jest trochę zamieszania przy węźle Cicibór, ponieważ tutaj będzie rewolucja. 

Na koniec bieżącego roku, planowane jest złożenie decyzji o wydanie wniosku ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Sprzęt budowlany i pierwsze prace ziemne przy budowie odcinka mają ruszyć zgodnie z harmonogramem w drugim kwartale 2022 roku. W planie zapisano też, że inwestycja zakończona ma zostać w drugim półroczu 2024 roku. – informował Karol Grochowski z firmy Polaqua.

Opis planowanego do realizacji odcinka przedstawił Paweł Rajs, zastępca dyrektora kontraktu z firmy Polaqua.
Odcinek autostrady który realizuje Polaqua w całości położony jest po północnej stronie drogi krajowej nr 2. Odcinek ma długość około czternastu kilometrów. Początek odcinka w miejscowości Swory. Już na samym początku trasy objętej projektem planowany jest wiadukt dla drogi gminnej (nr 100281L) łączącej Swory z Zabłociem. Tu zaplanowano tunel drogowy dla drogi gminnej. Kolejny wiadukt w okolicach „Gościńca”, drogi powiatowej Sitnik – Pólko (P1017L) i Kolonii Sitnik. Na terenach Kolonii Sitnik powstać ma MOP (miejsce obsługi podróżnych) ze stacją benzynową. Kolejny, trzeci wiadukt planowany jest na drodze powiatowej ze Sławacinka Nowego do Sitnika (P1018L). Wiadukt uzyska też droga powiatowa z Rakowisk do Terebeli (P1020L). W Ciciborze Dużym zaplanowano węzeł drogowy Biała Podlaska Północ do obsługi ruchu autostrady i drogi wojewódzkiej nr 811. Dodatkowo w rejonie Cicibora Dużego powstaną drogi techniczne a droga wojewódzka ma szansę na uzyskanie nowego przebiegu, bardziej na wschód, za szkołą w Ciciborze ze śladem dawnej kolejki.

Autostrada A2 na omawianym odcinku posiadała będzie dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Kategoria ruchu zaplanowana na A2 odcinek Swory – Biała Podlaska to KR6 (liczba przejazdowa osi na pas powyżej 2000 na dobę. obliczeniowo w ciągu 20 lat założenie na trwałość zmęczeniową powyżej 14 milionów 600 tysięcy osi samochodów ciężarowych i autobusów – pojazdów o największym nacisku na oś). Dodatkowo odcinek wyposażony oprócz MOP w rejonie Sitnika Koloni wyposażony zostanie w kilka przejść dla migrujących zwierząt. Rejony wiaduktów i skrzyżowań dróg lokalnych dojazdowych zaprojektowano w rozwiązaniach skrzyżowań o typie – ronda. Większa część odcinka Swory – Biała Podlaska uzyska równoległe odcinki dróg technicznych i dojazdowych biegnących przy pasie drogowym autostrady. Powstaną dodatkowe obiekty inżynierskie jak: przepusty i obiekty mostowe nad ciekami wodnymi i rzekami (głównie Klukówka).

W ramach pierwszych prac planistycznych i projektowych prowadzone będą wywłaszczenia gruntów. Wielką niewiadomą pozostaje podział działek, szczególnie tych które autostrada przetnie na pół lub też pozostawi większą część nieruchomości po jednej a mniejszą cześć nieruchomości po drugiej stronie autostrady. To Wojewoda Lubelski w ramach wydawania decyzji ZRID określi zasady podziału i rozpocznie się proces wykupu, wypłaty odszkodowań lub też ewentualna wymiana gruntów pomiędzy rolnikami. Będzie to szansa na możliwe w jak największym stopniu uregulowanie własności, sprzedaż, zamiana, wymiana gruntów tak aby rolnik nie musiał jechać ze sprzętem kilkunastu kilometrów na pierwszy dostępny wiadukt czy przejazd nad czy pod autostradą aby dostać się do swojego pola. Tym bardziej ważna jest w tym momencie gotowość właścicieli nieruchomości do obserwowania bieżącego stanu prac nad opracowaniami dokumentacyjnymi. Urząd Gminy w Białej Podlaska zachęca i namawia wręcz do aktualizacji danych kontaktowych i uregulowania spraw własności na tym etapie aby w kolejnych miesiącach osoby zainteresowane mogły uzyskać szybko informację i na pewno trafić do właścicieli nieruchomości. W trakcie procedury ZRID pojawią się ogłoszenia na stronach www oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach. Ważne – wykonawca kontraktu budowy autostrady Polaqua nie odpowiada da procedury wywłaszczeniowe i wykonawcze, decyzje w tej sprawie określi Wojewoda Lubelski.

Wykonawcy kontraktu – firma Polaqua – zachęca na tym etapie prac do uporządkowania wszelkich spraw związanych z księgami wieczystymi czy też adresem do korespondencji właścicieli nieruchomości objętych realizacją inwestycji. Urząd Wojewódzki bardzo często wysyła ważne informacje na adresy którymi dysponuje w dokumentach a ten bardzo często nie zgadza się z rzeczywistym adresem zamieszkania właściciela nieruchomości. Warto te kwestie uregulować aby nie przegapić ważnych etapów procedowania decyzji i terminów realizacji poszczególnych elementów kontraktu.

Mieszkańcy po wydaniu decyzji ZRID zostaną poinformowani przez Wojewodę Lubelskiego o konieczności przekazania działek pod potrzeby realizacji inwestycji. W momencie przekazania działek przez mieszkańców na rzecz GDDKiA w terminie do 30 dni, właściciele nieruchomości mogą spodziewać się zwiększenia wartości wyliczonego odszkodowania przez rzeczoznawcę wojewody o 5. procent dodatkowego bonusu. W przypadku działek zabudowanych z budynkiem mieszkalnym odszkodowanie dodatkowo zostanie zwiększone o kwotę 10 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na cele związane ze znalezieniem nowego miejsca do zamieszkania. Na obszarze objętym omawianym projektem, na obecnym etapie procedowania planów do wysiedlenia i opuszczenia domów mieszkalnych przygotować musi się 5. rodzin. Osoby te nie pozostaną bez wsparcia merytorycznego i opieki oraz pomocy ze strony Urzędu Gminy Biała Podlaska. Dodatkowo wszelkie informacje z tematami nieruchomości, wywłaszczeń, odszkodowań znaleźć można na stronach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: https://www.gddkia.gov.pl

Inżynierzy kontraktu z Polaqua zastrzegają, że nadal są to wyłącznie pierwsze plany przebiegu trasy, opisy i wskazania usytuowania wiaduktów, skrzyżowań, rond, dróg technicznych, rozwiązanie i lokalizacja węzła drogowego Biała Podlaska Północ w Ciciborze Dużym również mogą ulec delikatnym zmianom. Nadal nie pewny jest los „wschodniej obwodnicy Cicibora Dużego” czyli nowy ślad drogi wojewódzkiej nr 811. Propozycje ostateczne trasy wraz z rozwiązaniami technicznymi mają trafić na biurko Wojewody Lubelskiego w terminie do końca 2021 roku. Wojewoda będzie miał dwanaście miesięcy zgodnie z przepisami na uzgodnienia i przekazania rozwiązań w trybie ZRID – wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Dopiero ten dokument planistyczny określi docelowy projekt, przebieg i rozwiązania drogowe omawianego odcinka A2 od Swór do Cicibora Dużego które realizować będzie wykonawca kontraktu – Polaqua.

Odcinki autostrady do Swór realizowane są przez innego wykonawcę – kontrakt Węzeł Łukowisko – Swory. W pierwszej połowie września GDDKiA podpisała umowę z projektantem odcinka kolejnego – Węzeł Biała Podlaska Północ (Cicibór Duży) w kierunku na Kukuryki. W kierunku na Siedlce A2 podzielona została na 3. odcinki wykonywane przez dwóch realizatorów kontraktów.


materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Leszek Niedaleki
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama