Reklama

Czosnówka: Wyjazdowa i z sołtysami sesja podmiejskiej Rady Gminy

29 czerwca w świetlicy wiejskiej w Czosnówce odbyła się 26. sesja Rady Gminy Biała Podlaska VIII kadencji. Wśród uchwał którymi zajęli się radni najwięcej było tych dotyczących nieruchomości. Zamiana, sprzedaż, nabycie, przejęcie. Większość z nich dotyczy dróg i dojazdów do posesji, pól, łąk, osiedli. Dwie uchwały dotyczyły miejscowych planów zagospodarowania dla Wólki Plebańskiej, Kaliłowa i Holi. Uporządkowano budżet 2021 roku aktualizując gminne finanse o nowe dochody i wydatki.

Każda sesja to czas na informację wójta Wiesława Panasiuka o działaniach Urzędu Gminy podejmowanych pomiędzy sesjami. Wójt Panasiuk informował radnych i sołtysów o:

Uroczystościach z dnia 4 lipca br. z okazji 100-lecia jednostki OSP Swory. 6 lipca wójt spotkał się z prezydentem miasta Biała Podlaska Michałem Litwiniukiem w sprawie omówienia wspólnych działań i zadań realizowanych przez samorządy. 10 lipca w Sitniku obchodzono jubileusze powstania i funkcjonowania pięciu gminnych zespołów ludowych i wokalnych. Świętowały zespoły: „Lewkowianie”, „Barwinek”, „Chodźta do Nos”, „Zorza” i „Jutrzenka”. Odbyło się również spotkanie w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej z wicemarszałkiem województwa lubelskiego. Tematem spotkania był Program Funduszy Europejskich do 2030 roku. Zakończyło się podpisywanie umów na instalacje OZE. – Podpisanie umów trwało tak długo, ponieważ przystąpiliśmy do programu montażu instalacji solarnych, w którym zapisano 500 instalacji na kwotę 5 mln zł. Kiedy puściliśmy informację do tych, którzy deklarowali, że mają chęć założyć taką instalację, 200 osób zrezygnowało – tłumaczył wójt Panasiuk. Ostatecznie udało się zmniejszyć projekt na 300 instalacji solarnych w ramach tego programu.

W kolejnym punkcie obrad skarbnik gminy Krzysztof Radzikowski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. I tak w 2020 roku przychody gminy wynosiły ponad 74 mln zł. Środki zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne oraz inne zadania bieżące. Wydatki gminy wyniosły ponad 67 mln zł. – Były pewne oszczędności związane z pandemią. Nie mogliśmy ponosić niektórych wydatków w związku z lockdownem, który został ogłoszony. W wyniku tych działań rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie ponad 7 mln zł, które radni przeznaczyli w tym roku na kolejne inwestycje – wyjaśniał skarbnik gminy.

Najważniejsze przychody i wydatki w gminie w roku 2020.
Przychody:
– ponad 36 tys. zł pozyskanych od wojewody lubelskiego na prace remontowe i bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
– 90 tys. zł na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łukowcach
– ponad 324 tys zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych
– ponad 3,7 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości
– ponad 1,2 mln zł z tytułu podatku rolnego
– blisko 313 tys zł. z tytułu podatku leśnego
– 350 tys. zł z tytułu podatku od środków transportowych
– 960 tys. zł z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych
– 9 mln 957 tys. zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
– 421 tys. zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
– 10 mln 446 tys. zł z subwencji ogólnej
– prawie 11,5 mln zł z subwencji oświatowej
– 2 mln 180 tys. zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (gmina do tej kwoty musiała dołożyć 350 tys. zł)
– 2 mln 290 tys. zł dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych
– 1,2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
– blisko 18 mln zł dotacji na świadczenia 500+
– ponad 5,3 mln zł na świadczenia alimentacyjne

Wydatki:
– ponad 540 tys. zł na transport komunikacji
– 1 mln 170 tys. zł na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i szkół
– 1 mln 347 tys. zł na prowadzenie Gminnego Ośrodka Kultury
– 354 tys. zł na prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej
– 4 mln zł na wydatki inwestycyjne
– 1 mln 176 tys. zł na wydatki inwestycyjne realizowane we współpracy z powiatem bialskim
– 493 tys. zł dotacji na zakup samochodów strażackich
– blisko 23 mln zł na oświatę (z czego gmina dołożyła 9,5 mln zł)
– ponad 500 tys. zł na transport dzieci do szkół
– 225 tys. zł na utrzymanie świetlic wiejskich
– blisko 340 tys. zł na oświetlenie uliczne
– ponad 1 mln zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W kolejnym punkcie obrad, zastępca wójta gminy Adam Olesiejuk przedstawił aktualną informację na temat trwających działań inwestycyjnych. – Rok bieżący można powiedzieć jest dość rekordowy, jeśli chodzi o poziom wydatków inwestycyjnych. Plan wydatków na tym roku, to ponad 16 mln zł plus ponad pół mln zł na pomoc dla powiatu, również na zadanai inwestycyjne – mówił zastępca wójta. 15,6 mln zł z tej puli jest już zakontraktowana w umowach. Natomiast inwestycje za kwotę ponad 4 mln zł są już zrealizowane. Wśród nich jest budowa drogi relacji Sławacinek Stary – Styrzyniec z budową chodników w Sławacinku Starym. Zakończyła się również budowa drogi w Ciciborze Dużym i Młyńcu.

Podjęte uchwały.
Na XXVI posiedzeniu Rady Gminy Biała Podlaska radni przyjęli ważne uchwały. Głosowano między innymi nad uchwałą w sprawie zaliczenia drogi w Młyńcu i ul. Lipowej w Czosnówce do kategorii dróg gminnej wraz z wyznaczeniem ich przebiegu. – Udało nam się pozyskać środki dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Jednym z warunków, do którego się zobowiązaliśmy był to, że po wybudowaniu tych dróg, uzyskają one standard dróg publicznych i ten ruch chcemy wykonać – tłumaczył radnym zastępca wójta gminy Adam Olesiejuk. Uchowała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny szereg przyjętych uchwał dotyczył wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów Gminy Biała Podlaska m.in. w Czosnówce i Zaciszu. Zbyciu nieruchomości z zasobów w Młyńcu, Styrzyńcu, Sycynie i Ortelu Książęcym II oraz zamiany nieruchomości w Zaciszu.

Kolejne dwie uchwały dotyczyły przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka Plebańska Hola i Kaliłów. Zmiany są odpowiedzią na zgłaszane potrzeby mieszkańców tych miejscowości, jak i właścicieli nieruchomości. Następną ważną uchwałę, którą przyjęli radni była uchwała dotycząca zmiany uchwały w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych. Zmiana dotyczy konkretnie godzin funkcjonowania punktu przedszkolnego w Ciciborze Dużym. Wniosek o wydłużenie godziny pracy punktu wpłynął od rodziców dzieci. Po zmianie zajęcia wychowania przedszkolnego prowadzone są w godz. od 7.30 do 16.30. Przedostatnią przyjęta uchwała dotyczyła zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Uchwała zwiększa dochody do budżetu gminy z kwoty 77 226 767, 61 zł na kwotę 77 610 361,61. Natomiast wydatki z budżetu gminy z kwoty 83 612 744, 35 zł na kwotę 84 016 338,35. Ostatnia przegłosowana uchwała dotyczyła zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Jakub Sowa / Leszek Niedaleki
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama