Reklama

Biała Podlaska: Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności

Podczas XXVI sesji Rady Miasta Biała Podlaska w dniu 3 sierpnia, Michał Litwiniuk, Prezydent Miasta Biała Podlaska złożył Radzie Miasta i mieszkańcom sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie z działalności prezydenta w dniach od 29 czerwca do 3 sierpnia 2021 r.

Treść sprawozdania Prezydenta Miasta Biała Podlaska

29 czerwca
Lampy uliczne dla 6. ulic w rejonie Francuska / al. Jana Pawła II
Prezydent Michał Litwiniuk podpisał z reprezentującą firmę IGPOL panią Igą Olszanowską umowę na oświetlenie kolejnych ulic: Kossaka, Chełmońskiego, Malczewskiego, Styki, Gierymskiego i Fałata. To pierwsze z 336 energooszczędnych latarni, które zostaną postawione w mieście do końca bieżącego roku dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach konkursu na promocję niskoemisyjności. Umowę na to dofinansowanie w wysokości 2,4 mln zł prezydent podpisał ze skarbnik Martą Mirończuk w lubelskim Urzędzie Marszałkowskim w kwietniu tego roku. Zamówienie o wartości prawie 170 tys. zł jest współfinansowane ze środków UE w ramach projektu „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – II etap”.

Biała Podlaska: Prezydent podpisał umowę na budowę oświetlenia na sześciu ulicach więcej <<==>> LINK

Piknik rodzinny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Tego samego dnia prezydent uczestniczył w pikniku rodzinnym zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, a następnie w integracyjnym festynie dla seniorów, który został zorganizowany pod patronatem prezydenta przez Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego oraz bialskie kluby seniora. Celem festynu była m.in. promocja wiedzy na temat szczepień przeciwko koronawirusowi i wiedzy o prawach konsumenta.

30 czerwca
Samorządowy Kongres Gospodarczy w Lublinie
Prezydent uczestniczył w zorganizowanym w Lublinie Samorządowym Kongresie Gospodarczym II Forum Regionów Trójmorza.

1 lipca
Umowa na budowę ulicy Podmiejskiej podpisana
Podczas konferencji prasowej wraz z przedstawicielami wydziałów Urzędu Miasta oraz z wykonawcą inwestycji – reprezentującym firmę Tre-Drom prezesem Wiesławem Harasimiukiem – prezydent Michał Litwiniuk poinformował o rozpoczęciu budowy ulicy Podmiejskiej, o zaawansowaniu prac ze strony Urzędu Miasta i opóźnieniach leżących po stronie spółki PGE – zleceniodawcy wykonania projektu linii napowietrznej oraz przebudowy kolizji na placu budowy.

Biała Podlaska: Podmiejska – Litwiniuk obiecał – Prezydent dotrzymał słowa (film) (galeria) więcej <<==>> LINK

Nagrody Biznesowe BPIG
W tym samym dniu prezydent wziął udział w gali Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej, podczas której wręczone zostały Nagrody Biznesowe BPIG wyróżniającym się przedsiębiorcom regionu. Była to 9. edycja wydarzenia, którego współorganizatorem jest Prezydent Miasta Biała Podlaska.

Nagrody Biznesowe BPIG 2020 wręczone! (film) (galeria)  więcej <<==>> LINK

3 lipca
Rowerowa Pielgrzymka do sanktuarium relikwii Krzyża Świętego
Wraz z grupą rowerową z parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny mszą świętą i wspólnym pierwszym etapem wyprawy prezydent rozpoczął rowerową pielgrzymkę grupy do sanktuarium relikwii Krzyża Świętego.

4 lipca
Dyrektor Wojciech Sosnowski na uroczystościach Gminy Terespol
Naczelnik Gabinetu Prezydenta, Wojciech Sosnowski, reprezentował prezydenta w uroczystej sesji Rady Gminy Terespol.

5 lipca
Innowacje w edukacji miejskiej wyróżnione podczas gali „Samorządowy Lider Edukacji”
Wraz z naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, dr. Stanisławem Romanowskim, prezydent Michał Litwiniuk uczestniczył w koncercie finałowym i gali 10. edycji „Samorządowy Lider Edukacji”, podczas której przyjął wyróżnienie przyznane Białej Podlaskiej jako jednemu z samorządów kreujących nowatorską i efektywną politykę edukacyjną.

Biała Podlaska ze statuetkami Samorządowego Lidera Edukacji (galeria) więcej <<==>> LINK

6 lipca
Biała Podlaska – WiceStolica Rowerowej Polski
Prezydent wziął udział w konferencji prasowej online, zorganizowanej przez Miasto Bydgoszcz, organizatora rywalizacji o puchar Rowerowej Stolicy Polski. Podczas tego wydarzenia zostały ogłoszone wyniki tegorocznych zmagań, w których Biała Podlaska, dzięki zaangażowaniu i aktywności wielu grup rowerowych, obroniła drugie miejsce na podium, powtarzając swój ubiegłoroczny sukces. W konkursie wzięły udział 53 miasta.

Sukces! Biała Podlaska „wykręciła” II miejsce w Rowerowej Stolicy Polski 2021 (film) (galeria) więcej <<==>> LINK

8 lipca
Serce PEC na plastikowe nakrętki „tętni życiem” przy Komendzie Miejskiej Policji
Razem z prezesem miejskiej spółki PEC, Sebastianem Paszkowskim, prezydent symbolicznie przekazał serce na plastikowe nakrętki wykonane przez fachowców ze spółki Komendantowi Miejskiemu Policji Wojciechowi Czapli i kapelanowi ks. Marcinowi Gościkowi, z którego inicjatywy serce stanęło przy Komendzie Miejskiej Policji.

Biała Podlaska: W mieście zainstalowano kolejne serce na plastikowe nakrętki więcej <<==>> LINK

9 lipca
Skatepark przy Świerkowej
Prezydent podpisał umowę na budowę skateparku z reprezentującą Wykonawcę – firmę Kamidek – Grażyna Wawryniuk. To inwestycja o wartości prawie 800 tys. zł.

Nowe i planowane zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi – szkolenie
Tego dnia również odbyło się szkolenie pn. „Nowe i planowane zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi oraz zasady nakładania kar z tytułu braku realizacji wymaganych poziomów recyklingu”. Jego organizatorem było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMUNALNIK. Prezydent Michał Litwiniuk dokonał jego otwarcia, prezentując najważniejsze zagadnienia i problemy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w Białej Podlaskiej.
W szkoleniu uczestniczyli pracownicy gmin wiejskich, miasta Biała Podlaska, Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Ekologicznej oraz firmy odbierającej i transportującej odpady. Prowadziła je Anna Panek-Kisała – wieloletni prelegent w zakresie szeroko pojętego gospodarowania odpadami komunalnymi.

12 lipca
Perspektywy rozwoju miasta i regionu do 2030 roku
Prezydent uczestniczył w konferencji nt. Nowej Perspektywy finansowej UE 2021-2027. Podczas spotkania w siedzibie Powiatu Bialskiego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego omówione zostały główne założenia zatwierdzonej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku i zaprezentowane założenia, kierunki i formy wsparcia oraz programy i fundusze nowej perspektywy, zarządzanych na szczeblu krajowym, umożliwiające samorządom powiatu bialskiego działania wpisujące się w realizację SRWL do 2030 roku.

13 lipca
Nowe inwestycje na terenie Akademii Piłkarskiej TOP 54
Prezydent podpisał umowę na budowę boiska do siatkonogi wraz z ciągiem pieszo-jezdnym i miejscami parkingowymi dla potrzeb Akademii Piłkarskiej TOP 54 z przedstawicielem Wykonawcy, firmy Eversport Sp. z o.o., Marcinem Marcinkowskim.

14 lipca
Rowerowy patrol Straży Miejskiej
Prezydent uczestniczył w patrolu rowerowym Straży Miejskiej, podczas interwencji zgłaszanych przez mieszkańców.

Przekazanie placu pod budowę skateparku przy Świerkowej
W tym dniu również został przekazany Wykonawcy – Grażynie Wawryniuk z firmy Kamidek – plac budowy pod budowę skateparku przy ul. Świerkowej.

16 lipca
Rusza remont ulicy Sitnickiej
W związku z rozpoczęciem remontu ulicy Sitnickiej i kontynuacją działań poprawiających stan miejskich ulic i chodników oraz zwiększających bezpieczeństwo prezydent przekazał plac budowy wykonawcy, Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogowego „Tre-DROM”. Inwestycja o wartości prawie 520 tys. zł będzie realizowana do końca września br.

Biała Podlaska: Remont ulicy Sitnickiej! więcej <<==>> LINK
Biała Podlaska: Rusza remont ulicy Sitnickiej  więcej<<==>> LINK

Ślub w bialskim magistracie
Tego dnia także prezydent udzielił ślubu cywilnego parze bialczan.

17 lipca
Mundurowe Zawody Strzeleckie z okazji Święta Policji
Na terenie strzelnicy Fundacji „Guardian” odbyły się Mundurowe Zawody Strzeleckie z okazji Święta Policji. Zorganizowane zostały przez Koło Emerytów i Rencistów Policji w Białej Podlaskiej i bialski Klub Strzelecki „Guardian”. Prezydent Michał Litwiniuk oraz Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej inspektor Wojciech Czapla objęli to wydarzenie honorowym patronatem. Prezydent stanął też na czele drużyny Urzędu Miasta, którego reprezentanci walczyli zarówno w konkurencji grupowej, jak też indywidualnej, zdobywając w nich III i I miejsce.

Woskrzenice Duże: Zawody Strzeleckie Emerytów Służb Mundurowych (galeria) więcej<<==>> LINK

19 lipca
Apis Polska zbuduje łącznik ścieżki rowerowej od Bulwaru Radziwiłłów do ścieżki w Porosiukach
Prezydent przekazał plac budowy Wykonawcy ciągu pieszo-rowerowego, który powstanie na odcinku od pawilonu edukacyjnego do granic miasta. Zbuduje go firma Apis Polska Sp. z o.o. Powstanie tam także platforma widokowa, drewniany podest, tablice edukacyjne i mapy oraz miejsca postojowe. To kolejny etap realizowanego projektu pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych rzeki Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych”. Inwestycja ma wartość prawie 3 mln zł.

Biała Podlaska: Rusza budowa kolejnej ścieżki pieszo-rowerowej więcej <<==>> LINK

Podziękowania za pracę funkcjonariuszom bialskiego garnizonu policji
Podczas uroczystości z okazji Święta Policji prezydent podziękował tego dnia za współpracę policjantkom i policjantom, podkreślając jej znaczenie z perspektywy bezpieczeństwa w naszym mieście. Wraz z Komendantem Miejskim Policji Wojciechem Czaplą, Zbigniewem Lisieckim – prezesem Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wręczył puchary zwycięzcom Mundurowych Zawodów Strzeleckich.

Biała Podlaska: Święto Policji w bialskim garnizonie  więcej <<==>> LINK

III etap budowy miejskiego stadionu – piłka po stronie Dombudu i PNB
W tym dniu także prezydent podpisał umowy z wykonawcami, bialskim przedsiębiorstwem Dombud, reprezentowanym przez prezesów, Jarosława Łepeckiego i Grzegorza Kuszneruka oraz PNB Paweł Niczyporuk Budownictwo. Zrealizują oni III etap budowy miejskiego stadionu, w którym powstaną: zadaszona trybuna po stronie zachodniej dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, trybuna dla kibiców gości z oddzielnym wejściem i wjazdem na parking, hala sportowa z łącznikiem ze szkołą i z internatem, kolejny parking na 170 aut oraz dodatkowe miejsce do treningów i rozgrzewek. Po podpisaniu umowy prezydent przekazał wykonawcom plac budowy.

Biała Podlaska: Rusza III etap budowy miejskiego stadionu więcej  linku <<==>> LINK

22 lipca
Ulice Furmana i Nartowskiego gotowe
Prezydent odebrał zakończoną inwestycję budowy ulic Furmana i Nartowskiego realizowaną w ramach Planu Budowy Dróg. Wykonawcą tej inwestycji o wartości 1 mln 219 tys. zł było bialskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Została zrealizowana w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Biała Podlaska: Zakończono budowę ulic Furmana i Nartowskiego więcej <<==>> LINK
Biała Podlaska: Fotorelacja – Nartowskiego i Furmana (galeria) więcej <<==>> LINK
Biała Podlaska: Pierwsza warstwa asfaltu na Nartowskiego i Furmana (galeria) więcej <<==>> LINK

Remont piwnic Urzędu Miasta – nowe centrum kulturalne i działań przeciw wykluczeniu społecznemu
W tym dniu także prezydent podpisał umowę na remont i adaptację piwnic budynku przy ul. Piłsudskiego 3 na miejsce spotkań i działań z zakresu kultury i włączenia społecznego. To jedno z zadań w ramach projektu Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych. Dzięki niemu będzie możliwa m.in. przebudowa i remonty kilku budynków na terenie miasta. Prezydent podpisał z marszałkiem województwa lubelskiego umowę na dofinansowanie ww. projektu na odnowę przestrzeni miejskich w 2020 roku. Inwestycję zrealizuje przedsiębiorstwo PNB Paweł Niczyporuk.

Pierwszy trening MKS Podlasie na nowej murawie
W tym dniu również wspólnie z prezesem ZGL Wojciechem Chilewiczem i greenkeeperem Piotrem Guździem prezydent zaprosił piłkarzy MKS Podlasie na pierwszy trening na nowej murawie stadionu miejskiego, której jakość została bardzo wysoko oceniona przez sportowców.

Biała Podlaska: MKS Podlasie znów u siebie. Odbył się pierwszy trening na nowej murawie więcej  <<==>> LINK

23 lipca
PNB Paweł Niczyporuk rozpoczyna remont piwnic bialskiego magistratu
Prezydent przekazał plac budowy pod remont i adaptację piwnic budynku przy ul. Piłsudskiego 3 wykonawcy – przedsiębiorstwu PNB Paweł Niczyporuk.

27 lipca
Ulica Furmana otrzyma uliczne lampy
Podpisana została umowa na budowę oświetlenia na ul. Furmana. Wykonawcą inwestycji jest firma Andrzeja Karpińskiego.

Rondo na Janowskiej i Jana III Sobieskiego – rozbudowa odwodnienia skrzyżowania to priorytet
Wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Janowskiej na odcinku od wiaduktu do ronda Żołnierzy Wyklętych. Dokumentacja ma obejmować przebudowę skrzyżowania ul. Janowskiej z ul. Jana III Sobieskiego na rondo oraz rozbudowę odwodnienia na tym odcinku.

28 lipca
Rozpoznanie nowych programów UE dla Województwa i Miasta Biała Podlaska do roku 2027
Wraz z naczelnikiem Wydziału Rozwoju Miasta, Michałem Romanowskim, prezydent uczestniczył w konferencji otwierającej konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego 2021-2027, która odbyła się w Lublinie.

29 lipca
Budowa ulic na osiedlu KTM przy Żeromskiego
Prezydent przekazał plac budowy pod wspólną budowę ulicy, jaką przeprowadzi Miasto Biała Podlaska z prywatnym przedsiębiorcą – bialską firmą developerską KTM. Umowa z developerem przewiduje budowę ul. Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleksandra Wereszki do skrzyżowania z ul. Tomasza Nocznickiego, a także ulicy Aleksandra Wereszki pomiędzy ul. Józefa Beka i ul. Żeromskiego. Po stronie samorządu było sporządzenie projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę̨. Firma KTM na podstawie tej dokumentacji projektowej zrealizuje inwestycję drogową przy budowanym przez siebie osiedlu bloków wielorodzinnych.

Biała Podlaska i KTM wspólnie zbudują ulice na Osiedlu Żeromskiego (galeria) więcej <<==>> LINK

3. Edycja Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego
W tym dniu również prezydent spotkał się z dyrektorem artystycznym Fundacji Orfeo, Krzysztofem Korwin-Piotrowskim, z którym omówiono szczegóły organizowanej przez Miasto Biała Podlaska we wrześniu 3. Edycji Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego.

Urzędnik, działacz, trener i mentor młodych sportowców Janusz Wilczek na emeryturze
Tego dnia pracownicy Urzędu Miasta pożegnali odchodzącego na emeryturę wieloletniego pracownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, trenera sportowego Janusza Wilczka.

30 lipca
Ulica Warszawska oficjalnie oddana użytkownikom
Miało miejsce oficjalne przekazanie przez prezydenta Michała Litwiniuka, wicewojewodę Roberta Gmitruczuka i prezesa firmy Transbet, Wykonawcę inwestycji, Mariana Wojtiuka, ul. Warszawskiej po zakończeniu III etapu budowy. Na jego realizację Miasto Biała Podlaska otrzymało ponad 6 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny Gminy Miejskiej to 2,6 mln zł, a całe zadanie miało wartość prawie 8,9 mln zł.

OSP Biała Podlaska Sidorki z nowym samochodem terenowym
W tym dniu również prezydent przekazał oficjalnie Ochotniczej Straży Pożarnej „Sidorki” samochód terenowy, zakupiony przy dofinansowaniu Urzędu Miasta. Wyniosło ono 30 tys. zł.

Biała Podlaska: Mitsubishi L200 już w remizie OSP „Sidorki” więcej <<==>> LINK

1 sierpnia
Biała Podlaska pamięta o powstańcach 1944 roku
Odbyły się uroczystości miejskie upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego. W 77. rocznicę tego wydarzenia tradycyjnie na placu Wolności zgromadzili się przedstawiciele bialskich środowisk: kulturalnych, oświatowych, służb mundurowych, duchowieństwa, instytucji miejskich.

Biała Podlaska: 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego (galeria) więcej <<==>> LINK

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
źródło: Urząd Miasta Biała Podlaska
tekst: Leszek Niedaleki
zdjęcia: arch.radiobiper.info / Gwalbert Krzewicki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama