Reklama

Hola: Pora na nowe tereny budowlane i nową siatkę ulic (galeria)

Rada Gminy Biała Podlaska podczas najbliższej sesji podejmie uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Hola i Kaliłów. Będzie to pierwsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania Holi od 29 września 2003 roku, kiedy to uchwalono obowiązującą do dziś uchwałę dotyczącą tego terenu. Tymczasem przez prawie 20 lat sporo się zmieniło a Gmina przeżywa okres boomu budowlanego. W Holi też chcą budować domy. Za kilka lat miejscowość może stać się podobna do Rakowisk, Grabanowa czy Czosnówki.

Obszar sporządzanego planu określony został na załączniku graficznym do uchwały i obejmuje nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Hola wraz z fragmentami nieruchomości położonymi w obrębie Kaliłów przeznaczonymi w obowiązującym planie pod drogę krajową wraz z jej poszerzeniem.

Zakres planu dotyczy przyjęcia nowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenów przeznaczonych w obowiązującym planie pod zabudowę oraz wskazania nowych terenów rozwoju zabudowy wraz z ich obsługą komunikacyjną, zgodnie z kierunkami rozwoju przestrzennego gminy, określonymi w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska przeznaczone są funkcje zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Realizacja niniejszej uchwały, której konsekwencją będzie opracowanie nowego miejscowego planu, umożliwi prowadzenie działań inwestycyjnych w oparciu o zaktualizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowy plan, przyczyniając się do rozwoju nowej zabudowy w sposób gwarantujący zachowanie ładu przestrzennego oraz uwzględniający potencjał istniejącej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Leszek Niedaleki
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Galeria:

Autor zdjęć:
Mariusz Maksyniuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama