Ogłoszenie

Reklama

Gm. Sławatycze: Ruszył nabór na stypendia pomostowe dla studentów I roku

Wójt Gminy Sławatycze oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy informują o realizacji XX edycji programu (2021/2022) Stypendia Pomostowe na terenie Gminy Sławatycze dla studentów I roku.

Z programu mogą skorzystać maturzyści 2021 pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne, do składania wniosków w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. 

Warunkami koniecznymi oprócz rozpoczęcia nauki na uczelni wyższej w roku akademickim 2021/2022 jest:

  • zamieszkiwanie na terenie gminy Sławatycze;  
  • spełnienie kryterium dochodowego (maksymalnie 1960 zł brutto na osobę w rodzinie);
  • wysoki wynik na maturze – liczba punktów min 100 wg algorytmu

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

  • Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
  • Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
  • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
  • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
  • Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto:
– posiadać rekomendację Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Sławatycze uczestniczącego w XX edycji Programu

Warunkiem otrzymania rekomendacji będzie przedstawienie swoich osiągnięć i pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz planu pracy do realizacji po otrzymaniu stypendium (np. aktywny udział w stowarzyszeniach,  klubach, zespołach itp.).

Kandydaci będą mogli złożyć formularz w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca 2021 roku wyłącznie elektronicznie. Formularz będzie dostępny na stronie Gminy Sławatycze od 20 lipca 2021 roku. Wypełniony i podpisany formularz  należy wysłać na adres: [email protected]. Do 3 sierpnia 2021 r.  Lokalna Organizacja  powiadomi kandydatów drogą mailową o wynikach udzielonych rekomendacji.

Posiadający rekomendację Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Sławatycze będą musieli zarejestrować się w systemie elektronicznym Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości pod adresem: https://nw.stypendia-pomostowe.pl/ i wypełnić wniosek on-line do 16 sierpnia 2021 roku (do godz.16.00). 

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021r. na adres: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Sławatycze, ul. Rynek 14,  21-515 Sławatycze

Stypendium wynosi 7.000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, po 700 zł. Raty będą wypłacane w następującej wysokości:

FORMULARZ >>> pobierz

 

Tekst / grafika: UG w Sławatyczach

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama