Reklama

Biała Podlaska ze statuetkami Samorządowego Lidera Edukacji (galeria)

5 lipca 2021 roku w Lublinie odbył się uroczysty koncert, połączony z wręczeniem Certyfikatów i Znaków Jakości „Samorządowy Lider Edukacji”. W Sali Koncertowej Zespołu Szkół nr 13, podczas uroczystości zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC, wyróżniono Gminy, Powiaty i Samorządne Województwa, które wysoki poziom lokalnej polityki oświatowej łączą z nowatorskimi i innowacyjnymi działaniami z obszaru zarządzania publicznego. W związku z Koncertem Finałowym tegorocznej, jubileuszowej edycji Konkursu gratulacje Laureatom i Organizatorom złożyli m.in. prof. Wanda Jarząbek, Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Joanna Sekuła, Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Wadim Tyszkiewicz, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP oraz Zdzisław Anton, Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich.

W Programie „Samorządowy Lider Edukacji” już po raz dziesiąty Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem prof. Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego, wyróżniła najlepsze polskie samorządy, kreujące nowoczesną, nowatorską i efektywną politykę edukacyjną oraz podejmujące skuteczne działania na rzecz rozwoju lokalnej nauki i kultury. –Misją Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie samorzadów, które rozwój edukacji traktuja jak swój priorytet, podejmują w tej dziedzinie odważne decyzje i nieszablonowe działania, skutkujące podnoszeniem jakości kształcenia oraz wdrażaniem ciekawych rozwiązań oświatowych: w aspekcie programowym, infrastrukturalnym czy kadrowym – tłumaczy Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

W tym roku Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” przyznała Komisja Certyfikacyjna w zmienionym, poszerzonym składzie. Dołączyła do niej m.in. prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak-pedagog, długoletni pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, a obecnie wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek Rady NaukowoZarządczej European Educational Research Association, członek Rady Naukowej Teacher Educational Policy in Europe oraz pierwszy przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Radzie Naukowej World Educational Research Association. – Pani Profesor jest wybitnym ekspertem, który w swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką przywództwa edukacyjnego, edukacją nauczycieli oraz etyką w zawodzie nauczyciela. To niekwestionowany autorytet polskiej edukacji – wylicza Przemysław Ruta, Sekretarz Konkursu. Inni eksperci, którzy zasilili w tym roku grono naukowców oceniających samorządy w konkursie to m.in. prof. Justyna Danielewicz z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego, uznana specjalistka w dziedzinie zarządzania miastami i rozwoju lokalno-regionalnego, dr Michał Jaśniok, specjalista z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu i politologii oraz praktyk w dziedzinie samorządu, jak również prof. Krzysztof Gajdka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, specjalista w dziedzinie komunikacji społecznej, który swój dyplom Master of Business Administration zdobył w Wielkiej Brytanii.

Koncert Galowy, na którym wręczono Certyfikaty i Znaki Jakości „Samorządowy Lider Edukacji” odbył się w Lublinie – w nowo oddanej do użytku Sali Koncertowej Zespołu Szkół nr 13 – jednej z najnowocześniejszych tego typu placówek w Europie. W trakcie uroczystości władze Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowały Laureatów, omówiły wyniki oceny w Konkursie, jak również scharakteryzowały model akredytacji, jaki stosowany jest przez Komisję Certyfikacyjną. Gratulacje Laureatom, jak co roku, złożył prof. Dariusz Rott – przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej „Samorządowy Lider Edukacji”, profesor na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Następnie Certyfikaty potwierdzające nadanie Znaku Jakości „Samorządowy Lider Edukacji” odebrali Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Starości i Marszałowie wyróżnionych jednostek, w tym m.in. przedstawiciele Katowic, Gdyni, Lublina, Czeladzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Świnoujścia, Wejherowa, Powiatu Kwidzyńskiego, Województwa Mazowieckiego i wielu innych JST z terenu całego kraju (pełną listę laureatów prezentujemy w dalszej części Publikacji). Oprócz Certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji” Organizatorzy Konkursu wręczyli także Wyróżnienia Nadzwyczajne oraz Medale Edukacyjne „Samorządowiec 30-lecia” przyznane z okazji okrągłej rocznicy powołania w Polsce samorządu terytorialnego.

Koncert „Samorządowy Lider Edukacji” prowadzili: prof. Michał Kaczmarczyk, ekspert Komisji Certyfikacyjnej Programu, JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców oraz Izabela Kieliś, specjalistka ds. marketingu Konkursu. W części artystycznej wieczoru zaśpiewali: Krzysztof Knapczyk, tenor, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, aktor tódzkiego Teatru Muzycznego, Konrad Bilski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Magdalena Leśniak z Soul Hunters Gospel Choir.

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Organizator merytoryczny Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji”

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego została założona w 2010 roku z inicjatywy pracowników naukowych uczelni województwa śląskiego oraz środowisk nauczycielskich regionu. Fundację współtworzą naukowcy, psychologowie, pedagodzy, menadżerowie nauki, przedstawiciele środowisk biznesowych i doradcy zawodowi. Organizacja prowadzi działalność o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Fundacja powstała z potrzeby prowadzenia wszechstronnych działań wspierających rozwój oświaty, nauki i sektora doradztwa zawodowego, a także gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, kapitału społecznego i społeczeństwa uczącego się. Realizując rozliczne projekty naukowe, edukacyjne i popularyzatorskie, FREISW współpracowała lub współpracuje m.in. z Parlamentem Europejskim, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Sląskiego, Pracownią Zarządzania Wiedzą, Uczelnią Vistula w Warszawie, Wyższą Szkołą, Humanitas w Sosnowcu i wieloma innymi instytucjami działającymi w sektorze nauki i edukacji. Fundacja była członkiem śląskiego Klastra Edukacji, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007-2013.

Wybrane, najnowsze inicjatywy Fundacji:

W 2021 roku Fundacja zainicjowała międzynarodowy projekt współpracy z Uniwersytetem w Oksfordzie – jednym z czołowych uniwersytetów świata. W ramach projektu Fundacja przekazuje granty na nagrody dla studentów University of Oxford, zainteresowanych poznawaniem polskiej historii, kultury i języka. Ponadto współpraca z Uniwersytetem w Oksfordzie obejmuje przygotowanie przez Fundację specjalnego programu zajęć naukowych i kulturalnych dla brytyjskich studentów, które to zajęcia będą prowadzone podczas ich wizyt studyjnych w Polsce w celu zapoznania młodzieży z innych krajów z polskim dorobkiem kulturowym i osiągnięciami nauki.

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego była w tym roku – już po raz kolejny – partnerem ogólnopolskiego Konkursu „Studencki Nobel”, w którym wyróżniani są wybitni polscy studenci legitymujący się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, sztuki i aktywności społecznej. Finał Konkursu, z udziałem reprezentantów Fundacji oraz Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, odbył się 18 czerwca 2021 roku w siedzibie Ministerstwa w Warszawie.

Fundacja od 2020 roku jest organizatorem ogólnopolskiego Konkursu „Uczeń z Pasją” na Najlepszego Ucznia Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu jest nagradzanie i promowanie uczniów szkół średnich z całej Polski, którzy posiadają dobre wyniki w nauce, a ponadto wyróżniają się znaczącymi osiągnięciami wykraczającymi poza program nauczania, w szczególności: sportowymi, artystycznymi, naukowymi lub społecznymi. Wręczenie Nagrody i tytułu „Uczeń z Pasją odbywa się w rezydencji Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą, gdzie mają miejsce najbardziej prestiżowe polskie wydarzenia naukowe, w tym konferencje, seminaria i festiwale nauki organizowane przez PAN.

Fundacja organizuje konferencje i sympozja poświęcone jakości kształcenia oraz ewaluacji dyscyplin naukowych. Tylko w ostatnim roku w konferencjach Fundacji, poświęconych tej problematyce, wzięło udział ponad 200 naukowców z kilkudziesięciu uczelni w kraju. Na zaproszenie Fundacji w roli prelegentów na konferencjach projakościowych występowali m.in. prof. Stanisław Wrzosek, obecnie Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. Jan Pomorski, członek Komisji Ewaluacji Nauki, prof. Paweł Chmielnicki, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, prof. Józef Rogowski, Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wielu innych znamienitych ekspertów.

Województwo dolnośląskie
Gmina Dobroszyce
Gmina Domaniów
Gmina Miejska Dzierżoniów
Gmina Wisznia Mała
Gmina Zgorzelec

Województwo kujawsko-pomorskie
Gmina Brodnica Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Województwo lubelskie
Gmina Miejska Biała Podlaska
Gmina Józefów nad Wisłą
Gmina Lublin
Gmina Międzyrzec Podlaski
Gmina Puławy
Gmina Miejska Świdnik

Województwo lubuskie
Gmina Czerwieńsk

Województwo łódzkie
Gmina Aleksandrów Łódzki
Gmina Drzewica
Gmina Ujazd Powiat Opoczyński

Województwo małopolskie
Gmina Andrychów
Gmina Dębno
Gmina Lipnica Wielka
Gmina Myślenice
Gmina Wieliczka
Gmina Wielka Wieś
Gmina Zielonki Powiat Nowotarski

Województwo mazowieckie
Gmina Lesznowola
Gmina Milanówek
Gmina Mszczonów
Gmina Ożarów Mazowiecki
Gmina Miasto Płońsk
Gmina Rzekuń
Gmina Stare Babice
Gmina Tarczyn Miasto Ostrołęka Miasto
Gmina Pilawa Miasto Ząbki Powiat Sierpecki Samorząd Województwa Mazowieckiego

Województwo podkarpackie
Gmina Radomyśl nad Sanem
Gmina Wadowice Górne Powiat Ropczycko-Sędziszowski

Województwo podlaskie
Powiat Augustowski

Województwo pomorskie
Gmina Kolbudy
Gmina Kosakowo
Gmina Pruszcz Gdański
Gmina Żukowo
Gmina Miasta Gdyni
Gmina Miasta Wejherowa Powiat Kwidzyński

Województwo śląskie
Gmina Borki
Gmina Knurów
Gmina Krzyżanowice
Gmina Mikołów
Gmina Pszczyna
Miasto Bieruń
Miasto Chorzów
Miasto Czeladź
Miasto Katowice
Miasto Orzesze

Województwo świętokrzyskie
Gmina Górno
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Miasto Gmina Morawica

Województwo warmińsko-mazurskie
Gmina Bartoszyce
Gmina Biskupiec
Gmina Iława
Gmina Pasłęk

Województwo wielkopolskie
Gmina Golina
Gmina Kleszczewo
Gmina Międzychód
Gmina Swarzędz
Starostwo Powiatowe w Koninie

Województwo zachodniopomorskie
Gmina Goleniów
Gmina Stepnica
Gmina-Miasto Świnoujście

materiał: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
tekst: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
zdjęcia: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego / Mariusz Maksymiuk / Małgorzata Mieńko 
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

 

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama