Reklama

Kodeń: Mediacja w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu

Oddział Zewnętrzny w Zabłociu uczestniczy w „Pilotażu programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie” sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Mediacja – sposób na tańsze i szybsze rozwiązanie sporu

Zdaniem wielu ekspertów mediacja jest najskuteczniejszą metodą rozwiązywania konfliktów. Sprawy sporne pomiędzy pokrzywdzonym i sprawcą rozwiązywane są ugodowo, szybciej niż w postępowaniu sądowym i wymagają mniejszych kosztów. Ogólnie ujmując, mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu – czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga nie narzucając jednak żadnego rozwiązania w wypracowaniu kompromisu. Sprawiedliwość naprawcza to koncepcja zorientowana na możliwie najpełniejsze wynagrodzenie wyrządzonych krzywd, przy założeniu aktywnego udziału pokrzywdzonego, sprawcy i osób z lokalnej społeczności. Najczęściej stosowaną formą sprawiedliwości naprawczej jest mediacja. Bo w mediacji poszukuje się rozwiązania problemu, z którego wynikły przestępstwa. Prowadzenie postępowania mediacyjnego możliwe jest również w sprawach dotyczących wykonania bezwzględnej kary pozbawienia wolności na podstawie postanowienia sądu penitencjarnego, na wniosek przedstawiciela administracji zakładu karnego, sądowego kuratora zawodowego, zgodnie z wnioskiem skazanego lub pokrzywdzonego albo z urzędu. Mediacja po wyroku wskazana jest w kodeksie karnym wykonawczym w sytuacji rozważania warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego. Przypadek ten chroni pokrzywdzonego przed wtórną wiktymizacją oraz umożliwia przyjęcie przez skazanego odpowiedzialności za złamanie prawa. Mediacja po wyroku ukierunkowana jest głównie na osobę pokrzywdzoną, służy realizacji jej prawnie chronionych interesów. Mediacja najwięcej korzyści może przynieść w więziennictwie jako pomoc w prawidłowym przebiegu resocjalizacji skazanego.

Źródło: https://mediacjaisprawiedliwoscnaprawcza.pl/o-mediacji-i-sprawiedliwosci-naprawczej/

Udział Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu w projekcie
Oddział Zewnętrzny w Zabłociu bierze udział w programie pilotażowym wdrażającym ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie. Pilotaż sfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Głównym celem projektu jest zmniejszenie powrotności skazanych do przestępstwa oraz poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem poprzez zastosowanie mediacji jako formy sprawiedliwości naprawczej. Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 20 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku. W każdy poniedziałek w tutejszej jednostce dyżur pełni mediator. Osadzeni po zgłoszeniu dobrowolnej chęci mają możliwość uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych na temat mediacji, korzyści oraz zasad jej prowadzenia. Udział osadzonych w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu odbyło się również spotkanie informacyjno-promujące pilotaż dla osadzonych, które prowadziła mjr Joanna Turowska – starszy psycholog Aresztu śledczego w Lublinie.


materiał: Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej
tekst i zdjęcia: chor. Paweł Makaruk Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej / ppor. Paweł Jędrzejuk
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama