Reklama

Opracuj swoją trasę rowerową po Południowym Podlasiu i wygraj nagrodę!

Prezydent miasta Michał Litwiniuk oraz Bialskie Centrum Kultury zapraszają do udziału w konkursie rowerowym w ramach tegorocznej edycji rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Opisz swoją ulubioną trasę rowerową, dołącz zdjęcia lub film z wycieczki i wygraj atrakcyjne nagrody. 

REGULAMIN KONKURSU

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Osoby, które zgłosiły swój udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są „Uczestnikami”.
3. Konkurs odbywa się w ramach rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”.
4. Konkurs polega na przedstawieniu pracy konkursowej zawierającej fotografię lub film oraz mapę z opisem trasy rowerowej, z dowolnego miejsca znajdującego się w przestrzeni publicznej na terenie miasta Biała Podlaska i/lub obszaru Południowego Podlasia.
5. Zgłoszenie do udziału w konkursie musi zostać dokonane w sposób wskazany w treści niniejszego Regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału, skutkowało będzie uznaniem zgłoszenia za nieważne.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika przy rejestracji lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie uczestnikami /lub wręczenia nagrody.

2 CEL KONKURSU Celem konkursu jest:

1) promocja rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”,
2) promocja konkursu „Kręcimy dla Białej Podlaskiej”,
3) promocja miasta Biała Podlaska oraz regionu Południowego Podlasia,
4) propagowanie aktywności fizycznej, jako źródła zdrowego stylu życia,
5) pobudzenie wyobraźni oraz rozwijanie pasji fotograficznej i filmowej.

3. UCZESTNICTWO

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Udział w konkursie „NAJCIEKAWSZA TRASA ROWEROWA – KRĘCIMY DLA BIAŁEJPODLASKIEJ” uzależniony jest od spełnienia wszelkich wymogów formalnych wymaganych w rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest pobranie bezpłatnej aplikacji „AktywneMiasta” i dołączenie do rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” oraz wyboru Miasta Biała Podlaska jako Lokalnego Organizatora.  
 

4. CZAS TRWANIA

1. Materiał do pracy konkursowej należy zrealizować w czasie trwania rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”, tj. w terminie od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r.
2. Prace konkursowe wraz z wypełnionym i zeskanowanym formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą na publikację wizerunku należy przesłać na adres e-mail: [email protected] lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 10 lipca 2021 r. w cyfrowym formacie (zdjęcia w formacie: jpg. png., materiał video w formacie: avi., mp4).

5. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej w zakładce „Konkurs”).
2. Zadaniem konkursowym jest opracowanie przez Uczestnika konkursu trasy rowerowej podkreślającej walory miasta Biała Podlaska i/lub regionu Południowego Podlasia.
3. Praca konkursowa powinna zawierać: fotografię lub film przedstawiający trasę rowerową, mapkę trasy wraz jej dokładnym opisem.
4. W konkursie biorą udział wyłącznie przejazdy rowerowe i muszą zostać one zarejestrowane przy użyciu aplikacji „Aktywne Miasta”.
5. Wymagane jest podanie informacji, w jakim miejscu/miejscowości film lub zdjęcie zostało wykonane.6.Każdy autor może nadesłać/dostarczyć nie więcej niż 1 pracę w cyfrowym formacie (zdjęcia w formacie: jpg. png., materiał video w formacie: avi., mp4). 7.Nadesłane na konkurs prace nie mogły być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Wybór projektów trasy rowerowej nagrodzonych zostanie dokonany spośród wszystkich prac, które spełniły wymogi konkursu.
2. Wyboru prac konkursowych dokona komisja złożona z przedstawicieli Organizatora konkursu.
3. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze trzy zwycięskie prace.
4. Zwycięskie prace zostaną zamieszczone w mobilnej aplikacji miejskiej, a autorzy tych prac otrzymają nagrody.
5. Wyniki konkursu oraz imiona i nazwiska laureatów (po uprzednim uzupełnieniu dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych) zostaną ogłoszone na stronie www.bialapodlaska.pl oraz oficjalnym fanpage’u miasta Biała Podlaska w terminie do 31 lipca 2021 r.
6.W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie.
7. Komisja konkursowa ma prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

7. PRAWA AUTORSKIE Uczestnik oświadcza, iż fotografie zgłoszone do konkursu, stanowią jego własność, a także nie są mu znane jakiekolwiek prawa osób trzecich, które mogłyby zostać naruszone poprzez zgłoszenie prac do konkursu.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przesłanie bądź dostarczenie formularza zgłoszeniowego i prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu przez Uczestnika.
2. Przekazanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie w/w nośników bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r.poz. 650.).
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Uczestników konkursu cudzej własności intelektualnej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału w konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:www.bck24.pl.
7. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego, e-mail: [email protected] Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 r.

Źródło / plakat: BCK w Białej Podlaskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama