Reklama

Polski Ład: ekspansja i rozwój firm – informacja Izby Administracji Skarbowej

Nowoczesny system podatkowy musi promować inwestycje i minimalizować formalności w rozliczaniu podatków. Dlatego już w przyszłym roku, obok pakietu ulg na innowacje, wprowadzone zostaną ulgi nakierowane na ekspansję biznesu i rozwój firm. Elementami tego pakietu będą ulgi na IPO i na inwestycje w giełdowych debiutantów, a także ulga dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital. Wdrożone zostaną również ulga na ekspansję na nowe rynki oraz ulga konsolidacyjna. Zmienią się również zasady zastosowania Estońskiego CIT. Kluczem do odformalizowania rozliczeń między powiązanymi firmami będzie wdrożenie w Polsce Grup VAT.

Przyjazny klimat inwestycyjny
Budowanie przyjaznego inwestycjom klimatu podatkowego to sprawdzony sposób na wzmocnienie krajowych firm i zaproszenie do kraju zagranicznych inwestorów.

Podatki to ważny element decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw. Nowoczesny system podatkowy musi promować inwestycje i minimalizować formalności przy rozliczaniu danin. Tylko tak jesteśmy w stanie przekonać przedsiębiorców do inwestowania kapitału i podejmowania ryzyka gospodarczego właśnie w naszym kraju, a nie w innych – mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. – Polska gospodarka potrzebuje silnych, rozwijających się firm, globalnych graczy To tzw. must have dla jej dalszego rozwoju, szczególnie po COVID-19 – dodaje minister.

Co proponujemy?
Ulgi na ekspansję biznesu i rozwój firm, które uproszczą rozliczenia i zminimalizują wysokość danin, a tym samym zachęcą firmy – zarówno krajowe, jak i zagraniczne – do inwestowania i reinwestowania swoich zysków w Polsce.

Elementami tego pakietu będą:

– ulga na IPO, czyli na pierwszą publiczną ofertę sprzedaży akcji, wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów wspierającą długoterminowe lokowanie kapitału na rynku publicznym;
– ulgi dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital, które lokują kapitał w innowacyjne przedsiębiorstwa;
– ulga konsolidacyjna, czyli ulga na fuzję;
– ulga na ekspansję, czyli podatkowa zachęta do zdobywania nowych rynków zbytu;
– alternatywą dla ścieżki wsparcia inwestycji poprzez system ulg będzie Estoński CIT, który wchodzi w kolejną fazę pilotażu.

Ulgi wspierające rozwój rynku kapitałowego
Ulga IPO

W Polsce, w porównaniu do innych rynków, liczba pierwszych ofert wejścia na giełdę, jest wciąż niewielka. Rozwój rynku kapitałowego jest podstawą rozwoju przedsiębiorczości. Dlatego w ramach przyjętej strategii wprowadzone zostaną podatkowe zachęty dla podmiotów wchodzących na giełdę i inwestujących w giełdowych debiutantów.

Ulga dla emitenta umożliwi:

– uwzględnienie w rachunku podatkowym 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę (na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz na opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych prawem);
– odliczenie dodatkowych 50% wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe, bezpośrednio związane z emisją (max. 50 tys. zł bez VAT).

Ulga dla inwestora indywidualnego:
– polegająca na zniesieniu obowiązku zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji kupionych w ramach IPO, pod warunkiem zachowania ich przez okres 3 lat.

Ulga Venture Capital
W ramach restartu gospodarki proponujemy również preferencje podatkowe dla inwestowania w start-upy za pośrednictwem funduszy Venture Capital. W ramach tego rozwiązania, inwestor już na wejściu odliczy część kwoty inwestycji od swojego dochodu.

Proces konsolidacji, zmiany operacyjnej, czy rozwój firmy nie jest często możliwy bez odpowiedniego finansowania i know-how. Tam, gdzie tradycyjne środki nie są wystarczające, konieczne są rozwiązania, które dostarczają fundusze Venture Capital. Wdrożymy rozwiązania, które funkcjonują już we Francji i Wielkiej Brytanii. Obejmą ulgi na starcie dla inwestorów, wyeliminują podwójne opodatkowanie, wesprą rozwój biznesów w Polsce – informuje wiceminister Jan Sarnowski.

Chcemy zachęcić inwestorów do inwestycji nie na rynkach zagranicznych, ale w Polsce. Inwestycje Venture Capital to nadal nowa i odbierana jako ryzykowna forma zdobywania środków na inwestycje. Poprzez ulgę podatkową część ryzyka związanego z inwestycjami w nowatorskie przedsiębiorstwa weźmie na siebie państwo – zaznacza minister Tadeusz Kościński.

Ulgi wspierające rozwój
Ulga konsolidacyjna

Firmy potrzebują impulsu, aby szybko przeprowadzić procesy konsolidacyjne i zwiększać przewagi konkurencyjnej na rynkach.

Dlatego powstanie ulga na konsolidacje firm, która:
– będzie adresowana do podatników, którzy chcą np. ratować firmę w kiepskiej kondycji finansowej poprzez jej przejęcie;
– będzie działała podobnie jak ulga B+R;
– wydatki związane z przejęciem innej spółki, które są kosztem uzyskania przychodu, będą też odliczane od dochodu;
– dotyczy wydatków poniesionych bezpośrednio na nabycie udziałów w spółce kapitałowej (na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia, audyt, podatki, itp.);

Podatnik oprócz zaliczenia wydatków związanych z przejęciem innej spółki do kosztów uzyskania przychodów, będzie mógł również w ramach ulgi kolejny raz odliczyć ich równowartość od podstawy opodatkowania. Oznacza to, że na każdą złotówkę wydana na konsolidację, dochód do opodatkowania zmniejszy się o 2 zł.

Ulga na ekspansję
To ulga adresowana do firm, które zdecydują się na rozwój swojej działalności i znalezienie nowych rynków zbytu. Dotyczy wydatków poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży produktów (uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji). Dzięki proponowanej uldze wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone 2 razy – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi i to aż do kwoty 1 mln zł.

Nowy estoński CIT
Wsparciem strategii rozwoju biznesu będzie zmodyfikowany i jeszcze bardziej atrakcyjny dla różnych branż tzw. estoński CIT.
Estoński CIT to idealny model rozliczeń na post pandemiczne odbicie gospodarki, zwłaszcza że w Polskim Ładzie jego zastosowanie będzie łatwiejsze.

Znikną trzy z pięciu warunków wejścia w system Estoński.
– Usunięty będzie limit przychodowy który wyłączał z systemu estońskiego większe podmioty.
– Uprawnione do skorzystania z systemu będą nie tylko spółki z o.o. i SA, ale również, na określonych zasadach, trzy kolejne rodzaje form prawnych: spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółdzielnie.
– Zlikwidowany zostanie minimalny wolumen inwestycji, który w okresie spowolnienia gospodarczego był dla firm ważnym czynnikiem ryzyka.

Pozostaną tylko dwa warunki.
– Prosta struktura właścicielska, czyli ograniczenie kręgu udziałowców do osób fizycznych i brak wielopoziomowej struktury
– Prowadzenie w Polsce realnego biznesu, czyli osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej i zatrudnianie minimalnej liczby pracowników.

Te dwa warunki działać będą na dotychczasowych zasadach.

Przechodząc do stawek podatku. Efektywne opodatkowanie, czyli łącznie PIT od CIT wynosi aktualnie na Estońskim CIT 25% dla małych i 30% dla większych podatników CIT. Stawki te jednak można obniżyć o 5 p.p., kolejno do 25% i 20% w przypadku, gdy podatnik zwiększy inwestycje co najmniej 50 % w okresie dwuletnim lub 110 % w okresie czteroletnim.

Teraz zasada ta nie będzie dotyczyła małego podatnika. W jego przypadku efektywne opodatkowanie PIT i CIT wynosić będzie zawsze 20%, bez względu na wolumen inwestycji.
Dla dużych podatników, którzy skorzystają z ryczałtu pozostawiona zostanie dotychczasowa możliwość wykazania zwiększonych nakładów inwestycyjnych w okresach dwuletnich.

Tu jednak też będzie korzystniej. Obniżone efektywne opodatkowanie w wysokości 25% dotyczyć będzie nie tylko okresu po wyjściu z estońskiego CIT, jak dotychczas, ale także okresu pozostawania w Estońskim CIT. W ten sposób chcemy, żeby również i duże firmy jak najdłużej rozliczały się w sposób estoński.

Tworzenie Grup VAT
Jednym z kluczowym elementów Polskiego Ładu jest szeroki pakiet zmian podatkowych, którego głównym celem jest pobudzenie oraz wzmocnienie inwestycji i rozwoju. Konkurencyjny i nowoczesny system podatkowy oznacza m.in. wprowadzenie możliwości tworzenia Grup VAT. Polska do tej pory nie korzystała z takiej możliwości.

Grupowanie VAT to możliwość zarządzania podatkiem naliczonym i zwrotami tego podatku, co korzystnie wpływa na cash flow w ramach całej struktury. Grupa VAT to uproszczenie rozliczeń pomiędzy powiązanymi podmiotami i znaczna korzyść finansowa dla przedsiębiorstw. Jej założenie to jeden zbiorczy JPK_VAT zamiast oddzielnych JPK_VAT składanych przez poszczególne spółki, brak faktur wewnątrz grupy i ekonomiczna neutralność obrotów – tłumaczy wiceminister Sarnowski.

W fazie pilotażowej założenia Grupy VAT oparte będą na rozwiązaniach znanych przedsiębiorcom z PGK (Podatkowej Grupy Kapitałowej) funkcjonującej na gruncie CIT.

materiał: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
tekst i zdjęcia: Marzena Siemieniuk Referat Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama