Reklama

Biała Podlaska: Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności

Podczas XXIV sesji Rady Miasta Biała Podlaska w dniu 28 maja, Michał Litwiniuk, Prezydent Miasta Biała Podlaska złożył Radzie Miasta i mieszkańcom sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie z działalności prezydenta w dniach od 30 marca do 27 maja 2021 r.

Treść sprawozdania Prezydenta Miasta Biała Podlaska

30 marca
Hołd i modlitwa w intencji poległych żołnierzy Wojska Polskiego
Wspólnie z żołnierzami 23. Batalionu Lekkiej Piechoty w Białej Podlaskiej Prezydent Miasta Michał Litwiniuk oddał cześć poległym pochowanym na cmentarzu przy ul. Janowskiej. Wraz z księdzem kapelanem 23 Batalionu Lekkiej Piechoty, podporucznikiem Danielem Struczykiem, podporucznik Małgorzatą Siennicką i żołnierzami, którzy porządkowali w tym dniu nagrobki, modlono się w intencji poległych.

Biała Podlaska: Uporządkowali groby i oddali cześć poległym za Ojczyznę <==>>LINK

31 marca
Zmiana prezesa „Zieleni”
Prezydent wraz z pracownikami spółki miejskiej Zieleń podziękowali odchodzącej na emeryturę prezes Halinie Stasiewicz. Było to spotkanie, podczas którego również oficjalnie został przedstawiony zespołowi spółki nowy prezes, przejmujący obowiązki od 1 kwietnia, Konrad Afaltowski.

Biała Podlaska: Halina Stasiewicz nową prezes bialskiej “Zieleni” <==>>LINK


Bialcon przekazał 50.000 maseczek mieszkańcom miasta

Wraz z kierownictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Prezydent spotkał się z Jakubem Chwesiukiem, reprezentującym bialską firmę Bialcon. Przedsiębiorstwo przekazało miastu darowiznę w postaci 50 tys. maseczek wielokrotnego użytku. Maseczki są dystrybuowane wśród mieszkańców miasta przez pracowników MOPS i Straż Pożarną.

Biała Podlaska: Bialcon przekazał 50 tys. maseczek dla mieszkańców <==>>LINK

1 kwietnia
Spotkanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Odbyło się spotkanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie sytuacji epidemicznej. Prezydent zaprosił na nie przedstawicieli służb i instytucji zaangażowanych w walkę z koronawirusem w Białej Podlaskiej: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Stacji Pogotowia Ratunkowego, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Straży Miejskiej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, Zakładu Karnego, a także Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Referatu Informatyki i Łączności i Referatu Zarządzania Kryzysowego UM. Omówiono bieżące działania i zaplanowano kolejne, podejmowane wspólnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa w Białej Podlaskiej.

2 kwietnia
Świąteczna pomoc trafiła do 100 rodzin z terenu miasta
Prezydent wraz z dyrektor Centrum Integracji Społecznej Ireną Paszkiewicz i przedstawicielami Centrum, dyrekcją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Ewą Borkowską i Kamilem Węglińskim, strażnikami miejskimi przekazali pakiety ze świątecznym poczęstunkiem potrzebującym bialczanom. Dotarły one do 100 gospodarstw. – W ich przygotowaniach wziął też udział Zespołu Żłobków Miejskich, którego personelowi jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. – mówił Litwiniuk.

8 kwietnia
Prezydent na Forum Samorządowym
Prezydent Michał Litwiniuk wziął udział w Forum Samorządowym, podczas którego prowadził panel dyskusyjny dotyczący gospodarki odpadami komunalnymi.

9 kwietnia
Minuta ciszy i pamięć o Adamie Trochimiuku
Uroczystości pogrzebowe Adama Trochimiuka, fotografa-reportażysty, laureata Bialskiej Nagrody Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej I stopnia z 2014 roku.

10 kwietnia
Rocznica katastrofy smoleńskiej
Wraz z przedstawicielami władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, Urzędu i Rady Miasta, duchownych, służb mundurowych, instytucji i mieszkańców modlono się w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, a następnie złożono kwiaty przy poświęconej im tablicy znajdującej się przy kościele św. Antoniego.

Ślub Marty i Jakuba
W tym dniu również, Prezydent Michał Litwiniuk udzielił ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego bialczanom, pani Marcie i panu Jakubowi.

15 kwietnia
Historia bialskiego lotnictwa – muralu i izby pamięci
Prezydent spotkał się z płk. Wiesławem Sokołowskim i mjr. Jerzym Trudzikiem z Oddziału Bialskopodlaskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oraz dyrektorem Muzeum Południowego Podlasia Rafałem Izbickim, by omówić projekt muralu i obelisku, który znajdzie się na ul. Sidorskiej 23A. To kolejny etap projektu „Historia bialskiego lotnictwa – muralu i izby pamięci” w ramach Budżetu Obywatelskiego, na który wniosek złożyli ppłk pil. Franciszek Ostrowski i mjr pil. Jerzy Trudzik. Realizatorem projektu jest Muzeum Południowego Podlasia, pracujące ze Stowarzyszeniem także nad ekspozycją w Izbie Pamięci, na którą przekazano Seniorom Lotnictwa lokal przy ul. Sidorskiej.

23 kwietnia
Oświetlenie LED na 38 kolejny miejskich ulicach
Wraz ze skarbnik Martą Mirończuk, Prezydent podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę na dofinansowanie instalacji energooszczędnego oświetlenia na 38 ulicach Białej Podlaskiej. Umowa ma wartość 2,4 mln zł. – To kolejne wsparcie ze środków UE dla Białej Podlaskiej i kontynuacja działań dla bezpieczeństwa na naszych ulicach. Dofinansowanie otrzymaliśmy w ramach konkursu na promocję niskoemisyjności – do końca grudnia postawimy 336 energooszczędnych ulicznych lamp ledowych. Projekt pt. „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska – II etap”. – informuje prezydent Litwiniuk. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

24 kwietnia
4 tony śmieci – efekt sprzątania Doliny Krzny
Wraz z mieszkańcami miasta, Prezydent Michał Litwiniuk, sprzątali razem tereny nad Krzną w ramach kolejnej edycji akcji sprzątania miasta. – Akcję zainicjowałem dwa lata temu. W tym roku pobiliśmy kolejny rekord frekwencji uczestników – za co bardzo serdecznie dziękuję. Zebraliśmy ponad 4 tony śmieci. – informuje prezydent.

27 kwietnia
Przetarg na przebudowę ulicy Podmiejskiej
Ogłoszono przetarg na budowę ulicy Podmiejskiej z rondem na ulicy Żeromskiego, chodnikami i drogą rowerową. Przy nowej drodze długości prawie 1 km zbudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy od strony północnej oraz chodnik od strony południowej. W ramach realizowanej inwestycji powstanie kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Zwiększy się i to znacznie bezpieczeństwo ruchu drogowego dzięki kolejnemu rondu, zaś dla bezpieczeństwa pasażerów MZK powstanie zatoka autobusowa na ul. Francuskiej.

Biała Podlaska: Rusza przetarg na budowę ulicy Podmiejskiej <==>>LINK

2 maja
Rocznica urodzin Bogusława Kaczyńskiego. Kwiaty przy ławeczce
Pielęgnując pamięć o Honorowym Obywatelu Miasta, Bogusławie Kaczyńskim, Prezydent Michał Litwiniuk, wraz z Krystyną Nowicką – prezes Stowarzyszenia Koło Bialczan, Zbigniewem Kapelą – dyrektorem Bialskiego Centrum Kultury, Pawłem Borkiem – dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej, Rafałem Izbickim – dyrektorem Muzeum Południowego Podlasia, archeologiem muzeum Mieczysławem Bienią, naczelnikiem Gabinetu Prezydenta – Wojciechem Sosnowskim oraz reprezentującymi spółkę miejską Zieleń prezesem Konradem Afaltowskim i Stanisławem Leszczyńskim, złożyli kwiaty przy ławeczce zasłużonego dla polskiej kultury krytyka muzycznego. Okazją do tego była rocznica jego urodzin.

Urodziny Honorowego Obywatela Miasta Biała Podlaska <==>>LINKU

3 maja
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Razem z delegacjami władz państwowych i wojewódzkich, duchowieństwa, radnych miejskich, spółek miejskich, instytucji oświatowych i kultury, stowarzyszeń i związków, z uczniami bialskich szkół, pocztami sztandarowymi i mieszkańcami miasta, Prezydent Białej Podlaskiej uczcił 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, składając kwiaty przy tablicy znajdującej się na budynku I LO im. J.I. Kraszewskiego, a także uczestnicząc w mszy świętej w intencji Ojczyzny.

Święto Konstytucji 3 Maja w Białej Podlaskiej (galeria) <==>>LINKU

4 maja
Prezydent z legitymacją honorową IPA
Podczas spotkania z przedstawicielami Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, prezesem Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA,Piotrem Wójcikiem, i przewodniczącym Regionu IPA Biała Podlaska, Tomaszem Strukiem, Prezydent Litwiniuk otrzymał legitymację zasłużonego dla IPA. Istniejące od 1950 roku stowarzyszenie zrzesza prawie 400 tys. członków i działa w 65 krajach. Integruje wszystkie policyjne służby, jest neutralne politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie.

Dotacja na nowy wóz rozpoznawczo-ratowniczy dla OSP Sidorki
Tego dnia także, Prezydent Michał Litwiniuk, podpisał z Arkadiuszem Leszczyńskim, prezesem OSP Sidorki, oraz jej skarbnikiem, Hubertem Sułkowskim, umowę na udzielenie dotacji celowej w wysokości 30 tys. zł. Tę kwotę z budżetu miasta przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP, który zwiększy gotowość bojową druhów. Prezydent Litwiniuk z Grzegorzem Mioduszewskim z referatu Zarządzania Kryzysowego UM przekazał strażakom 1200 maseczek ochronnych. – To nasz symboliczny gest podziękowania za wsparcie w okresie pandemii. – mówi Prezydent.

6 maja
III etap budowy stadionu ruszył
Ogłosiliśmy przetarg na budowę ostatniego – III etapu budowy miejskiego stadionu. Budowa zakłada: zadaszoną trybunę po stronie zachodniej dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, trybunę dla kibiców gości z oddzielnym wejściem i wjazdem na parking, halę sportową z łącznikiem ze szkołą i z internatem, kolejny parking na 170 aut, dodatkowe miejsce do treningów i rozgrzewek.

Miasto ogłosiło przetarg na III etap budowy stadionu <==>>LINK

7 maja
Święto 34 Pułku Piechoty!
W ramach obchodów miejskiego Święta 34 Pułku Piechoty uhonorowano por. Bogusława Wacława Bilińskiego, profesora gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego i oficera 34 Pułku Piechoty zamordowanego w Katyniu, sadząc przy I LO im. J.I. Kraszewskiego Dąb Pamięci. W wydarzeniu tym wzięli udział: Prezydent Michał Litwiniuk, dr. hab. Jacek Romanek, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, przedstawiciele Społecznego Komitetu „Pamiętamy-Pomagamy”, brat ppłk. Bogdan Augustyniak, gwardian Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Białej Podlaskiej, Agnieszka Gałecka oraz Andrzej Olichwiruk, Ireneusz Szubarczyk, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, grono pedagogiczne i młodzież szkolna, a także dyrektorzy innych bialskich szkół i instytucji kultury. – Wręczyliśmy z tej okazji także dyplomy i nagrody laureatom konkursu historycznego „Historia 34 Pułku Piechoty na tle wojny polsko – bolszewickiej”. – informuje Prezydent.

34 Pułk Piechoty. Dąb Pamięci por. Bogusława Wacława Bilińskiego w Białej Podlaskiej (galeria) <==>>LINKU


34 PP i Biała Podlaska – wspólne dzieje

Z okazji Święta 34 Pułku Piechoty w tym dniu również Prezydent uczestniczył w zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną konferencji naukowej online pt. „34 Pułk Piechoty i miasto Biała Podlaska w latach 1919–1939. Wspólne dzieje”.

9 maja
Pamięć o żołnierzach 34 Pułku Piechoty
Uczczono pamięć żołnierzy 34 Pułku Piechoty, składając kwiaty przy pomniku przy ul. Warszawskiej, tablicy znajdującej się przy kościele św. Antoniego oraz na grobie jednego z żołnierzy na cmentarzu przy ulicy Janowskiej. W uroczystościach tych wzięły udział delegacje potomków żołnierzy 34 PP, przedstawicieli władz państwowym, wojewódzkich, klubów, Rady Miasta, służb mundurowych i kombatantów, instytucji i stowarzyszeń, spółek miejskich, organizacji pozarządowych. Msza św. w związku ze świętem została odprawiona w dawnym kościele garnizonowym – parafii św. Antoniego. Po raz pierwszy w tym miejskim święcie uczestniczyła reprezentacja 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, z mjr. Robertem Jabłońskim, zastępcą dowódcy 3 Batalionu Zmechanizowanego na czele.

Miejskie obchody święta 34. Pułku Piechoty (galeria) <==>>LINKU

Charytatwny turniej piłkarski na rzecz Wspólnego Świata

Tego dnia Prezydent Michał Litwiniuk uczestniczył także w Charytatywnym Turnieju Piłkarskim o puchar Prezydenta Miasta Biała Podlaska na rzecz stowarzyszenia Wspólny Świat.

Biała Podlaska: Charytatywny Turniej o Puchar Prezydenta Miasta na rzecz Wspólnego Świata (film) (galeria) <==>>LINK

11 maja
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa inwestuje w parkingi i miejsca postojowe
Prezydent przekazał plac budowy pod realizację II i III etapu budowy parkingu u zbiegu ulic M. Kopernika i Akademickiej. Obejmie ona: 59 nowych miejsc postojowych z 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, remont 39 miejsc postojowych, nowy chodnik i drogę manewrową wzdłuż ul. M. Kopernika, nowe oświetlenie, odwodnienie miejsc postojowych. – Nasz miejski wkład w tę inwestycję to 118 tysięcy 588 zł, co stanowi koszty dostawy materiałów budowlanych, zaś wkład Spółdzielni to 302 tys zł. To inwestycja, o którą mieszkańcy wnioskowali od 8 lat. – informuje Litwiniuk.

12 maja
86. rocznica śmierci Marszałka
W 86. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z chorążym Tadeuszem Mikinnikiem i opiekunami miejsc pamięci narodowej oraz delegacjami władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych i radnych miejskich złożyliśmy kwiaty przy tablicy znajdującej się na dworcu PKP i pomniku przy Szkole Podstawowej nr 5.

2500 szczepień w Samorządowym Punkcie Szczepień przy Warszawskiej
W tym dniu również, Prezydent Michał Litwiniuk spotkał się z pielęgniarkami pracującymi w Samorządowym Punkcie Szczepień przy ul. Warszawskiej, który Miasto Biała Podlaska uruchomiło na początku maja. Okazją do tego spotkania był Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. – Przy organizacji szczepień współpracujemy z przychodnią T-Med i doktorem Januszem Trzosem. Do dnia dzisiejszego zaszczepiło się w nim prawie 2500 osób. – informował Prezydent Litwiniuk.

Biała Podlaska: Ruszyły zapisy do samorządowego punktu szczepień <==>>LINKU

13 maja
Odkrycia archeologiczne w Parku Radziwiłłów
Podczas konferencji prasowej w Muzeum Południowego Podlasia przedstawiono zaawansowanie prac trwających na terenie założenia zamkowo–parkowego Radziwiłłów. W konferencji udział wzięli: Michał Romanowski – naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Jan Maraśkiewicz – kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej, Rafał Izbicki – dyrektor Muzeum Południowego Podlasia, Mieczysław Bienia – archeolog Muzeum Południowego Podlasia. – Podczas rekonstrukcji południowych fortyfikacji w założeniu zamkowo-parkowym dokonywane są kolejne odkrycia archeologiczne, które odsłaniają nowe karty historii naszego miasta. – mówi Litwiniuk.

Biała Podlaska: Przeszłość ukryta pod ziemią (galeria) <==>>LINKU

Łącznik ścieżek rowerowych Lubelskiej i al. Tysiąclecia
Tego dnia także Prezydent przekazał plac budowy pod kolejną inwestycję w ramach budowy ścieżki rowerowej i chodnika dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej. – Dzięki niej połączymy ścieżkę rowerową przy ul. Lubelskiej ze ścieżką przy al. Tysiąclecia. Ścieżka i chodnik będą biegły ulicami: Podleśną, Kościelną i Stacyjną. – informuje Litwiniuk. Inwestycję o wartości prawie 270 tys. zł. realizuje firma Drogi Mosty Bogdan Szewczak.

14 maja
50.000 masek ochronnych od firmy Stolkar
Jacek Kozioł z firmy STOLKAR przekazał miejskim instytucjom i służbom porządkowym 50 tys. masek ochronnych w ramach wspólnej walki z koronawirusem.

15 maja
Rozdano prawie 10 ton żywności
Wraz z wolontariuszami Polskiego Czerwonego Krzyża, Prezydent Michał Litwiniuk wziął udział w akcji wydawania osobom potrzebującym żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc otrzymało 1210 mieszkańców miasta zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. To około 8 kg żywności dla każdej osoby. W pomoc tę, oprócz Polskiego Czerwonego Krzyża, zaangażowana była dyrekcja i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wolontariusze z Fundacji Kreacja Magia Rąk, miejska spółka ZGL oraz harcerze z bialskiego hufca.

Biała Podlaska: Prawie 11 ton żywności rozdane mieszkańcom miasta (film) (galeria) <==>>LINKU

Noc Muzeów w Muzeum Południowego Podlasia
W tym dniu także. Prezydent Litwiniuk uczestniczył w wydarzeniach zorganizowanych przez Muzeum Południowego Podlasia w związku z ogólnopolską akcją Noc Muzeów. Były to m.in. warsztaty czerpania papieru przeprowadzone przez kustosza Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Marcina Wyszyńskiego.

Noc Muzeów w Białej Podlaskiej (galeria) <==>>LINKU

20 maja
Spotkanie Rady ds. Rozwoju Gospodarczego
W Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Miasta Biała Podlaska, do której zaproszono przedstawicieli bialskich przedsiębiorców i biznesmenów. Tematem spotkania była działalność inwestycyjna miasta i możliwości jego rozwoju w tym obszarze.

Polonez 2021
W tym dniu również wraz z dyrektor Violettą Chmielewską, Prezydent Litwiniuk wręczył nagrody laureatom turnieju „Polonez 2021” promującego polskie tańce narodowe. Była to już 5. edycja rywalizacji dla najmłodszych uczniów bialskich szkół organizowana przez Szkołę Podstawową nr 5.

Biała Podlaska: Polonez 2021 – prezentacja tańców narodowych! (film) (galeria) <==>>LINKU

21 maja
Projekt stypendystki prezydenta Oliwii Spychel
Prezydent Michał Litwiniuk uczestniczył w podsumowaniu projektu promującego kulturę Południowego Podlasia przygotowanego przez jedną ze stypendystek Prezydenta, Oliwię Spychel, uczennicę IV LO im. Stanisława Staszica.

Ocalić kulturę i tradycję ludową od zapomnienia – projekt stypendialny Oliwii Spychel <==>>LINKU

22 maja
Biała Podlaska stolicą Polski karate
Podczas Mistrzostw Makroregionu Wschodniego i Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, które Prezydent Michał Litwiniuk objął honorowym patronatem, goszczono w Białej Podlaskiej ponad 400 karateków. Organizatorami wydarzenia był Bialski Klub Karate Kyokushin reprezentowany przez prezesa, Ariela Miszkiniuka. Uczestniczył w nich też sekretarz generalny Polskiego Związku Karate, Jacek Czerniec.

Stolica karate kyokushin – Biała Podlaska (film) (galeria) <==>>LINKU

23 maja
Niedziela ze sztuką w Galerii Podlaskiej
Prezydent Michał Litwiniuk wziął udział w artystycznym wydarzeniu Galerii Podlaskiej „Niedziela ze sztuką”. – Była to okazja do spotkania się w przestrzeni publicznej z rodzimymi artystami, prezentującymi swoją twórczość. – mówi prezydent.

Biała Podlaska: Niedziela ze sztuką! (film) (galeria) <==>>LINKU

Na koniec swojego sprawozdania z działalności, Prezydent Michał Litwiniuk z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego złożył życzenia wszelkiej satysfakcji z działań, które podejmują pracownicy samorządowi i reprezentanci mieszkańców miasta – Rada Miasta – na rzecz Małej Ojczyzny jaką jest Miasto Biała Podlaska. – Dla naszego wspólnego dobra. Życzę nieustającej motywacji i wzajemnej życzliwości w dążeniach, by wszystkie one rozwijały coraz bardziej naszą lokalną wspólnotę. Dziękuję Państwu za to zaangażowanie. – mówił Michał Litwiniuk, Prezydent Miasta Biała Podlaska.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
źródło: Urząd Miasta Biała Podlaska
tekst: Leszek Niedaleki
zdjęcia: arch.radiobiper.info / Gwalbert Krzewicki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama