Reklama

II Cross Triathlon Międzyrzec Podlaski (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 12 czerwca 2021
, godz. 13:00
12 czerwca na terenie Międzyrzeckich Jeziorek wystartuje II Cross Triathlon Międzyrzec Podlaski. Zawodnicy przepłyną dystans 0,4 km, przejadą rowerem 12 km oraz przebiegną 3 km. Zapisy do 9 czerwca.

 Bezpośredni >>> link <<< do zapisów.  Limit uczestników wynosi 50 osób. Wpisowe 50 zł.

REGULAMIN

I. Cel
– Promocja miasta Międzyrzec Podlaski i terenu Międzyrzeckie Jeziorka.
– Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu
– Promocja triathlonu jako sportu dla wszystkich

II. Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim
Partnerzy
Dr Gerard
KS Taekwondo Międzyrzec Podlaski

III. Termin i miejsce
Zawody odbędą się 12 czerwca 2021 r. na terenie Międzyrzeckich Jeziorek Start i Meta w okolicy stoku narciarskiego ul Zahajkowska

IV. Trasa i dystans
Pływanie: 0,4 km – akwen o maksymalnej głębokości do 6 m,
Rower: 12 km – trasa crossowa – ścieżki leśne i polne
Bieg : 3 km – trasa crossowa –asfalt, kostka chodnikowa, ścieżki polne.
Limit czasowy: 90 minut na pokonanie całego dystansu

V. Program Imprezy
Godz. 10.00 – 12.30 Weryfikacja uczestników, odbiór numerów i pakietów startowych.
Godz. 11.00 – 12.30 Przyjmowanie rowerów w strefie zmian.
Godz. 13.00 – Start
Godz. 14.30 zamknięcie mety, dekoracja zwycięzców
Godz. 14.30 – 15.00 wydawanie rowerów ze strefy zmian.

VI. Biuro zawodów
Do 11 czerwca 2021 r. Biuro MOSiR Międzyrzec Podlaski ul Zarówie 86. kontakt tel. 833716420 e-mail: [email protected] W dniu zawodów tj. 12 czerwca 2019 r. ul. Zahajkowska obok stoku narciarskiego

VII. Uczestnictwo.
W imprezie mogą brać udział osoby w wieku 14 lat i starsi Osoby poniżej osiemnastego roku życia startują za pisemną zgodą rodzica, opiekuna prawnego lub trenera.
– Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić dowód tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia.
– Każdy z uczestników zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia, starcie z własnej woli, znajomości regulaminu oraz zgodzie na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.
Nie ma możliwości podpisania oświadczenia w imieniu innej osoby.
– Na trasie rowerowej zalecane są rowery typu: grawel, „przełajówka”, górski, trekkingowy, obowiązkowy jest kask rowerowy.
– Podczas pływania każdy zawodnik zobowiązany jest do startu z nadanym przez organizatora numerem startowym zapisanym na prawym udzie bądź twarzy.
– Organizator nie weryfikuje umiejętności pływackich zawodników. Zawodnicy muszą posiadać umiejętność pływania.
– W przypadku, gdy temperatura wody będzie poniżej 14°C obowiązuje nakaz pływania w piankach
– Organizator nie odpowiada za stan sprzętu (rower) dostarczonego przez zawodnika.
– Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
– Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie.
– Zawodnicy pokonujący trasę mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się
poleceniom osób kierujących ruchem (policja, straż pożarna, wolontariusze, itp ).

VII. Zgłoszenia i wpłata startowa
-Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, formularz zgłoszeniowy znajduje się na
stronie www.time2go.pl
– Obowiązuje limit uczestników – 50 osób..
– Wpisowe 50zł
Wpłaty można będzie dokonywać systemem płatności elektronicznej /preferowane/ lub
przelewem na rachunek:
Nr konta: 62160014621817817570000001
BNP Paribas SA Oddział w Międzyrzecu Podlaskim
W tytule umieszczając: nazwisko i imię, data urodzenia, wpisowe Cross Triathlon
– Termin zgłoszeń i wpłaty wpisowego do 09.06.2021 r.
Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia się do zawodów w formie elektronicznej oraz dokonania wpłat.
W przypadku, gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany, będzie możliwa rejestracja w dniu zawodów. Wpisowe w dniu zawodów wynosić będzie 100 zł

VIII. Pakiet startowy
wszyscy zgłoszeni z wpłatami w terminie otrzymają pakiet startowy, zawartość pakietu uzależniona od hojności sponsorów. Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma pamiątkowy medal. oraz pakiet energetyczny.

IX. Kategoria – nagrody – klasyfikacja
Kategorie:
Open – kategoria dotyczy wszystkich uczestników oddzielnie dla kobiet i mężczyzn
18 lat i starsi – liczy się rok urodzenia – kobiety i mężczyźni
16 -17 lat – liczy się rok urodzenia – dziewczęta i chłopcy
14 -15 lat – liczy się rok urodzenia – dziewczęta i chłopcy
Nagrody
w kategorii open mężczyzn:
I. miejsce – 300 zł
II. miejsce – 200 zł
III. miejsce – 100 zł
– w kategorii open kobiet:
I miejsce – 300 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 100 zł
Kategorie wiekowe
18 lat i starsi – mężczyźni
I. miejsce – puchar
II. miejsce – puchar
III. miejsce – puchar
18 lat i starsi – kobiety
I. miejsce – puchar
II. miejsce – puchar
III. miejsce – puchar
16-17 lat chłopcy
I. miejsce – puchar
II. miejsce – puchar
III. miejsce – puchar
16-17 lat dziewczęta
I. miejsce – puchar
II. miejsce – puchar
III. miejsce – puchar
14 -15 lat chłopcy
I. miejsce – puchar
II. miejsce – puchar
III. miejsce – puchar
14 -15 lat dziewczęta
I. miejsce – puchar
II. miejsce – puchar
III. miejsce – puchar

Postanowienia końcowe:
– Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
– Uczestnicy przyjeżdżają i odjeżdżają na koszt własny.
– Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania imprezy
– Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
– Organizator zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.
– Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia
lub skradzione podczas imprezy.
– Organizator dopuszcza zmiany w regulaminie do 10 dni przed datą imprezy
– Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu, a o sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.
– Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do udziału w imprezie.
– W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami, etc. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i/lub przełożenie jej na inny termin.
– Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne, analityczne związane z organizacją imprezy zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.
– Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Organizator nie będzie ujawniał tych
informacji żadnym osobom trzecim.
– Administratorem danych osobowych jest firma Time2go Sławomir Bańbura z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Kościuszki 12/14 m 20.
– We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych dostępny jest kontakt mailowy:
– Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w związku z realizacją Imprezy, w szczególności w zakresie prowadzenia zapisów, przygotowania pakietów startowych, ogłoszenia wyników, prowadzenie analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych. Dane te na potrzeby realizacji kompleksowej usługi pomiaru czasu udostępnione zostaną operatorowi pomiaru czasu firmie Time2go Sławomir Bańbura z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Kościuszki 12/14 m 20
– Przetwarzanie danych, o których mowa obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, miejscowości, klubu na stronie internetowej
– Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. Podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Wszelkie informacje można uzyskać u organizatora MOSiR Międzyrzec Podlaski tel. 83716420 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00.

Źródło / plakat: MOSiR Międzyrzec Podlaski
Zdjęcie: arch. Radio Biper

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama