Reklama

24. sesja Rady Gminy Biała Podlaska (film)

W trybie zdalnym, w dniu 21 kwietnia, przeprowadzona została XXIV sesja Rady Gminy Biała Podlaska VIII kadencji. Radni podięli dyskusję nad uchwałami dotyczącymi m.in. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pozbawienia kategorii dróg gminnych w Sycynie i ulicy Ametystowej w Rakowiskach, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu i zmian w budżecie gminy na rok 2021. W materiale sprawozdanie Wójta Gminy Biała Podlaska - Wiesława Panasiuka i opis części przyjętych uchwał.

Funkcjonowanie placówek kulturalnych i GOPS w czasie pandemii
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury została przeniesiona do Internetu i cieszy się dużym zainteresowaniem. Konkursy, warsztaty, występy, oferta była ciekawa i mieszkańcy chętnie z niej korzystali. W bibliotekach gminnych wypożyczanie książek odbywa się w reżimie sanitarnym. Dla osób niemogących osobiście stawić się w bibliotece, proponowana jest usługa „książka na telefon”. Na maj placówki kulturalne również przygotowują ciekawe propozycje dla mieszkańców.

Gmina przystąpiła do programów ogłoszonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programów. Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” pozyskano 355 tys. zł, a 262 tys. zł na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Środki w całości pochodzą z Funduszu Solidarności.

Gmina pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Usługi społeczne w Gminie Biała Podlaska” w wysokości ponad 1,5 mln zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 80 mieszkańców gminy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Oświata
Trwa naliczanie opłat za wychowanie przedszkolne. Wydano do tej pory 179 decyzji na punkty przedszkolne i żłobek samorządowy. 421 wniosków zostało rozpatrzonych o przyznanie świadczeń socjalnych na tzw. „wydatki wiosenne” na kwotę 157 tys. zł.

Zarządzono przeprowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół w Ortelu Książęcym, Sworach i w Grabanowie. Konkursy przeprowadzone będą w maju.

Inwestycje
Zakończono roboty wykończeniowe związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Grabanowie. Trwają pozimowe remonty dróg asfaltowych. Dotychczas wykonanych zostało już kilka nakładek asfaltowych m.in. w Holi, Dokudowie i Roskoszy. Trwa realizacja zadań z funduszu sołeckiego oraz ujętych w harmonogramie robót dwuletnich. Jest to m.in. budowa chodników w Sławacinku, Styrzyńcu, remont dworku w Wilczynie oraz budowa ścieżki rowerowej do Porosiuk.

Zostały złożone nowe projekty do dofinansowania. Projekt „Posiłek w szkole i w domu” zakłada gruntowny remont jadalni w ośmiu szkołach na terenie gminy. Wartość projektu to 230 tys. zł. Kolejny projekt to „Usługi opiekuńcze w Gminie Biała Podlaska” o wartości 1,5 mln zł. Gmina uczestniczyć będzie również w projektach „Sportowa Polska”. W ramach niego zbudowana ma być przy szkołach infrastruktura sportowa. W planie jest rozbudowa przyszkolnego boiska w Ciciborze Dużym i Woskrzenicach Dużych. Wartość projektu to 1 mln zł przy 50% dofinansowaniu. Drugi złożony projekt został złożony na rozbudowę sali gimnastycznej w Grabanowie.

Gmina cały czas realizuje projekt „Zdalna Szkoła”. W ramach niego zakupionych zostało już 91 laptopów, które trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów.

Samorząd otrzymał środki na poprawę infrastruktury wodno-kanalizaycjnej, m.in. na połączenie ujęć wody w Worońcu i Sworach oraz budowę 30 przydomowych oczyszczalni ścieków i dostawę i montaż kolektorów słonecznych (272 sztuki). Rozpisany został też przetarg na oświetlenie uliczne.

Budżet
Przeprowadzona został analiza budżetu na 2021 rok. Jego plan zakładał lekki deficyt, a ostatecznie zamknął się nadwyżką w kwocie 7 mln zł. Środki te zostaną przekazane na dalsze inwestycje w gminie.

PRZYJĘTE UCHWAŁY

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska.

Rozszerzenie zakresu wynika z nowych potrzeb inwestycyjnych właścicieli gruntów położonych w miejscowości Sycyna. Głównym celem zmiany jest rozszerzenie możliwości inwestycyjnych poprzez dopuszczenie lokalizacji odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika powyżej 100 kW. Zmiana nie ma żadnych skutków prawnych dla gminy. Uchwała została przegłosowa jednogłośnie.

Uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania.

Przyjęte uchwały mówią o zmianach w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, które zmienią teren pod usługi turystyczne w Sycynie i ul. Ametystową na tereny pod usługi produkcyjno-składowo-magazynowe.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu
Gmina udzieliła pomoc powiatu bialskiemu z nadwyżki budżetowej dla dotacji celowej na zadania drogowe. Pieniądze przeznaczone będą na: przebudowę drogi powiatowej 1020l w miejscowości Terebela w wysokości 500 tys. zł; remont drogi powiatowej z Wólki Plebańskiej przez Michałówkę do Janówki w kwocie 100 tys. zł. oraz remont dróg powiatowych nieutwardzonych – 7 kilometrowy odcinek drogi z Pojelec przez Pólko do Sitnika. Kwota to 20 tys. zł. Razem 620 tys. zł.

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Biała Podlaska na 2021 r.
Zmiany dotyczą:
– kosztu budowy ogrodzenia placu rekreacyjnego „Popówka” w Kaliłowie z kwoty 50 tys. zł na 52 tys. 200 zł.
– modernizacji układu centralnego ogrzewania w szkole w Sławacinku Starym na 110 tys. zł
– korekty subwencji oświatowej – pomniejszeniu o kwotę 90 zł
– kosztorysu dokumentacji projektowej ulicy Jodłowej i Spełnionych Marzeń w Czosnówce z 15 tys. zł na 20 tys. zł.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Jakub Sowa / Leszek Niedaleki
fot: arch.radiobiper.info
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama