Reklama

34. sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 29 kwietnia 2021
, godz. 11:00
Informujemy, iż XXXIV sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021r. w trybie zdalnym. Obrady rozpoczną się o godz. 11:00. Wśród materiałów na sesję znalazły się sprawozdania za 2020 rok komendantów Policji i Państwowej Straży Pożarnej dotyczące bezpieczeństwa. Sprawozdanie przedstawi PCPR. Wśród projektów uchwał są dotyczące nieruchomości, środków PFRON, programu pieczy zastępczej na lata 2021 - 2023, dotacje na prace konserwatorskie zabytków i zmiany w budżecie. Rada Powiatu wystosuje apel do władz partnerskiego Rejonu Brzeskiego o podjęcie starań w obronie Dyrektor Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej imienia Romualda Traugutta w Brześciu, Anny Paniszewy. Planowana jest też dyskusja w sprawie wniosku dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej o wyrażenie zgody na dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę radnemu Powiatu Bialskiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności komendanta miejskiego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2020 rok.
6. Rozpatrzenie informacji komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bialskiego za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej za rok 2020, oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Bialskim stanowiącej załącznik do sprawozdania oraz sprawozdania z efektów pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bialskim.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Powiatu Bialskiego;
b) zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu;
c) określenia zadań z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku;
d) uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023”;
e) udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym pod numerem A-56 do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu bialskiego;
f) udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym pod numerem A-292 do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu bialskiego;
g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
h) zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2021 rok;
i) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2021 –2032;
j) wystosowania apelu do władz partnerskiego Rejonu Brzeskiego o podjęcie starań w obronie Dyrektor Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej imienia Romualda Traugutta w Brześciu, Pani Anny Paniszewy oraz o utrzymanie szkół z polskim językiem nauczania dla obywateli Republiki Białoruś, którzy mają polskie pochodzenie;
k) delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
10. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji za 2020 rok.
11. Dyskusja w sprawie wniosku dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej o wyrażenie zgody na dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę radnemu Powiatu Bialskiego.
12. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
13. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że obrady będą transmitowane na żywo na platformie Youtube na kanale Powiatu Bialskiego:
https://www.youtube.com/channel/UCe5s9UiJj-XRAF4U44-3a3Q

 

materiał: Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
tekst: Mariusz Kiczyński przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej / Katarzyna Żurek – Pietruczuk Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej / Leszek Niedaleki
grafika: arch.radiobiper.info
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama