Reklama

Strażacy OSP Sławacinek Stary przez ponad 50 lat niosą pomoc o każdej porze

Jednostka OSP w Sławacinku Starym chlubi się długą historią działalności, dużym doświadczeniem ratowniczym oraz organizacją wielu przedsięwzięć krzewiących oświatę i kulturę. Na obecny wysoki poziom wyszkolenia strażaków ze Sławacinka miało wpływ zdobywanie doświadczenia podczas różnych akcji na przestrzeni ponad 50 lat. Ochotnicza Straż Pożarna w Sławacinku Starym została założona dokładnie 12 lutego 1967 roku.

Założycielami było 25 członków, pośród których wyłoniono pierwszy zarząd jednostki. W jego skład wchodzili: dh. Eugeniusz Miela (prezes), dh. Lucjan Krasocha (v-ce prezes, naczelnik), dh. Paweł Jankowski (skarbnik), dh. Julian Dmitruk (sekretarz) oraz dh. Michał Sawczak (gospodarz).

Priorytetowym zadaniem ówczesnego zarządu, było uzyskanie pełnego wyszkolenia funkcyjnych i strażaków oraz dążenie do możliwości pozyskania sprzętu pożarniczego. W 1968 roku jednostka otrzymała od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej motopompę pożarniczą PO3 wraz z kompletem niezbędnego wyposażenia. Niedługo potem powstał komitet budowy świetlicy, która dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich członków została oddana mieszkańcom do użytku w zaledwie kilka miesięcy. W 1972 roku stanął garaż na sprzęt pożarniczy. Rok później jednostka otrzymała lekki samochód pożarniczy na podwoziu marki „Żuk” GLM. Dzięki częstemu wyjeżdżaniu do akcji ratowniczo-gaśniczych i powodzeniom w nich, zakwalifikowano jednostkę do posiadania samochodu średniego. W 1974 roku OSP w Sławacinku Starym została przekwalifikowana i dostała samochód pożarniczy na podwoziu marki „Star” GBM. Przez kolejne dwa lata trwało doposażenie jednostki. Na jej stan trafiły 2 motopompy, przyczepa na węże i inny sprzęt. Z powodu braku miejsca na to wszystko, zapadła decyzja o rozbudowie remizy. W 1976 roku oddano do użytku magazynek na materiały pędne i smary tzw. „MPS” a remiza wzbogaciła się w centralne ogrzewanie.

OSP w Sławacinku Starym była oceniana zarówno przez władze gminne, jak i powiatowe, jako jedna z wyróżniających się, co sprawiło, że rozwój jednostki nie zwalniał. Mając na uwadze zapewnienie odpowiednich warunków dla OSP, przystąpiono do budowy drugiego boksu garażowego. Prace przy budowie na sumę 300 tysięcy złotych wykonano wyłącznie czynem społecznym. Materiały w postaci bloków betonowych i pokrycia dachowego pokrył Urząd Gminy w Białej Podlaskiej, natomiast prace budowlane, od zalania fundamentów, do całkowitego wykończenia budowy, wykonał druh Stanisław Chwedoruk. Pomieszczenia oddano do użytku w 1978 roku.

W 1997 roku jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławacinku Starym włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Za bardzo dobre wyniki z działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP dh. Waldemar Pawlak, w 2007 roku odznaczył Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławacinku Starym.

W 2018 roku ponownie utworzono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, którą zaczęto edukować z zakresu pierwszej pomocy, gaszenia pożarów oraz przygotowywano do zawodów pożarniczych. Opiekunem drużyny został druh Mateusz Maleńczuk. Dzięki dofinansowaniom z Ministerstwa Sprawiedliwości pozyskano specjalistyczny sprzęt m-ki LUKAS służący do ratowania ludzi podczas wypadków drogowych i innych, m.in. w defibrylator, który znajduje się w remizie OSP i jest w pełnej gotowości.

W 2019 roku jednostka rozpoczęła szkolenia uczniów szkół na terenie Gminy Biała Podlaska oraz szkół ponadpodstawowych w Białej Podlaskiej. Dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości, Nadleśnictwa Biała Podlaska i prowadzonym zbiórkom wśród własnych szeregów kupiono m.in. specjalistyczną przyczepę sprzętową oraz rozkładany zbiornik na wodę wraz z osprzętem. – Przyczepa już wielokrotnie była używana do działań, zarówno podczas pożarów lasów, jak też do współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, dowożono nią znaczną ilość produktów spożywczych na potrzeby najbardziej potrzebujących mieszkańców z terenu Gminy. Podczas awarii systemu wodociągowego w Worońcu, na prośbę Pana Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego, dowożono tą przyczepą wodę pitną – wyjaśnia Piotr Oskwarek, prezes OSP w Sławacinku Starym.

Rok 2020 był dla jednostki nowym doświadczeniem. Kiedy tylko wybuchła pandemia koronawirusa, strażacy od razu przystąpili do działań pomocowych. Rozwożono mieszkańcom środki dezynfekcyjne, maseczki oraz produkty pierwszej potrzeby dla osób przebywających w kwarantannie. Strażacy nie poprzestawali na działalności statutowej. Szybko dostosowali się do fali pandemii i wszelkie czynności wykonywali zgodnie z reżimem sanitarnym.

 Tego roku udało się wspólnymi siłami postawić altanę rekreacyjną przy remizie, która będzie służyć mieszkańcom miejscowości. Jednak najważniejszą inwestycją jednostki, był zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault D-16. Pojazd służy już w jednostce, jednak jego oficjalna prezentacja dla szerszego grona odbędzie się, kiedy tylko będzie to możliwe.

Warto dodać, że strażacy ze Sławacinka Starego chętnie włączają się do różnego rodzaju przedsięwzięć i uroczystości. Pomagają m.in. dla GOK-u w zbiórce i rozwózce produktów żywnościowych w ramach akcji „Pomóż przetrwać zimę”. Uczestniczą w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zabezpieczając imprezę, organizując pokazy i jako wolontariusze zbierając datki od darczyńców. Organizują także coroczne turnieje piłki nożnej, rajdy rowerowe czy pikniki bezpieczeństwa. Chętnie podejmują się również zabezpieczania i organizacji dożynek gminnych i powiatowych.

Obecnie jednostka liczy 70 członków, w tym 16 należy do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Obecny skład zarządu: dh Piotr Oskwarek (prezes i gospodarz), dh Mateusz Maleńczuk (v-ce prezes, naczelnik), dh Marek Maleńczuk (z-ca naczelnika), dh Eugenia Kaczanowicz (skarbnik), dh Grzegorz Ochijewicz (sekretarz)

Na wyposażenie jednostki składa się:

 1. Samochód Średni Ratowniczo-Gaśniczy Renault D-16
 2. Specjalny Lekki Samochód Ratowniczo Rozpoznawczy marki Nissan Pathfinder
 3. Specjalistyczna przyczepa sprzętowa
 4. 4 motopompy pożarnicze
 5. Komplet węży
 6. Zestaw do ratownictwa technicznego „LUKAS”
 7. Rozkładany pojemnik na wodę o pojemności 13000 litrów
 8. Zestaw do ratownictwa medycznego
 9. Piły spalinowe do cięcia drewna, betonu i stali
 10. Agregat prądotwórczy i oddymowy
 11. Sprzęt ochrony układu oddechowego, tzw. „aparaty powietrzne”
 12. Umundurowanie specjalne wraz z pełnym uzbrojeniem osobistym każdego strażaka biorącego udział w akcji
 13. Urządzenia do wykrywania gazów niebezpiecznych
 14. Radiotelefony przenośne
 15. 2 ogrzewane boksy garażowe, izba pamięci oraz magazyn na sprzęt dodatkowy.
 16. Wiele innego oprzyrządowania niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych.

Strażacy wyjeżdżają do zdarzeń średnio około 50-60 razy rocznie.

 

Tekst: Jakub Sowa
Zdjęcia: OSP w Sławacinku Starym

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama