Reklama

„Moja Mama, moja miłość”. Konkurs fotograficzny w gminie Biała Podlaska (zaproszenie)

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Moja Mama - moja miłość". Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Biała Podlaska w każdym wieku. Prace przedstawiające swoją mamą podczas codziennych zajęć można zgłaszać do 10 maja br. 

Fotografie należy wysyłać mailowo na adres: [email protected] 

 

REGULAMIN KONKURSU 

PRZEPISY OGÓLNE:

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej

CELE KONKURSU:

 ·odkrywanie talentów fotograficznych;

 ·prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży;

·rozbudzanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii;

 TEMAT KONKURSU:

·przedstawienie za pomocą fotografii sceny najtrafniej charakteryzującej swoją mamę;

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia (zgodnie z wytycznymi w punkcie ZGŁOSZENIE tego regulaminu), w terminie określonym przez Organizatora.

 2.W konkursie mogą wziąć udział osoby z terenu Gminy Biała Podlaska,

3.Każdy uczestnik może zgłosić JEDNO zdjęcie.

4.Udział w konkursie jest bezpłatny.

5.Fotografia powinna być wykonana samodzielnie, musi być pracą autorską. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

6.Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.

ZGŁOSZENIE: Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową! adres email: [email protected]

·temat wiadomości:  KONKURS – MAMA – imię i nazwisko;

·załączniki: fotografia w formacie jpg, dobrej jakości (rozmiar nie większy niż 25 MGB), uzupełniona karta zgłoszeń z podpisaną klauzurą RODO;

OBWIĄZUJĄCE TERMINY I OCENA PRAC:

1.Zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku – 10 maja 2021 r.

2.Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu i opublikowanie wyników nastąpi w Dzień Mamy – 26 maja 2021 r.

3.Ocena prac: fotografie zgłoszone do konkursu będą oceniane przez Jury Konkursowe powołane przez organizatora: prace zostaną poddane ocenie w trzech kategoriach wiekowych : 6 -11lat,12-16 lat i powyżej 16lat.

4.Wyniki konkursu udostępnione zostaną do publicznej wiadomości na stronach Organizatora.

5.Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia zgłoszonych fotografii oraz opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu na stronach Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej i w mediach społecznościowych 7.Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą mailową lub telefonicznie.

8. Wszystkie nadesłane fotografie zostaną opublikowane w formie teledysku z okazji Dnia Mamy 26 maja na stronie kanale YouTube, Facebook GOK Biała Podlaska i na www.gokbp.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.

2. Prace nadesłane w konkursie przechodzą na własność Organizatora konkursu.

3.W sprawach nieprzewidywanych regulaminem, decyzję podejmuje Organizator konkursu.

4. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne z prawem, posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw innych osób.

5.Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik audiowizualnych i nagraniowych, w celach związanych z prowadzoną działalnością kulturalną, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej.

6. Przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, oraz udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej licencji na wykorzystanie pracy konkursowej.

 7. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w powyższym zakresie.

 8. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie na każdym etapie konkursu.

>>> KARTA ZGŁOSZENIOWA <<<

 KONTAKT Z ORGANIZATOREM: mail: [email protected], Telefon: 516 200 807, 516 200 802

Źródło: GOK w Białej Podlaskiej

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama