Reklama

Konkurs na najpiękniejszą ilustrację do baśni H. Ch. Andersena (zaproszenie)

Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza dzieci z klas podstawowych 1-4 do udziału w konkursie na najpiękniejszą ilustrację do baśni H. Ch. Andersena. Konkurs organizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Termin nadsyłania prac do 7 maja br. 

REGULAMIN KONKURSU 

§1. Zasady ogólne

1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim

2. Termin: 08.04.2021- 07.05.2021

3. Miejsce: Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim

4. Cele: – włączenie się w obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci – przybliżenie baśni i życiorysu H. Ch. Andersena – promocja biblioteki – promocja czytelnictwa wśród dzieci

§2 Zasady Konkursu

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klas 1-4 szkoły podstawowej, bez względu na miejsce zamieszkania.

3. Uczestnik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu realizacji konkursu i wyłonienia laureatów. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez złożenie pracy konkursowej, tj. ilustracji do wybranej baśni H. Ch. Andersena wykonanej techniką dowolną, w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim najpóźniej w dniu 7 maja 2021.

5. Każda praca powinna być opisana imieniem, nazwiskiem, wiekiem uczestnika, numerem kontaktowym opiekuna oraz tytułem ilustrowanej baśni.

6. Praca powinna być wykonana samodzielnie.

7. Każda praca zostanie oceniona komisyjnie pod względem estetyki wykonania, zgodności z tematem oraz oryginalności.

8. W konkursie przewidziano nagrodzenie 3. osób, których prace zostaną wybrane przez komisję konkursową.

9. Lista laureatów zostanie wyłoniona i opublikowana 14.05.2021 r. 10. Z każdym z laureatów Organizator skontaktuje się telefonicznie.

§3 Klauzula informacyjna

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim informuje, że:

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą przy ul. Warszawskiej 37.

3. Z inspektorem danych osobowych można się kontaktować telefonicznie 604 292 696 lub mailowo: [email protected]

4. Dane osobowe (nazwisko i imię, numer telefonu) przetwarzane będą wyłącznie w celach promocyjnych oraz komunikacji pomiędzy MBP a uczestnikami imprez.

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do zrealizowania celów wskazanych powyżej.

6. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą też podlegać profilowaniu.

7. Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez MBP, tj. w zakresie realizacji zawartej umowy, a po jej zakończeniu przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

8. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu.

9. W przypadku, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10 W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MBP narusza przepisy RODO, uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§4. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

3. Złożenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i akceptacją jego treści oraz zgodą na publikację pracy konkursowej przez MBP w Międzyrzecu Podlaskim.

Źródło: MBP w Międzyrzecu Podlaskim 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama