Reklama

Biała Podlaska: Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności

Podczas XXII sesji Rady Miasta Biała Podlaska w dniu 29 marca, Michał Litwiniuk, Prezydent Miasta Biała Podlaska złożył Radzie Miasta i mieszkańcom sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie z działalności prezydenta w dniach od 27 lutego do 26 marca 2021 roku

Treść sprawozdania Prezydenta Miasta Biała Podlaska

27 lutego
Ślub w Urzędzie
Podczas ceremonii, która odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego, Prezydent udzielił ślubu parze bialczan.

28 lutego
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Uczczono przypadający na 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Mszy świętej sprawowanej w związku z tym świętem przewodniczył ksiądz dziekan Marian Daniluk. Po niej wraz z przedstawicielami władz państwowych, wojewódzkich, instytucji, służb mundurowych, środowisk kombatanckich oraz Rady i Urzędu Miasta złożono kwiaty przy tablicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym, znajdującej się na murach Zakładu Karnego na ul. Prostej, a także na ul. Krótkiej, gdzie znajdowała się siedziba Urzędu Bezpieczeństwa, miejsce represji ofiar reżimu totalitarnego.
Biała Podlaska: Oddali cześć Żołnierzom Wyklętym (film) (galeria) <<<>>> LINK

1 marca
II etap przebudowy chodników i parkingów przy Kopernika
Prezydent podpisał z Mieczysławem Rutą, prezesem Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej i jego zastępcą, Stanisławem Lewczukiem, umowę na wspólną realizację inwestycji związanej z przebudową ul. Mikołaja Kopernika i ul. Akademickiej. Przedsięwzięcie to zakłada przebudowę miejsc postojowych, zjazdów, chodników wraz z przebudową oświetlenia, kolidujących kabli energetycznych oraz kanalizacji deszczowej. Koszty, jakie poniesie Gmina Miejska Biała Podlaska, wykonując to zadanie, to 150 tys 205 zł, zaś udział Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej wynosi 302 tys zł. Jest to kolejna inwestycja w formule takiej partycypacji w kosztach.

3 marca
Spotkanie online z dyrektorami szkół
Podczas spotkania online z dyrektorami szkół i placówek wychowawczo-oświatowych omówiono wraz z dr. Stanisławem Romanowskim, naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, plan organizacji pracy szkół.

4 marca
Orzeszkowe Przedszkole
Prezydent uczestniczył w uroczystości nadania nazwy „Orzeszkowe Przedszkole” oddziałom Przedszkola Samorządowego nr 16 przy ZSO Nr 2 w Białej Podlaskiej. Podczas tego ważnego dla dzieci święta, w którym wzięli też udział dyrektor Marcin Szwed, dyrektor Iwona Jędryczkowska oraz panie wychowawczynie i starsi koledzy maluchów, prezydent Litwiniuk pasował także najmłodsze przedszkolaki.
Przedszkolaki wybrały nazwę dla swojego przedszkola (film) <<==>> LINK

5 marca
Statuetka Przyjaciel Hufca
Komendantka bialskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego, Marta Pomorska, przekazała prezydentowi Litwiniukowi statuetkę i zaszczytny tytuł „Przyjaciela Hufca”. Przy tej okazji prezydent kolejny raz podziękował harcerzom za obecność podczas narodowych świąt, ważnych rocznic, wydarzeń istotnych dla miejskiej społeczności, za społeczną aktywność, za ich wolontariat i gotowość do pomocy w każdej sytuacji.

7 marca
Koncert z okazji Dnia Kobiet
Wraz ze Zbigniewem Kapelą i pracownikami Bialskiego Centrum Kultury, prezydent złożył życzenia paniom uczestniczącym w koncercie przygotowanym przez BCK z okazji Dnia Kobiet.
Biała Podlaska: „Naprawdę jaka jesteś…” wyjątkowy koncert Dnia Kobiet (film) (galeria) <<<>>> LINK

8 marca
II Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
Spotkanie z proboszczem parafii Bł. Honorata księdzem kanonikiem Januszem Onufryjukiem w sprawie organizacji koncertu w kościele parafialnym w ramach II Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, zaplanowanego na przełom wiosny i lata tego roku.

9 marca
Start kampanii promującej Rodzicielstwo Zastępcze
Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Miasta Biała Podlaska rozpoczęto kampanię społeczną promującą rodzicielstwo zastępcze. Prezydent Litwiniuk razem z Ewą Borkowską – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z dr. Stanisławem Romanowskim, naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM, oraz Martą Kilisińską – kierownik Działu opieki nad rodziną i dzieckiem MOPS zaprezentowali założenia tej niezwykle istotnej kampanii, którą Prezydent Miasta objął honorowym patronatem.
Biała Podlaska: MOPS poszukuje rodzin zastępczych (film) <<==>> LINK

10 marca
Stypendia sportowe przekazane
Przekazane zostały umowy stypendialne sportowcom wyróżnionym w tym roku za ich osiągnięcia i reprezentowanie Miasta Biała Podlaska na sportowych imprezach krajowych, na których stypendyści zajęli czołowe miejsca. Była to też okazja do podziękowania przez prezydenta Litwiniuka ich trenerom oraz rodzicom za wspieranie bialskich sportowych talentów.
30 sportowców otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Biała Podlaska (galeria) <<==>> LINK
Prezydent wręczył stypendia sportowe (film) <<==>> LINK

11 marca
Umowa na budowę ulicy Na Skarpie, Kleeberga i Czecha
Prezydent podpisał umowę na kolejne inwestycje przewidziane w Planie Budowy Dróg. Dotyczyła ona budowy ulic: Na Skarpie, gen. Franciszka Kleeberga oraz Antoniego Czecha. Zrealizuje ją – w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” – przedsiębiorstwo „TRANSBET”, którego prezesem jest Marian Wojtiuk. Koszt tego przedsięwzięcia to prawie 1 mln 700 tys. zł.
Biała Podlaska: Transbet zbuduje ulice: Na Skarpie, Gen. Franciszka Kleeberga i Antoniego Czecha <<<>>> LINK

12 marca
Bialska Szkoła Rocka
Spotkanie prezydenta Litwiniuka z Michałem Płandą, dyrektorem Bialskiej Szkoły Rocka. Podczas spotkania prezydent przekazał wylicytowany przez dyrektora szkoły podczas 29. Finału WOŚP pamiątkowy kalendarz z podpisem Jurka Owsiaka, który wcześniej prezydent przekazał w tym roku na rzecz licytacji Orkiestry.

15 marca
Serduszkowe pojemniki na nakrętki
Wraz z dyrektor Ewą Gromysz-Rafalską, reprezentującą bialskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, prezydent Litwiniuk przekazał oficjalnie dyrektor Barbarze Wojarnik i dyrektorowi Marcinowi Szwedowi kolejne pojemniki-serca na nakrętki wykonane przez pracowników miejskiej spółki. Stanęły one przy Szkole Podstawowej nr 6 i przy Szkole Podstawowej nr 3. – W ten sposób nie tylko wspólnie pomagamy, ale też promujemy postawy prospołeczne i proekologiczne. Zebrane nakrętki są przekazywane na leczenie osób potrzebujących. – mówi prezydent Michał Litwiniuk.
Biała Podlaska: Serca na plastikowe nakrętki stanęły przy kolejnych szkołach <<<>>> LINK

16 marca
Agnieszka Baczyńska nowa prezes Wod-Kan
Wraz z nowo powołaną przez radę nadzorczą Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” prezes Agnieszką Baczyńską spotkaliśmy się prezydent Litwiniuk w siedzibie spółki z kadrą kierowniczą, by omówić dalsze kierunki jej rozwoju i plany nowego zarządu na najbliższą przyszłość.
Ważne: Zmiany personalne w bialskich spółkach miejskich <<<>>> LINK

18 marca
Uzupełnienie Białej Księgi Budowy Dróg i Chodników
Odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie powołanego przez Prezydenta Miasta zespołu ds. Planu Budowy Dróg i Chodników. Najistotniejszym tematem tego posiedzenia było uzupełnienie tzw. Białej Księgi poprzez dokonanie wyboru zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i remontów chodników w latach 2021-2023. Ta sprawdzona już pod względem proceduralnym i organizacyjnym formuła wyboru konkretnych zadań inwestycyjnych znajdzie zastosowanie przy uzupełnieniu planu o najbardziej potrzebne do realizacji chodniki, czyniąc cały proces bardzo czytelnym i transparentnym. To radni wskazani przez swoje kluby są członkami zespołu wskazującymi i wybierającymi konkretne zadania.

19 marca
Formowanie bialskiego garnizony wojskowego – spotkanie z generałem
Wraz z Naczelnikiem Gabinetu Prezydenta Wojciechem Sosnowskim, prezydent Litwiniuk spotkał się z gen. Jarosławem Gromadzińskim, dowódcą 18. Dywizji Zmechanizowanej. Tematem spotkania były m.in. działania związane z formowaniem się garnizonu wojskowego na terenach byłego lotniska w Białej Podlaskiej.

Ostatnie pożegnanie Marty Hautt
W tym dniu Prezydent Michał Litwiniuk uczestniczył także, wraz z przedstawicielami poszczególnych wydziałów i referatów magistratu, w ceremonii pogrzebowej Marty Hautt, która przez wiele lat pracowała w bialskim Urzędzie Miasta. – Zapamiętaliśmy panią Martę jako osobę bardzo pracowitą, skromną i serdeczną. – mówił prezydent. Podczas sesji Rady Miasta poprosił, by zebrani uczcili pamięć Marty Hautt minutą ciszy.

Serce na nakrętki wykonane przez PEC dla bialskiej „dziewiątki”
Tego samego dnia razem z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Robertem Woźniakiem i dyrektor Ewą Gromysz-Rafalską z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, prezydent Michał Litwiniuk spotkali się z wicedyrektor Magdaleną Wiśniewską, wicedyrektorem Danielem Doroszem i uczniami Szkoły Podstawowej nr 9, by symbolicznie przekazać pojemnik na nakrętki wykonany przez spółkę PEC.

Spotkanie w ZZO na bialskiej Białce
Również 19 marca prezydent Litwiniuk odbył z Agnieszką Baczyńską, prezes spółki WOD-KAN, spotkanie z Zygmuntem Królem, dyrektorem Zakładu Zagospodarowania Odpadów i pracownikami, podczas którego dyrektor zaprezentował bieżącą sytuację Zakładu i plany działań.

Wiosenny Powiew Tańca Dance Academy Studio
Późnym wieczorem tego same dnia, podczas gali Dance Academy Studio pt. „Wiosenny Powiew Tańca” podziękowano, razem z dyrektorem Zbigniewem Kapelą, młodym tancerzom z Bialskiego Centrum Kultury i choreograf Karolinie Brodzik-Zarembie za rozwijanie talentów i pasji i przede wszystkim za umożliwienie twórczej aktywności dzieciom i młodzieży.
Biała Podlaska: Relacja z Wiosennej Gali Tańca Dance Academy Studio (galeria) <<<>>> LINK

25 marca
Odosobnienie w czasie pandemii – konferencja w Staszicu
Wraz z dr. Stanisławem Romanowskim – naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – prezydent uczestniczył w konferencji zorganizowanej w IV LO im. Stanisława Staszica. Jej tematem były problemy psychologiczne uczniów spowodowane odosobnieniem w czasie pandemii. Swoje prelekcje wygłosiły przedstawicielki bialskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

26 marca
Umorzenie opłat za dzieci przebywające w żłobkach
Prezydent podjął decyzje? o całkowitym umorzeniu opłaty za pobyt dzieci w związku z kolejnymi rządowymi obostrzeniami, które ograniczają? działalność Żłobków w dniach od 29 marca do 9 kwietnia br. Zgodnie z decyzją rządu, samorząd zapewnia w dyżurującym żłobku opiekę dzieciom pracowników medycznych i służb mundurowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej). Pozostali rodzice mogą korzystać´ z zasiłku opiekuńczego.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
źródło: Urząd Miasta Biała Podlaska
tekst: Leszek Niedaleki
zdjęcia: arch.radiobiper.info / Gwalbert Krzewicki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama