Reklama

Gmina Biała Podlaska: Zwrot akcyzy dla rolników. Fundusz Sołecki na 2022 rok. Subwencja oświatowa za mała na potrzeby samorządu

W trybie zdalnym odbyła się w dniu 12 marca XXIII sesja Rady Gminy Biała Podlaska. Wśród projektów uchwał znalazły się: przystąpienie Gminy Biała Podlaska do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Białej Podlaskiej, wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji i nowych miejsc pracy, zbycia nieruchomości gminnych, ustanowienia nowych pomników przyrody na terenie Gminy.

Sprawozdanie Wójta Gminy Biała Podlaska Wiesława Panasiuka z życia gminy i pracy Urzędu Gminy pomiędzy sesjami:

Zwrot akcyzy za paliwo dla rolników
W lutym zakończył się termin składania przez rolników wniosków o zwrot części podatku akcyzowego od oleju napędowego. Od rolników przyjęto 649 wniosków z fakturami na łączną kwotę ponad 616 tys. zł. – Obecnie wydawane są decyzje ustalające roczne zwroty części podatku akcyzowego i kwoty zwrotów. Jest to zadanie bardzo pracochłonne. Zajmuje się nim dział finansowo-podatkowy. W międzyczasie naliczono i wydrukowano 10 400 decyzji naliczających podatek za 2021 rok. Część decyzji dostarczają sołtysi, część jest w trakcie wysyłania pocztą. – wyjaśniał wójt Wiesław Panasiuk.

26 lutego zakończył się także nabór wniosków na odbiór eternitu z pokryć dachowych. Wpłynęły 54 wnioski. Będzie to ostatni rok realizacji tego projektu.

Fundusz Sołecki na 2022 rok!
Do 31 marca rada gminy zobowiązana była do podjęcia decyzji o uruchomieniu fundusz sołeckiego na kolejny rok 2022. – Funkcjonowanie wyodrębnionego funduszu sołeckiego, nie oznacza, że jego wydatkowanie nie nastarcza trudności. Zwłaszcza w kwestii spornych, co można z niego sfinansować, a czego nie można. Zasadą jest, że środki przeznaczone na realizację tych przedsięwzięć, które najpierw sołtysi składają we wniosku, muszą być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia w naszych mieszkańców. Jest coraz lepiej z podziałem tych środków z funduszu sołeckiego. Robią się z tego bardzo ciekawe rzeczy, ostatni przykład, remontowanie ośmiu świetlic wiejskich. – tłumaczył wójt.

Gmina po kontroli
Zakończyła się kompleksowa kontrola gospodarki finansowej za ostatnie cztery lata, która trwała trzy miesiące. Kontrola zakończyła się pozytywnie podpisaniem protokołu. Nie stwierdzono żadnych naruszeń ustawy o finansach publicznych. – Były drobne uchybienia. Zalecenia pokontrolne wskazały potrzebę usprawnienia technicznego księgowości i całej rachunkowości. Tam wystąpiły tzw. wątpliwości interpretacyjne. Jednak wszystkie zalecenia przyjęliśmy. – zapewniał wójt.

Subwencja oświatowa na koncie Gminy. Niestety jej wysokość nie pokrywa nawet połowy samorządowych wydatków oświatowych
Gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie ponad 11 mln 530 tys. zł. Jest większa o 338 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost ten spowodowany był zabezpieczeniem środków na podwyżki (o 6 proc.) dla nauczycieli. Wydatki na oświatę wynoszą łącznie w tym roku 24 mln zł.

Inwestycje w skrócie
Gmina otrzymała dofinansowanie z województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwoce 100 tys. zł.
Został złożony wniosek do Narodowego Instytutu Wolności na rozbudowę świetlicy dla OSP w Sławacinku Starym. Wartość projektu to blisko 700 tys. zł, bez wymaganego wkładu własnego.
Trwa budowa ścieżki rowerowej z Porosiuk do Białej Podlaskiej i chodników w Sławacinku Starym. Kontynuowane są prace remontowe w dworku w Wilczynie.

 

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Jakub Sowa / Leszek Niedaleki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama