Reklama

Porządek obrad zbliżającej się XXI sesji Rady Miasta Biała Podlaska

Termin wydarzenia: 26 lutego 2021
, godz. 10:00
Informujemy, że w dniu 26 lutego (piątek) 2021 r. o godz. 10:00  w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3) w sali konferencyjnej nr 238, odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Biała Podlaska. Radni zagłosują nad szeregiem uchwał, w tym m.in. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta, w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta oraz w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Prezydenta Miasta o swojej pracy.

5. Uchwała w sprawie  rozpatrzenia petycji mieszkańca Miasta Biała Podlaska  

6.  Uchwała w sprawie  rozpatrzenia skargi  na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. 

7. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Biała Podlaska.  

8.   Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Biała Podlaska.  

9.   Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Biała Podlaska.  

10. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Biała Podlaska. 

11. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Biała Podlaska. 

12. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Biała Podlaska.  

13. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. 

14. Uchwała w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 

15. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska. 

16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. 

17. Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Biała Podlaska. 

18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Biała Podlaska do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Białej Podlaskiej i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Biała Podlaska a Gminą Biała Podlaska. 

19. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. miasta Biała Podlaska p.n. „GLINKI“.

20. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. miasta Biała Podlaska p.n. „ZIELONA“. 

21. Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku. 

22. Uchwała w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok  2021.  

23. Uchwała w sprawie przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Biała Podlaska na lata 2021-2030. 

24. Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej, gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania.  

25. Uchwała w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe  stanowiące  zasoby  gminne  w  związku  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Biała Podlaska. 

27. Uchwała  w  sprawie  uchwalenia  kierunków działania Prezydenta Miasta Biała Podlaska w zakresie zakazu organizowania przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt. 

28. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Białej Podlaskiej oraz nadania jej Statutu. 

29. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Biała Podlaska. 

30. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Biała Podlaska za 2020 rok.

31. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2020 r.

32. Wolne wnioski i informacje.  

33. Zamknięcie obrad.

 

źródło: info: BIP UM w Białej Podlaskiej
zdjęcie: arch. Radio Biper

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama