Reklama

Łomazy: Inwestycje w gminie w 2021 roku

W roku 2021 na inwestycje gmina Łomazy przeznaczy blisko 7,5 mln zł, z czego 5 mln pochodzić będzie ze środków unijnych i rządowych.

Wodociąg w Jusakach-Zarzeka i Woli Dubowskiej
Najważniejsze działania inwestycyjne w tym roku związane są z gospodarką wodociągową. Dzięki pozyskaniu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powstaną dwa odcinki sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Jusaki-Zarzeka i Wola Dubowska.

Dzięki wybudowaniu dwóch odcinków sieci w tych miejscowościach, zakończymy ostatecznie budowę sieci wodociągowej w gminie – mówi wójt gminy Jerzy Czyżewski.

W ramach tej inwestycji zmodernizowana będzie również stacja uzdatniania wody, aby zwiększyć przepustowość sieci. Środki przeznaczone będą także na budowę kolejnych przydomowych oczyszczalni.

Do tej pory powstało około 200 przydomowych oczyszczalni ścieków, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu będą wykonane kolejne, w tym roku będzie ich ponad 20 w ramach realizowanego projektu – wyjaśnia wójt.

Inwestycje drogowe w Kozłach, Stasiówce, Szymanowie, Dubowie i w ulicy Ogrodowej w Łomazach
Drugim ważnym działaniem inwestycyjnym będą te dotyczące budownictwa drogowego. W ramach współpracy z powiatem bialskim zostanie wykonany drugi etap przebudowy drogi powiatowej w miejscowościach: Łomazy – Kozły – Kolembrody na odcinku 9 km. Gmina zabezpieczyła na ten cel środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 850 tys. zł.

Ponadto wyremontowane zostaną odcinki dróg powiatowych w miejscowości Stasiówka (w stronę Żeszczynki), Szymanowo (w stronę Huszczy) oraz Dubów (w stronę Woli Dubowskiej). Na ten cel gmina przeznaczyła 400 tys. zł. Drugie 400 tys. dołoży powiat bialski.

W tym roku rozpocznie się również budowa ulicy Ogrodowej w Łomazach. Na realizację pierwszego etapu inwestycji gmina przeznaczyła 170 tys. zł. Wykonane zostanie m.in. odwodnienia drogi, utwardzenie tłuczniem oraz zamontowane będą krawężniki. W drugim etapie w kolejnym roku wylany będzie asfalt.

Chodnik przy Poprzecznej
W Łomazach wybudowany będzie chodnik przy ul. Poprzecznej, który będzie biegł od ul. Małobrzeskiej w stronę ul. Szkolnej, aby dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły.

Remonty, remonty, remonty….
Dzięki dofinansowaniu w kwocie 2 mln zł rozpocznie się także przebudowa dwóch budynków gminnych. Pierwsza inwestycja dotyczy rozbudowy, przebudowy i remontu budynku remizy OSP Łomazy. Lada dzień ogłoszony będzie przetarg na wykonawcę. W ramach projektu wyremontowana będzie dotychczasowa część budynku, dobudowany będzie łącznik do budynku z kotłownią. Nad nią znajdą się ubikacje, powiększona kuchnia, a także dodatkowa sala na Klub Seniora oraz pomieszczenie dla Strażackiej Orkiestry Dętej. W budynku zamontowana będzie winda oraz ogrzewanie gazowe. Cały budynek zostanie również ocieplony.

Remontu i przebudowy doczeka się budynek w Łomazach otrzymany kilka lat temu od Spółdzielni Usług Rolniczych. Teren wraz z budynkiem gmina zamierza przeznaczyć na zakład komunalny lub gminną spółkę komunalną.

Dodatkowo ocieplone zostaną z funduszu sołeckiego dwie świetlice w Kopytniku i Kozłach oraz dokończony będzie remont świetlicy w Lubence i wykonany zostanie parking przy świetlicy w Huszczy.

Inwestycje w turystykę
W tym roku gmina zakończy projekt pod nazwą „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Szlak Green Velo”. Trwa odbiór wiat dla turystów, które stanęły w centrum Łomazy. Znajdą się tu również szalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ławki, stojaki na rowery oraz tablice informacyjne o miejscowych atrakcjach turystycznych. Zainstalowane będzie również oświetlenie i monitoring. Projekt wartości 330 tys. zł realizowany jest wspólnie z gminami „Aktywne Pogranicze”: Kodeń, Konstantynów, Rokitno, Sławatycze, Tuczna i Zalesie.

Dobra wiadomość również dla mieszkańców korzystających z Internetu. Do czerwca bieżącego roku zamontowane będą na terenie gminy odbiorniki i nadajniki (hotspoty) z Internetem, które zostaną podłączone do światłowodów. Gmina pozyskała na ten cel 15 tys. euro.

W niedalekiej przyszłości….
Gmina szykuje się również do nowej perspektyw unijnej na lata 2021-2027. Do czerwca zostanie uchwalona Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Zielawy, w której gmina Łomazy jest w partnerstwie i będzie wspólnie z pozostałymi gminami ubiegać się o środki finansowe. Przygotowywane są również nowe projekty, głównie na budowę, ale również na montaż odnawialnych źródeł energii. Gmina we współpracy z powiatem bialskim planuje już remonty kolejnych dróg, m.in. na odcinkach: Bielany – Krasówka – Korczówka i odcinki dróg w stronę Huszczy. W tym roku sporządzona zostanie także dokumentacja na budowę drogi na odcinku Koszoły-Studzianka.

 

materiał: Radio Biper Łomazy
tekst: Jakub Sowa / Leszek Niedaleki
zdjęcia: Małgorzata Mieńko
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Jest 1 komentarz do tego artykułu.

  1. Panie Redaktorze trochę obiektywizmu. Gdzie Pan widzi tam tablice informacyjne o miejscowych atrakcjach turystycznych i stojaki na rowery??Ponadto dwie ławki na krzyż. Turystyka w tej gminie nie istnieje. Nie ma co pokazać.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama