Reklama

Bialska Szkoła Ćwiczeń

Bialska Szkoła Ćwiczeń”. To projekt, który jest realizowany przez Gminę Miejską Biała Podlaska – Zespół Szkół – Szkołę Podstawową nr 9 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej w partnerstwie z: Województwem Lubelskim – Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie; Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach.

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. Całkowita wartość projektu 1 328 133,67 zł. Celem projektu jest: poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Grupę docelową stanowią:

1) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej pełniąca rolę Szkoły Ćwiczeń,
2) Szkoły wspierane: 5 szkół z terenu miasta Biała Podlaska, w tym 1 szkoła specjalna i 2 szkoły z terenów wiejskich gminy Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sławacinku Starym.

W ramach zaplanowanych działań wsparciem zostanie objętych:

73 nauczycieli ww. szkół rozwijających u uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VIII kompetencje przyrodnicze, matematyczne, informatyczne, posługiwania się językiem obcym;

– 10 dyrektorów i wicedyrektorów ze szkoły ćwiczeń i szkół wspieranych
– 10 studentów studiów wyższych kierunków nauczycielskich, głównie z Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, którzy podczas praktyk będą praktycznie weryfikować teorię, z którą spotykają się podczas studiów.

W ramach wzbogacenia o wiedzę i umiejętności z zakresu innowacyjności metod kształcenia do udziału w warsztatach i współpracy na platformie doskonaleniewsieci.pl zostaną zaproszeni i wezmą czynny udział, pracownicy Bialskiego Centrum Kultury – m.in. prowadząc zajęcia pozaszkolne z grafiki komputerowej.

Dotychczasowe efekty działań w ramach projektu zostały podsumowane podczas spotkania Komitetu Sterującego. W spotkaniu uczestniczyli: prezydent Michał Litwiniuk, Katarzyna Sierpatowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Białej Podlaskiej, Marek Sikora – główny specjalista w Oddziale Edukacji Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, prof. dr hab. Tamara Zacharuk – prorektor ds. rozwoju i promocji Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, dr Małgorzata Wiśniewska – kierownik projektu z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Barbara Kratiuk – kierownik projektu z ramienia Wojewody Lubelskiego, Ewa Kwaśniewska – Lider Szkoły Ćwiczeń, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej, dr Stanisław Romanowski – naczelnik Wydziału Edukacji, Komisji i Sportu UM, Monika Dadacz – inspektor ds. organizacyjnych szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych UM Monika Owczaruk – koordynator projektu.

Wypowiedź prezydenta Michała Litwiniuka: „To dzięki kompetencjom kluczowym przystosowujemy się do funkcjonowania w coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości. To bardzo ważne, byśmy wspomagali ich rozwój u dzieci. Taki cel ma realizacja projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń”. Jesteśmy drugim samorządem w województwie lubelskim, po Lublinie, który wyszedł z taką inicjatywą. Zaproponowaliśmy, aby Szkołą Ćwiczeń była Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej. Jest to największa szkoła podstawowa w mieście, która osiąga bardzo dobre wyniki nauczania. W projekcie uczestniczy łącznie siedem szkół. Współpracujemy przy projekcie z uczelniami wyższymi – bialską Państwową Szkołą Wyższą im. Jana Pawła II i siedleckim Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym.

Czas trwania projektu to dwa lata, ale jako samorząd zadeklarowaliśmy jego kontynuację przez kolejne trzy lata. Uczniowie i nauczyciele zyskali dzięki niemu nowatorskie wyposażenie istniejących pracowni przedmiotowych, pomoce wspomagające metody konwencjonalne i eksperymentalne. Nauczyciele weryfikują teorię w praktyce i doskonalą swój warsztat pracy, otrzymują wsparcie w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów, m.in. niezbędne na rynku pracy, obejmujące umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, ICT, ale też kreatywność i innowacyjność”.


materiał: Urząd Miasta Biała Podlaska
tekst i zdjęcia: Gabriela Kuc-Stefaniuk rzecznik prasowy UM Biała Podlaska
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama