Reklama

Wieści z Unii: Większy budżet na innowacje

Niemal 3 mld euro, czyli o prawie 600 mln więcej w porównaniu z obecnym okresem finansowania, ma otrzymać Europejski Instytut Innowacji i Technologii w latach 2021-2027. EIT będzie pobudzać innowacje, angażując w swoje działania 750 instytucji szkolnictwa wyższego, wspierając 30 tys. studentów, wprowadzając 4 tys. innowacji na rynek i promując 700 przedsiębiorstw typu start-up.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne pomiędzy Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie aktualizacji podstawy prawnej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), a także jego nowego strategicznego planu innowacji na lata 2021–2027. Zakończyły się właśnie negocjacje trójstronne, a teraz nowe teksty prawne muszą zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę.

Europejska komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel powiedziała: – Z zadowoleniem przyjmuję porozumienie polityczne w sprawie przyszłości Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, który stanowi integralną część nowego programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2027. Od czasu jego utworzenia w 2008 r. EIT dowiódł swojej wartości we wzmacnianiu ekosystemów innowacji w całej UE. Dzięki udoskonalonym ramom prawnym i nowemu programowi strategicznemu, w połączeniu ze zwiększonym budżetem odpowiadającym jego ambicjom, EIT będzie w stanie zrealizować priorytety UE w dziedzinie edukacji, innowacji i badań naukowych, a tym samym przyczynić się do odbudowy europejskiej gospodarki i społeczeństwa. Ze szczególnym zadowoleniem przyjmuję wprowadzone do EIT ulepszenie mające na celu zapewnienie większego geograficznego zasięgu działania instytutu, aby wyeliminować podziały ze względu na stopień innowacyjności, oraz fakt, że w nadchodzących latach EIT uruchomi dwie nowe wspólnoty wiedzy i innowacji: jedną działającą w dziedzinie sektora kultury i sektora kreatywnego oraz drugą – sektory i ekosystemy gospodarki wodnej i morskiej. Oba obszary działalności są ważne dla Komisji ze względu na ich wkład w rozwiązywanie obecnych i przyszłych wyzwań społecznych.

Przyjęte wczoraj wnioski mają w zamierzeniu dostosować EIT do kolejnego programu UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (2021–2027), który stanowi spełnienie zobowiązania Komisji do dalszego zwiększenia potencjału Europy w zakresie innowacji. Dysponując budżetem w wysokości niemal 3 mld euro, co stanowi wzrost o prawie 600 mln euro w porównaniu z obecnym okresem finansowania, EIT będzie stymulować ożywienie gospodarki oraz transformację ekologiczną i cyfrową w celu zbudowania bardziej zrównoważonego i odpornego społeczeństwa. EIT będzie pobudzać innowacje, angażując w swoje działania 750 instytucji szkolnictwa wyższego, wspierając 30 tys. studentów, wprowadzając 4 tys. innowacji na rynek i promując 700 przedsiębiorstw typu start-up.

EIT działa za pośrednictwem wspólnot wiedzy i innowacji, które skupiają przedsiębiorstwa, uniwersytety i ośrodki badawcze w całej Europie. EIT będzie teraz mógł położyć większy nacisk na swój wymiar regionalny: wzmocniony Regionalny System Innowacji będzie ukierunkowany na kraje, które pozostają w tyle pod względem innowacyjności. Nowa inicjatywa pilotażowa zwiększy również zdolności instytucji szkolnictwa wyższego w zakresie przedsiębiorczości i innowacji. Ponadto EIT zacieśni współpracę z Europejską Radą ds. Innowacji, co przyczyni się do zwiększenia ogólnego potencjału innowacyjnego Europy.

Kontekst

Europejski Instytut Innowacji i Technologii ustanowiono w 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 294/2008 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1292/2013. Siedziba EIT mieści się w Budapeszcie. Celem EIT jest sprostanie najistotniejszym wyzwaniom społecznym przez poprawę zdolności i wyników UE w zakresie innowacji dzięki integracji trójkąta wiedzy obejmującego edukację, badania naukowe i innowacje.

EIT jest jednym z trzech elementów składowych filaru „Innowacyjna Europa” programu „Horyzont Europa”. Program „Horyzont Europa” zapewnia środki finansowe dla EIT w ramach długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027, uzasadnia funkcjonowanie instytutu, określa jego wartość dodaną, obszary interwencji oraz ogólne kierunki działania. Podstawą prawną regulującą działalność EIT pozostaje rozporządzenie w sprawie EIT, w którym określono misję, kluczowe zadania i ramy funkcjonowania tego instytutu. Z kolei strategiczny plan innowacji na lata 2021–2027 określa strategię i priorytety EIT na następny okres programowania, jego cele, kluczowe ramy działalności, sposób funkcjonowania i oczekiwane skutki.

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz podobne artykuły

Reklama