Reklama

Województwo: Raport z podsumowania działalności Izby Administracji Skarbowej w Lublinie za 2020 r

Publikujemy raport z podsumowania działalności Izby Administracji Skarbowej w Lublinie za 2020 r., zawierający m.in. wybrane wyniki z zakresu zwalczania przestępczości na przejściach granicznych i na terenie kraju oraz najważniejsze dane statystyczne obrazujące zadania realizowane przez lubelską KAS. Załącznikiem do raportu jest informacja o działalności Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej - podsumowanie działalności w 2020 r.

Wsparcie podatników i przedsiębiorców w wypełnianiu obowiązków podatkowych i celnych, pobór należności do budżetu państwa, zapewnienie bezpieczeństwa finansowego RP, w tym walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi, zwalczanie nielegalnego hazardu, ochrona obszaru celnego Polski oraz Unii Europejskiej poprzez m.in. przeciwdziałanie przemytowi towarów nielegalnych i niebezpiecznych, a także liczne działania prospołeczne, w tym wsparcie innych instytucji w walce ze skutkami pandemii oraz udział w akcjach charytatywnych – to tylko niektóre z zadań realizowanych w 2020 roku przez Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej.

Obsługa ruchu granicznego
Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej odpowiada za ochronę i obsługę najdłuższego polskiego odcinka granicy Unii Europejskiej i obszaru Schengen, tj. ponad 460 km.

Ruch graniczny:
W 2020 r. granicę lądową w woj. lubelskim przekroczyło około 4,7 mln osób, około 960 tys. pojazdów osobowych oraz około 61 tys. autokarów. Ponadto funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej odprawili na granicy państwa ponad 1 mln pojazdów ciężarowych – co oznacza, że średnio dziennie kontrolowali i odprawiali ponad 2,8 tys. ciężarówek (w obu kierunkach).

Odprawy odbywają się także w oddziałach wewnętrznych – na rzecz granicy i płynnego systemu odpraw każdego dnia pracują funkcjonariusze w Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO) przy Oddziale Celnym w Białej Podlaskiej. To tu dokonywana jest większość formalności, zwłaszcza dokumentacyjnych, związanych z międzynarodowym ruchem towarowym. Miesięcznie funkcjonariusze obsługują tysiące zgłoszeń celnych importowych, eksportowych i tranzytowych.

Na bieżąco poddawane kontroli są także wagony i kontenery towarowe wjeżdżające do naszego kraju pociągami towarowymi przez przejścia kolejowe na granicy z Białorusią i Ukrainą. W 2020 r. funkcjonariusze KAS odprawili na kierunku przywozowym do Polski w sumie blisko 668,3 tys. wagonów towarowych.

Zwrot VAT dla podróżnych:
W 2020 r. na przejściach granicznych w woj. lubelskim w systemie TAX FREE zarejestrowano 381,2 tys. dokumentów TAX FREE o łącznej wartości 463 mln złotych.

Walka z szarą strefą na rynku wyrobów tytoniowych:

W 2020 r. funkcjonariusze lubelskiej KAS:
– zatrzymali na przejściach granicznych i na terenie kraju 2,3 mln paczek papierosów o wartości rynkowej około 33 mln złotych. Pół miliona
z ww. papierosów wywąchały psy służbowe szkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych;
– udaremnili wprowadzenie do nielegalnego obrotu na terenie kraju około 14 ton tytoniu, suszu tytoniowego i krajanki;
– zniszczyli 77,6 ton wyrobów tytoniowych, w tym ponad 3,9 mln paczek papierosów. Zniszczone wyroby pochodzą z udaremnionych prób przemytu, jak
i z nielegalnej działalności wykrytej przez funkcjonariuszy KAS na terenie kraju;
– zajęli 52 pojazdy służące do przemytu wyrobów tytoniowych.

Krajowa Administracja Skarbowa jest liderem zarówno na rynku krajowym, jak i wśród państw Unii Europejskiej w zwalczaniu przestępczości tytoniowej – a znaczący wpływ na ten sukces mają wyniki lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej, która jest w czołówce służb i instytucji w Polsce jeśli chodzi o zwalczanie przestępczości papierosowej.

Na granicy z Ukrainą i Białorusią w woj. lubelskim papierosy są towarem najczęściej przemycanym do Unii Europejskiej. Należą też do towarów najczęściej podrabianych. Zdarzało się, że poza nielegalnymi papierosami funkcjonariusze zatrzymywali w przemycie także podrabiane bandreole, którymi docelowo wyroby tytoniowe miały być oznaczone.

Jeśli chodzi o rok 2020, to można zauważyć, że uaktywnił się w tym okresie transport nielegalnych papierosów z wykorzystaniem pociągów towarowych. Więcej było też prób przemytu papierosów w pojazdach ciężarowych. Może to wynikać z faktu, że z uwagi na pandemię zamknięte są przejścia dla ruchu osobowego i przemytnicy szukają nowych sposobów i dróg przemytu.

Zwalczanie nielegalnego obrotu alkoholem:

W 2020 r. funkcjonariusze lubelskiej KAS:
– udaremnili przemyt oraz wprowadzenie do nielegalnego obrotu ponad 4,2 tys. litrów alkoholu (alkohol zatrzymany zarówno na przejściach granicznych, jak i wewnątrz kraju);
– zniszczyli 9,9 tys. litrów alkoholu niewiadomego składu i pochodzenia o stężeniu poniżej 60% (zgodnie z opinią inspekcji sanitarnej jest to alkohol nienadający się do celów dezynfekcyjnych).

Przemyt alkoholu na wschodniej granicy państwa od wielu już lat jest zjawiskiem marginalnym – nie jest bowiem opłacalny. Na przejściach z Białorusią czy Ukrainą nie zdarzają się już duże nielegalne transporty alkoholu niewiadomego pochodzenia, jak to miało miejsce jeszcze w latach 90. XX w. Obecnie alkohol zatrzymywany na granicy pochodzi z ujawnień w ruchu osobowym, tj. przekroczone przez podróżnych – średnio o kilka, kilkanaście litrów – normy przywozowe.

KAS zapewnia bezpieczeństwo obywatelom:
Kontrolując samochody, pociągi, przesyłki pocztowe i kurierskie, targowiska, prowadząc kontrole na drogach itp. funkcjonariusze KAS walczą z przemytem i nielegalnym wprowadzaniem do obrotu towarów niebezpiecznych oraz takich, które mogą szkodzić zdrowiu i życiu potencjalnych konsumentów, np. narkotyki czy niewiadomego pochodzenia i składu leki lub suplementy diety.

W 2020 r. funkcjonariusze KAS w woj. lubelskim zatrzymali m.in.:
– tysiące sztuk towarów naruszających przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów, w tym m.in. środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie ochronne, wyroby medyczne (131 przypadków zatrzymań);
– tysiące opakowań niewiadomego składu i pochodzenia maści, leków, sterydów, anabolików;
– ponad 34 tys. podrabianych zabawek;
– ponad 46 kg narkotyków;
– kastety (13 szt.), amunicję (ponad 1 300 szt., w tym w ramach współpracy
z policją), kile bejsbolowe i elementy broni.

Ochrona środowiska, rynku i konsumentów:

W 2020 r. funkcjonariusze lubelskiej KAS zatrzymali m.in.:
– okazy dzikiej fauny i flory objęte międzynarodową ochroną gatunkową na mocy przepisów Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), w tym m.in.12 skór
z bobra, 7 koralowców rafotwórczych, skórę wilka, a także tysiące opakowań maści i tysiące sztuk tabletek zawierających w swym składzie ekstrakty ze zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem;
– zapobiegli zarówno przemytowi, jak również wprowadzeniu na teren Unii Europejskiej bez wymaganych dokumentów w sumie blisko pół tony środków ochrony roślin,
– zatrzymali kilkadziesiąt kilogramów odpadów (w tym m.in.: katalizatory lub ich części, złom metali kolorowych, odpady elektroniczne i in.),
– zatrzymali 2,7 tys. szt. odzieży i dodatków modowych naruszających prawa własności intelektualnej;
– udaremnili przemyt ponad 80 kg bursztynu,
– funkcjonariusze prowadzili też intensywne działania kontrolne w związku
z zagrożeniami epizodycznymi i ryzykiem wprowadzenia chorób na teren Unii Europejskiej (w tym np. wirusa afrykańskiego pomoru świń ASF). Na przejściach granicznych zatrzymali ponad 29,7 ton produktów pochodzenia zwierzęcego, a podróżnym łamiącym zakaz wwozu do Unii Europejskiej tego typu towarów wymierzyli kary pieniężne w łącznej kwocie 326,7 tys. złotych (funkcjonariusze wystawili w związku z powyższym 1 041 mandatów karnych,
w 18 przypadkach wszczęli natomiast postępowania karne skarbowe, a sprawy trafiły do sądu).

W 2020 r. funkcjonariusze lubelskiej KAS zniszczyli tysiące sztuk towarów podrabianych lub niespełniających norm bezpieczeństwa produktów, w tym m.in.: palety, okulary, podrabiane etykiety i inne.

Ochrona dziedzictwa kulturowego:
W 2020 r. funkcjonariusze KAS w woj. lubelskim udaremnili nielegalny przewóz przez granicę ponad 900 przedmiotów o charakterze zabytkowym i kolekcjonerskim, w tym m.in.: monety, przedmioty archeologiczne, np.: ułamki ceramiki, fragmenty średniowiecznych naczyń, kamienne toporki i inne.

Nielegalni migranci:
W 2020 r. funkcjonariusze lubelskiej KAS, także we współpracy z innymi służbami, ujawnili 13 nielegalnych migrantów. Ujawnienia miały miejsce zarówno na przejściach granicznych, jak i na terenie kraju. Osoby, które nielegalnie dotarły do Polski to m.in. obywatele Afganistanu, Iranu i Syrii. Dalsze czynności w sprawach prowadzi Straż Graniczna.

Walka z nielegalnym hazardem:
W 2020 r. funkcjonariusze lubelskiej KAS:
– zabezpieczyli 386 automatów i innych urządzeń służących do nielegalnych gier hazardowych;
– wszczęli 164 postępowania karne skarbowe w związku z urządzaniem lub prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych; zakończyli 147 postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kar pieniężnych, o których mowa w ustawie o grach hazardowych (łączna kwota kar wyniosła 18,2 mln złotych).

Nielegalne automaty i inne urządzenia do gier hazardowych funkcjonariusze zajmują m.in. w lokalach usługowych, w wolnostojących barakach, czy też lokalach przystosowanych tylko pod działalność hazardową. Niejednokrotnie wejść do takich miejsc rozrywki strzegą systemy elektronicznych zabezpieczeń. W niektórych kontrolowanych punktach udział w grach hazardowych odbywał się pod przykrywką ofert sprzedaży kryptowaluty oraz po uzyskaniu przez graczy specjalnych kodów dostępu do gier hazardowych.

W kontrolach nielegalnych punktów hazardowych funkcjonariusze KAS niejednokrotnie współpracują z innymi służbami, w tym z policją.

Kontrole na drogach w ramach SENT:
W ramach realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT) funkcjonariusze lubelskiej KAS przeprowadzili w 2020 r. na drogach woj. lubelskiego ponad 6,2 tys. kontroli w zakresie przemieszczania towarów akcyzowych. Kontrole mają na celu m.in. prewencję i zapobieganie nieprawidłowościom m.in. w obszarze paliw.

Mandaty, sprawy karne skarbowe:
W 2020 r. funkcjonariusze lubelskiej KAS:
– wszczęli 2 920 postępowań przygotowawczych w sprawach karnych skarbowych,
– wystawili 12 tys. mandatów karnych (w sprawach o wykroczenia skarbowe i wykroczenia pospolite) na łączną kwotę 4,7 mln złotych.
Większość spraw karnych i postępowań mandatowych dotyczyło zwalczania przestępczości transgranicznej (przemyt).

Sprzedaż towarów zajętych przez KAS:
W 2020 r. funkcjonariusze lubelskiej KAS sprzedali towary na łączną kwotę ponad
1,4 mln złotych, w tym m.in.:
– 226 pojazdów za kwotę ponad 670 tys. złotych,
– 319 kg bursztynu za kwotę blisko 460 tys. złotych,
– 9,4 ton węgla drzewnego, blisko 97 ton pozostałości po zniszczeniu towarów, w tym złom, blisko 5,6 ton stłuczki szklanej i inne.

Infrastruktura i wyposażenie jednostek KAS wspomagające kontrole celno-skarbowe:
– stacjonarne urządzenia RTG do prześwietlania pojazdów osobowych, autokarów, pojazdów ciężarowych, pociągów towarowych, a także mobilne urządzenia RTG do prześwietlania bagaży czy skrytek w pociągach osobowych,
– specjalistyczny sprzęt do kontroli, w tym np. wideoendoskopy,
– psy służbowe – w 2020 r. przyczyniły się do ujawnienia ponad pół miliona paczek papierosów,
– laboratorium celno-skarbowe w Koroszczynie, badające na potrzeby całej KAS produkty petrochemiczne, wielokrotnie przyczyniało się do udaremniania nielegalnego obrotu produktami naftowymi lub potwierdzało łamanie prawa poprzez np. unikanie opodatkowania wynikającego z taryfikacji określonych produktów. W 2020 r. w laboratorium przeprowadzono 15,6 tys. analiz laboratoryjnych. Ponadto przebadano 1,8 tys. próbek, stwierdzając nieprawidłowości w 16% przypadków.

Krajowa Administracja Skarbowa wspiera walkę z pandemią
Lubelska KAS aktywnie włączyła się w działania mające na celu minimalizowanie skutków pandemii. Do szpitali, stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz innych placówek Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej przekazał na cele dezynfekcyjne 16,5 tys. litrów alkoholu o stężeniu powyżej 60%. To alkohol pochodzący zarówno z udaremnionych prób przemytu, jak też z działań kontrolnych prowadzonych przez funkcjonariuszy na terenie kraju. Posłużył on do dezynfekcji obiektów, pojazdów itp.

Na przejściach granicznych, w porcie lotniczym oraz w oddziale celnym pocztowym funkcjonariusze KAS priorytetowo odprawiali docierające do Polski środki ochrony indywidualnej, w tym maseczki, kombinezony ochronne, ochraniacze i inny sprzęt nieodzowny w walce z pandemią.

Funkcjonariusze KAS z komórek realizacji wspierali też funkcjonariuszy policji w pilnowaniu porządku publicznego w związku z pandemią. W ramach wspólnych patroli lub samodzielnie, na przydzielonych przez policję obszarach, sprawdzali respektowanie ograniczeń dotyczących przemieszczania i grupowania się osób. Kontrolowali miejsca potencjalnych skupisk ludzi, patrolowali ulice, okolice punktów usługowych, parki, place zabaw i inne miejsca rekreacji.

Zwalczanie przestępczości transgranicznej i oszustw podatkowych – wybrane wyniki pracy Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w 2020 r.:
– Styczeń 2020 r. – prawie tonę suszu tytoniowego ujawnili podczas działań kontrolnych funkcjonariusze lubelskiej KAS. Gdyby towar trafił na czarny rynek Skarb Państwa poniósłby straty w wysokości ponad pół miliona zł z tytułu niezapłaconych podatków. Susz funkcjonariusze znaleźli w zatrzymanym do kontroli na drodze w woj. podkarpackim samochodzie dostawczym. Z takiej ilości suszu tytoniowego można wyprodukować ok. miliona sztuk papierosów.

– Styczeń 2020 r. – funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Białej Podlaskiej wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zlikwidowali nielegalną produkcję krajanki tytoniowej i zatrzymali dwóch mężczyzn związanych z tym procederem. Nielegalną przydomową „fabrykę” funkcjonariusze ujawnili na terenie woj. mazowieckiego. W trakcie kontroli zabezpieczyli profesjonalną krajalnicę do cięcia liści tytoniu, suszarnię do suszenia krajanki tytoniowej, płyny do ulepszania krajanki, a także ponad 1,2 tony suszu tytoniowego oraz 127 kg gotowej krajanki tytoniowej. Z takiej ilości można wyprodukować ponad 1,3 mln sztuk papierosów.

– Luty 2020 r. – ponad 440 numizmatów pochodzących z XVII-XIX w. zatrzymali funkcjonariusze KAS z drogowego przejścia granicznego w Dorohusku. Nielegalnie wwożone do Polski zabytkowe obiekty ukryte były w laptopie. Przewoził je obywatel Ukrainy. W laptopie mężczyzna ukrył m.in. talary holenderskie (zwane lewkowymi) z 1648 r., 159 XVII-wiecznych szelągów, m.in. Gustawa Augusta, 261 szt. monet z XVII, XVIII i XIX wieku – półtoraki, orty i grosze z okresu panowania m.in. Zygmunta III Wazy, Stefana Batorego czy Stanisława Augusta Poniatowskiego, a także „3 grosze” polskie z 1831 r. – moneta Królestwa Polskiego okresu powstania listopadowego, bita stemplami przygotowanymi w wyniku decyzji Rządu Tymczasowego z 10 lutego 1831r.

– Luty 2020 r. – 95 zegarków, podróbek znanych światowych marek ujawnili funkcjonariusze KAS z przejścia granicznego w Dołhobyczowie. Zegarki ukryte były w bagażu podręcznym oraz pod odzieżą wierzchnią obywatelki Ukrainy. Czasomierze nie posiadały opakowań, metek ani żadnych certyfikatów autentyczności.

– Luty 2020 r. – tabletki z wyciągiem z konika morskiego – gatunku zagrożonego wyginięciem i chronionego Konwencją Waszyngtońską (CITES) zatrzymali funkcjonariusze KAS na granicy w Zosinie i w Dorohusku. Podczas kontroli samochodu osobowego przekraczającego granicę w Zosinie funkcjonariusze KAS ujawnili 800 tabletek – medykamenty próbowała wwieźć w swoim bagażu obywatelka Polski. Kolejne 1000 tabletek ujawnili funkcjonariusze KAS z Dorohuska – środki farmaceutyczne próbował przemycić obywatel Ukrainy.

– Marzec 2020 r. – w jednym z kontenerów kontrolowanych w Oddziale Celnym w Małaszewiczach funkcjonariusze ujawnili 2 tysiące kompletów paralizatorów elektrycznych. Paralizatory ukryte były w innym, legalnie wwożonym do Polski towarze. Wartość rynkową przemycanej broni, tzw. niezabijającej, oszacowano na 340 tys. złotych. Paralizatory nie posiadały żadnych certyfikatów potwierdzających m.in. bezpieczeństwo ich użycia.

– Marzec 2020 r. – 16 kg bursztynu zatrzymali funkcjonariusze KAS z drogowego przejścia granicznego w Terespolu. Bursztyn ukryty był w przerobionych błotnikach samochodu osobowego. W ujawnieniu przemytu pomógł pies służbowy. W woj. lubelskim bursztyn najczęściej zatrzymywany jest na przejściach granicznych z Ukrainą. Na granicy z Białorusią to jeden z większych udaremnionych przemytów jantaru w ostatnim czasie.

– Marzec 2020 r. – funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Małaszewiczach wykryli ponad 34 tys. sztuk podrabianych zabawek. Zabawki – w tym m.in. m.in. klocki, lalki, figurki znanych postaci bajkowych – ukryte były w jednym z kontenerów jadących z Chin do Unii Europejskiej, wśród legalnie wwożonego towaru. Podejrzenia co do ich oryginalności wzbudziły m.in. jakość wykonania i sposób oznakowania zabawek. Kancelarie reprezentujące właścicieli praw do znaków towarowych potwierdziły, że zabawki są podrobione. Jak potwierdzają badania laboratoryjne
– podrabiane zabawki zawierają często niedozwolone lub zagrażające zdrowiu substancje chemiczne.

– Marzec 2020 r. – funkcjonariusze lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej udaremnili na granicy w Sławatyczach przemyt 415 tys. paczek nielegalnych papierosów. Rynkowa wartość papierosów to blisko 6 mln złotych. To największy przemyt papierosów udaremniony w 2020 r. na granicy w woj. lubelskim i jeden z większych w Polsce. Papierosy ukryte były w wjeżdżającym z Białorusi do Polski samochodzie dostawczym. Kierowca pojazdu, obywatel Białorusi, do odprawy zgłosił jedynie 10 felg aluminiowych.

– Maj 2020 r. – przemyt ponad 100 tys. paczek papierosów o wartości rynkowej blisko 1,5 mln złotych udaremnili funkcjonariusze lubelskiej KAS. Nielegalny transport zatrzymany został na granicy w Koroszczynie. Funkcjonariusze skontrolowali, wjeżdżający z Białorusi do Polski samochód ciężarowy. Ciężarówka miała być załadowana zrębkami drewna. W trakcie kontroli okazało się, że w kilkuset workach ukryte są nielegalne papierosy.

– Czerwiec 2020 r. – 2 tys. sztuk podrobionej odzieży o szacunkowej wartości rynkowej ponad 1,1 mln złotych zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Białej Podlaskiej i policji z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. W akcji wymierzonej przeciwko handlowi podrabianą odzieżą znanych światowych marek funkcjonariusze zatrzymali m.in. koszulki, bluzy, spodnie, buty i torebki. Nielegalne towary znajdowały się na jednej z prywatnych posesji w miejscowości Raszyn.

– Czerwiec 2020 r. – funkcjonariusze KAS z Dorohuska ujawnili w bagażu kierowcy ciężarówki prawie milion złotych. Mężczyzna, mimo że miał taki obowiązek, nie zgłosił wwożonych środków płatniczych przy kontroli granicznej. Gotówkę ukrył w bagażu osobistym. Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia gotówki przy przekraczaniu granicy obywatel Ukrainy ukarany został mandatem w wysokości 5,2 tys. złotych.

– Czerwiec 2020 r. – blisko 3 tys. kapsułek z zawartością efedryny ujawnili funkcjonariusze Oddziału Celnego Pocztowego w Lublinie. Efedryna może mieć zastosowanie m.in. przy produkcji narkotyków. Sprawę przejęła lubelska Policja. Oddział Celny Pocztowy w Lublinie to „najmłodszy” oddział lubelskiej KAS, otwarty w listopadzie 2018 r. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej odprawiają tu przesyłki międzynarodowe, dbając, by w obrocie pocztowym nie były przemycane towary nielegalne czy niebezpieczne.

– Czerwiec 2020 r. – prawie 5 tys. sztuk podrobionej odzieży, w tym m.in. koszulki, bluzy sportowe, spodnie, spodenki, legginsy, skarpetki i bieliznę zabezpieczyli podczas wspólnych działań prowadzonych na giełdzie towarowej w Mokrem funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Policji z Zamościa. W sprawie zatrzymani zostali 3 obywatele Bułgarii. Giełda w Mokrem jest sukcesywnie kontrolowana przez funkcjonariuszy obu służb, a działania kontrolne wymierzone są m.in. w nieuczciwych sprzedawców oferujących do sprzedaży towary z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi znanych marek.

– Czerwiec 2020 r. – funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej z Terespola udaremnili przemyt do Polski 28 tys. paczek nielegalnych papierosów o szacunkowej wartości rynkowej 400 tys. złotych. Papierosy ukryte były w pociągu towarowym z Białorusi – pomiędzy paletami z legalnie wwożonym towarem. To jeden z większych przemytów papierosów wykrytych w 2020 r. w pociągach towarowych.

– Czerwiec 2020 r. – blisko 1,4 tony suszu tytoniowego ujawnili podczas działań kontrolnych funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej. Funkcjonariusze znaleźli susz w zatrzymanym do kontroli na drodze samochodzie dostawczym. Nielegalnym towarem wypełniona była cała przestrzeń ładunkowa pojazdu. Kierowca nie posiadał żadnych dokumentów związanych z przewożonym towarem. Z takiej ilości suszu tytoniowego można wyprodukować ok. 1,4 mln sztuk papierosów. Gdyby towar trafił na czarny rynek, skarb państwa straciłby około 750 tys. złotych zł z tytułu niezapłaconych podatków.

– Lipiec 2020 r. – 1300 sztuk amunicji zabezpieczyli podczas wspólnych działań funkcjonariusze lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej i policji z Łukowa. Do sprawy zatrzymano dwóch mieszkańców powiatu bialskiego. Kontrole prowadzone były na terenie targowiska w Woli Okrzejskiej. Amunicję funkcjonariusze ujawnili w jednym z pojazdów. Kierowca oraz pasażer pojazdu, mieszkańcy powiatu bialskiego, zostali zatrzymani przez policję.

– Lipiec 2020 r. – funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej udaremnili na granicy w Hrebennem próbę przemytu 463 zabytków archeologicznych. Zatrzymane wyroby to m.in. fragmenty średniowiecznych naczyń, elementy ceramiki i zabytki kamienne, w tym kamienne toporki, ciężarek tkacki oraz półfabrykaty narzędzi krzemiennych, m.in. tzw. „wiórów” (odłupek kamienny służący jako narzędzie tnące). Towar przez granicę próbował przemycić kierowca ciężarówki. Zabytki ukrył w kabinie pojazdu. Tłumaczył, że nie należą do niego, a miał je jedynie przewieźć do Polski.

– Sierpień 2020 r. – ponad 46 kg metaamfetaminy o czarnorynkowej wartości ponad 2,3 mln złotych zatrzymali na przejściu granicznym w Dorohusku funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej. To jeden z większych przemytów narkotyków udaremniony w tym roku na wschodniej granicy Polski. Narkotyki ukryte były w ciężarówce wjeżdżającej z Ukrainy do Polski, przewożącej ładunek węgla drzewnego. Pojazd przeskanowany został na urządzeniu RTG Służby Celno-Skarbowej. W sprawie został zatrzymany kierowca ciężarówki – obywatel Ukrainy. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Chełmie.

– Sierpień 2020 r. – funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej z Koroszczyna udaremnili przemyt na teren Unii Europejskiej prawie 200 tys. paczek papierosów o szacunkowej wartości rynkowej ponad 2,7 mln złotych. Nielegalne papierosy ukryte były w ciężarówce przewożącej z Białorusi do Niemiec puree ziemniaczane. Pudła z papierosami znajdowały się pomiędzy towarem legalnym. Przemyt ujawniony został w wyniku przeskanowania zestawu ciężarowego urządzeniem RTG.

– Sierpień 2020 r. – funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej z przejścia granicznego w Dorohusku odzyskali skradzioną w Danii ładowarkę o wartości około 100 tys. złotych. Sprzęt funkcjonariusze znaleźli kontrolując wyjeżdżający z Polski pojazd ciężarowy. Ładowarka znajdowała się w przestrzeni ładunkowej naczepy.

– Październik 2020 r. – funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Małaszewiczach ujawnili w jednym z kontrolowanych kontenerów blisko 26 tys. paczek papierosów o wartości rynkowej ponad 360 tys. złotych. Wjeżdżający do Polski skład towarowy prześwietlony został na urządzeniu RTG. Zgodnie z dokumentami, w jadącym z Chin kontenerze powinny znajdować się maski ochronne. W wyniku kontroli okazało się, że stanowią one jedynie część ładunku. Część kartonów wypełniona była natomiast papierosami bez polskich znaków akcyzy.

– Październik 2020 r. – 5 tys. paczek papierosów znaleźli w pociągu towarowym wjeżdżającym z Ukrainy do Polski funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej z Hrubieszowa. Wyroby akcyzowe ukryte były pod tonami rudy żelaza.

– Październik 2002 r. – 20,7 tys. paczek papierosów o wartości rynkowej blisko 300 tys. złotych zatrzymali funkcjonariusze KAS i SG z Terespola. Papierosy ukryte były w kontenerze ze sprzętem elektronicznym. Szczegółową rewizję kontenera przeprowadzono w Oddziale Celnym w Małaszewiczach.

– Październik 2020 r. – funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz Straży Granicznej z przejścia granicznego w Hrebennem ujawnili dwóch nielegalnych migrantów z Syrii i Iranu. Mężczyźni próbowali wjechać do Polski ukryci w naczepie pojazdu ciężarowego. Przedstawiono im zarzut nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Czyn ten usankcjonowany jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu, obaj mężczyźni zostali umieszczeni w ośrodku strzeżonym. Krajem docelowym, do którego chcieli dotrzeć nielegalni migranci, miała być Holandia.

– Listopad 2020 r. – funkcjonariusze lubelskiej KAS i CBŚP uderzyli w zorganizowaną grupę przestępczą. Członkowie grupy podejrzani są o oszustwa, w tym o wyłudzenie 185 tysięcy złotych pochodzących z tzw. tarczy finansowej i wystawianie fałszywych faktur na kwotę opiewającą na ponad 16 milionów złotych. W sprawę może być zamieszanych kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych. Kontrole przeprowadzono na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Zatrzymano 5 osób i przeszukano ponad 50 obiektów, mogących mieć związek z działalnością prawie 40 różnych podmiotów gospodarczych.

– Listopad 2020 r. – funkcjonariusze lubelskiej KAS i CBŚP zlikwidowali na terenie woj. podkarpackiego nielegalną fabrykę papierosów. Funkcjonariusze zajęli aż 9 ton suszu tytoniowego i krajanki tytoniowej, a także nielegalnie wytworzone papierosy, półprodukty do ich produkcji oraz profesjonalne linie produkcyjne. To jedna z większych nielegalnych fabryk papierosów zlikwidowana w 2020 r. w Polsce. Minimalne uszczuplenia podatkowe Skarbu Państwa oszacowano wstępnie na ponad 7 milionów złotych. Likwidacja fabryki to efekt wielomiesięcznej współpracy KAS i CBŚP. Dla zakamuflowania przestępczego procederu działalność związana z produkcją nielegalnych papierosów prowadzona była w trzech różnych miejscach. Funkcjonariusze zabezpieczyli też urządzenia elektroniczne służące do ukrycia miejsc prowadzonych działań przestępczych (zagłuszacze sygnałów lokalizatorów oraz GSM). W trakcie działań zatrzymano 3 osoby, które zostały przekazane do dyspozycji prokuratury.

– Listopad 2020 r. – blisko 2,3 tys. szt. podrabianej odzieży wykryli funkcjonariusze lubelskiej KAS z Chełma. Podróbki znajdowały się wśród 23 ton skontrolowanej odzieży. Towar z Chin miał trafić na Ukrainę. Kontrolowany towar znajdował się w magazynie czasowego składowania towarów prowadzonym przez jedną z firm. Podejrzenia funkcjonariuszy zwróciła bardzo niska cena niektórych elementów odzieży, jakość wykonania oraz opakowania. Ubrania sygnowane znanymi markami według faktur kosztowały np. po 2 zł za szt. Kancelaria reprezentująca właściciela praw do znaków towarowych potwierdziła, że towar jest podrabiany. Właściciel znaków złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz wniosek o ściganie sprawców.

– Listopad 2020 r. – przemyt ponad 133 tys. paczek papierosów o wartości rynkowej 2 mln złotych udaremnili funkcjonariusze Lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej z Koroszczyna. Papierosy ukryte były w ciężarówce jadącej do Słowacji z ładunkiem keramzytu. W trakcie kontroli okazało się, że w przewożonych pojemnikach – oprócz keramzytu – znajdują się papierosy bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zajęli wyroby tytoniowe oraz ciężarówkę jako dowód w prowadzonym postępowaniu.

– Listopad 2002 r. – przemyt 18,5 kg bursztynu udaremnili funkcjonariusze KAS z drogowego przejścia granicznego w Dorohusku. Bursztyn ukryty był w dwóch samochodach osobowych – w nagrzewnicach i pod akumulatorami pojazdów. Przemycali go do Polski kierowcy pojazdów, obywatele Ukrainy. W swoich pojazdach ukryli m.in. kilka okazałych – około kilogramowych – brył jantaru. Tak duże kamienie żywiczne są w przemycie rzadkością. Obywatele Ukrainy wpłacili po 3 tys. złotych na poczet grożących im kar za przemyt.

– Grudzień 2020 r. – 50 kg nielegalnego tytoniu w przesyłkach kurierskich ujawnili funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Białej Podlaskiej. W działaniach kontrolnych funkcjonariuszy wspomagał pies służbowy szkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych. Kontrole przeprowadzono w oddziale jednej z firm kurierskich na terenie woj. mazowieckiego. W 20 skontrolowanych paczkach, w których zgodnie z deklaracją miały znajdować się całkiem inne towary, funkcjonariusze ujawnili nielegalny tytoń. Przesyłki adresowane były do różnych odbiorców na terenie województw lubelskiego i mazowieckiego.

– Grudzień 2020 r. – funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dorohuska z Dorohuska udaremnili przemyt blisko 200 tys. paczek papierosów o szacunkowej wartości rynkowej 2,8 mln złotych. To jeden z większych przemytów wykrytych w 2020 r. na granicy Unii Europejskiej w woj. lubelskim. Papierosy ukryte były w naczepie samochodu ciężarowego wjeżdżającego do Polski z Ukrainy. Ciężarówka jechała z ładunkiem napojów gazowanych. Uzyskany ze skanowania na urządzeniu RTG obraz wskazał, że w naczepie, pomiędzy legalnie wwożonym towarem, ukryta jest kontrabanda.

materiał: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
tekst i zdjęcia: Michał Deruś rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie / Leszek Niedaleki
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Wyślij tweeta
Share on email
Wyślij e-mailem

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama